Neo-Nazizm

Kısaca: Neo-Nasyonal Sosyalistzm, II. Dünya Savaşı'ndan sonra nasyonal sosyalizmi yeniden canlandırmak ve bu amaçla nasyonal sosyalist yönetimleri demokratik veya silahlı yollarla başa geçirmeyi hedefleyen, veyahut nasyonal sosyalizmi savunan tüm siyasî hareket ve düşüncelere verilen ortak isimdir. ...devamı ☟

Neo-Nasyonel Sosyalistzm, II. Dünya Savaşı'ndan sonra nasyonal sosyalizmi yeniden canlandırmak ve bu amaçla nasyonal sosyalist yönetimleri demokratik veya silahlı yollarla başa geçirmeyi hedefleyen, veyahut nasyonal sosyalizmi savunan tüm siyasi hareket ve düşüncelere verilen ortak isimdir. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Almanyası'nın 8 Mayıs 1945 tarihli yenilgisiyle beraber nasyonal sosyalist rejim çökmüş, Almanya 1949'a kadar Müttefik Devletler'in işgali altında kalmıştı. İşgal boyunca nasyonal sosyalizme ait olan her şey kaldırılmış ve bu düşünceler Alman halkının zihninden silinmeye çalışılmıştır. Ancak Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ve bütün dünyada nasyonal sosyalizme duyulan ilgi tükenmemiştir. Etimoloji "Neo", Yunanca bir sözcüktür ve "yeni" anlamına gelmektedir. Neo-Nasyonel Sosyalistzm, "yeni nasyonal sosyalizm" veya "yeni nazizm" olarak da çevrilebilir. İdeoloji Neo-Nasyonel Sosyalistzmin siyasal felsefesi, genel bir bakış açısıyla bakıldığında Adolf Hitler'in doktrinindeki gibidir: Anti-komünist ve anti-kapitalist ekonomik sosyalizme dayanan radikal milliyetçilik, antisemitizm, ırkçılık, popülizm ve şovenizm. Neo-Nasyonel Sosyalistler, 1945 öncesi nasyonal sosyalizminden farklı olarak Alman ırkının üstünlüğü savunmamaktadırlar, bunun sebebi II. Dünya Savaşı sonrasında nasyonal sosyalizmin yalnızca bir Alman ideolojisi olmaktan çıkmış olmasıdır. Neo-Nasyonel Sosyalistzm "devrimci" sayılabilecek bir fikriyata sahiptir ve bu devrimcilik anlayışı sol görüşten çok farklı bir anlayış sunmaktadırlar. Neo-Nasyonel Sosyalistlerin düşünceleri "sağ devrimcilik" veya "ulusal devrimcilik" olarak nitelendirilebilir çünkü amaçları nasyonal sosyalist devrimi gerçekleştirmektir. Örneğin Alman neo-Nasyonel Sosyalistler günümüzdeki Almanya Federal Cumhuriyeti devletine karşı muhalif bir tavır sergileyerek mevcut sisteme karşı olan bir görüş benimsemişlerdir. Neo-Nasyonel Sosyalistler arasında "yoldaşlık" kavramı çok sıkıdır ve örgütlenmenin temelini oluşturur. Kullandıkları semboller, bayraklar ve giyim tarzları ortaktır. Toplumdan ve devletten gelen baskılara rağmen fikirlerini savunmaktan çekinmezler, bazı zamanlarda yürüyüşler yaparlar. Neo-Nasyonel Sosyalistler düşünsel savunmanın dışında fiziksel şiddete de başvurabilmektedirler. Yaptıkları yürüyüşler esnasında ideolojik rakipleri olan komünistler ve anarşistlerle karşılaşmaları durumda genelikle sözlü tartışmalar ve laf atmalar yaşansa da, kavga da çıkabilmektedir. == Almanya'da Neo-Nasyonel Sosyalistzm Neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Partiler 1949'da Batı Almanya'da Sosyalist Reich Partisi (Sozialistische Reichspartei - SRP) isimli bir neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi parti kuruldu. Parti, II. Dünya Savaşı'nda görev yapmış subay Otto Ernst Remer ve tümgeneral Fritz Dorls tarafından kurulmuştu. Yaklaşık 10.000 üyesi olan ve Aşağı Saksonya ile Bremen parlamentolarında sandalye kazanmış olan bu parti 1952'de nasyonal sosyalizmi savunduğu için kapatıldı. SRP'nin kapatılması üzerine neo-Nasyonel Sosyalistler Alman Reich Partisi'ne (Deutsche Reichspartei - DRP) katıldılar. 1950'de kurulan Alman Reich Partisi ilk zamanlarda neo-Nasyonel Sosyalistst bir pozisyonda değildi, 1952 ve 1953 yıllarında çok sayıda neo-Nasyonel Sosyalistnin partiye katılmasıyla neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi bir partiye dönüştü. DRP'yi 1953'e kadar Bundestag'ta 5 milletvekili temsil etti, 1951 ve 1955 yıllarında Aşağı Saksonya parlamentosunda, 1959'da ise Renanya-Palatina parlamentosunda sandalye kazanmayı başardılar. Parti, Almanya genelinde pek başarılı olamadığı için 1964'te kendini feshetti. 1979'da faaliyetine başlayarak 1995'te kapanan Özgürlükçü Alman İşçi Partisi (Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei - FAP) isimli parti ise radikal söylemleriyle dikkat çekti. Parti, NSDAP benzeri bir örgütlenme içindeydi. Parti üyeleri üniforma giyip kol bandajları takıyorlardı. Yalnızca 500 üyeye sahiplerdi. Almanya'da kurulan neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi partilerin en önemlisi Almanya Ulusal Demokratik Partisi'dir. Bu parti, 1964'te Friedrich Thielen isimli eski bir Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Almanyası askeri tarafından kurulmuştur ve halen aktif durumdadır. Almanya Ulusal Demokratik Partisi (NPD) açık ifadelerle nasyonal sosyalizmi savunmamaktadır ancak partiyi destekleyen seçmenler neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi görüşlüdür. Almanya'da aşırı milliyetçi söylemler direkt olarak neo-Nasyonel Sosyalistzm ile ilişkilendirilir. Bu yüzden NPD'nin neo-Nasyonel Sosyalistlik ile vasıflandırılması bir sürpriz değildir. 1945'ten günümüze kadar Almanya'da kurulup kapanan veya halen faaliyette bulunan diğer neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi partileri şunlardır: Nasyonal Sosyalist Aksiyon Cephesi/Ulusal Aktivistler, Otonom Milliyetçiler (Autonome Nationalisten), Artgemeinschaft, Alman Pagan Cephesi, Alman Alternatifi, Alman Halk ve Anavatan Ligi, Alman Sosyal Birliği, Yeni Toplum Ruhu, Ulusal Direniş (Nationaler Widerstand), Milliyetçi Cephe, Almanya Sosyalist Halk Hareketi, Wiking-Jugend, Sağ Parti (Die Rechte).

Yapılanma

Alman neo-Nasyonel Sosyalistler, radikal Alman milliyetçisi ve ırkçı düşünüşe bağlıdırlar. Almanya'da Türklerin çoğunluğunu oluşturduğu göçmen vatandaşlara karşıdırlar ve Almanya'dan gitmelerini istemektedirler. Aynı zamanda Yahudi düşmanıırlar. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Almanyası dönemine ait slogan, marş ve bayrakları sahiplenirler. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin coşkulu ruhuna fanatik bir bağlılık ve özlem duymaktadırlar. 1945'ten 1990'a kadar Almanya'nın hem Batıında hem Doğu neo-Nasyonel Sosyalistler mevcut oldu, amaçları ise ortaktı: İki Almanya'nın birleşmesi. Alman neo-Nasyonel Sosyalistlerin göçmenleri ülkelerinden atmak istemesinden sonraki bir diğer hedefi 1990'a kadar bu oldu. 1990'da Batı ve Doğu Almanya birleştikten sonra Doğu Almanlar, Batı Almanlara uyum sağlayamamışlardır. Almanya'nın batı kesimleri gelişmişken, doğu kesimleri ise az gelişmiştir. Almanya'nın doğusunda işsizliğin artmasıyla beraber nasyonal sosyalizm toplumunun ilgisini çekti ve eski komünist siyasetçilerin bir kısmı neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi oldu. Nasyonal sosyalizmden en çok gençler etkilendi ve Almanya'nın doğusunda hızlı neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi örgütlenmeler başladı. Almanya'da kurulan büyük veya küçük neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi partilerinin başarısızlığı ve neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi siyasetçilerin sesini yükseltememesinden dolayı neo-Nasyonel Sosyalistzmin bir gençlik yapılanması olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Almanya Milliyetçi Demokratik Partisi en yüksek oy oranını işsizliğin yoğun olduğu Saksonya ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinden almıştır. Kendi ufak siyasi gruplarını kurmuş olan neonazi gençlerin bir kısmı hücre evlerinde yaşamaktadır. Neo-Nasyonel Sosyalistler sayesinde metal rock müziğe siyasi içerikli bir tür eklenmiştir. Nasyonal sosyalizm propagandası yapılan ve başta Rudolf Hess olmak üzere tarihteki birkaç ünlü nasyonal sosyalistin anıldığı bu metal rock müzik türüne "neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi metal" denilmektedir. Neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi metal müziği komünizm karşıtı rock'a (RAC) bağlı bir türdür.

Neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Terör Eylemleri

29 Mayıs 1993'te neo-Nasyonel Sosyalistler tarafından Almanya'nın Solingen kentinde Solingen Faciası olarak anılan bir katliam gerçekleştirilmiştir. Göçmen bir Türk ailenin evinin kundaklanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiştir. 2000-2006 yılları arasındaki Ne onazi Seri Cinayetlerinde 8'i Türk, 1'i Yunan olan 9 göçmen Alman vatandaşı ve 1 Alman polisi yaşamını yitirmiştir. Cinayetleri Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) isimli örgüte mensup 3 zanlı işlemiştir. == Dünya'da Neo-Nasyonel Sosyalistzm == Dünya'nın hemen hemen her bölgesinde neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi hareketler vardır. Avrupalı ve Amerikalı neo-Nasyonel Sosyalistler beyaz ırk üstünlükçüsüdür. Orta Doğu, Asya, Afrika ve Dünya'nın diğer bölgelerindeki neo-Nasyonel Sosyalistler ise kendi uluslarının milliyetçiliğini yapmaktadır. Avrupa'da Almanya dışında Rusya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, İngiltere, Polonya, Portekiz, İspanya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan ve daha pek çok ülkede neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi partiler ile gruplar vardır. Yunanistan'daki ırkçı Altın Şafak Partisi parlamentoya girmeyi başarmıştır ve ülkenin etkili siyasi partilerinden biridir. Rusya'daki dazlaklar kanlı terör eylemleri ve işledikleri cinayetler ile zaman zaman gündeme gelmektedirler. Hem bir Orta Doğu hem de bir Avrupa ülkesi olan Türkiye'de internet üzerinden örgütlenen ufak neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi grupları vardır, bunlar arasından en çok ses getireni Türk Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Birliği (TNB) olmuştur. İran'da SUMKA, Suriye'de ise Sosyal Milliyetçi Parti; Orta Doğu'daki neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi partilerindendir. Filistin'de Filistin Kurtuluş Örgütü ve Hamas'ın İsrail karşıtı propaganda için militanlarına nazi selamı verdirdiği görülmüştür. İsrail'de bile "Petrol 35" isimli siyonist bir neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi örgütü vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde beyaz ırk milliyetçisi, Siyahi karşıtı ve antisemitist Amerikan Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Partisi faaliyetlerini sürdürmektedir. == "14/88" Selamlaşması 14/88, neo-Nasyonel Sosyalistlerin sıklıkla kullandığı bir fonetik selamlaşmadır. "14" kısmını David Lane isimli bir beyaz ırk üstünlükçüsü Amerikalı neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi bulmuştur. Beyaz ırk üstünlükçülerinin sloganı olan "We must secure the existence of our people and a future for White Children." (Türkçesi: "Biz halkımız ve Beyaz Çocuklar için bir gelecek varlığını emniyete almalıyız.") cümlesi 14 kelimeden oluşmaktadır. "88" ise "Heil Hitler"in kısaltmasıdır. "H" harfi Almancadaki 8. harftir. Giyim Tarzı Bazı neo-Nasyonel Sosyalistlerin giyim tarzları ve saç kesimleri "dazlak" (skinhead) olarak isimlendirilen şekildedir. Kel bir kafa, çoğunlukla siyah renkli olan bir deri ceket veya tişört, paçaları çizmenin içine verilmiş bir asker pantolonu dazlakların kendileri için oluşturdukları giyim tarzıdır. Dazlak tarzı ilk olarak İngiltere'de sol görüşlü gençler tarafından ortaya çıkarılmış, ancak sonraları Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki aşırı sağ görüşlü neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi ve neo-faşist gruplar tarafından da benimsenmiştir. Günümüzde "neo-Nasyonel Sosyalist" ile "dazlak" kavramları neredeyse eş anlamlı hale gelmiştir. Neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Sembol ve Bayrakları == Neo-Nasyonel Sosyalistler Alman İmparatorluğu, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Almanyası ve tarihteki birkaç eski devlete ait bayrakla beraber kendi oluşturdukları bayrakları kullanmaktadırlar. Dosya:Flag of the German Empire.svg|Alman İmparatorluğu bayrağı. Alman neo-Nasyonel Sosyalistler kullanıyor. Dosya:Flag of German Empire (jack 1903).svg|Alman İmparatorluk Donanması bayrağı. Alman neo-Nasyonel Sosyalistler kullanıyor. Dosya:War Ensign of Germany 1903-1918.svg|Alman İmparatorluğu savaş sancağı. Alman neo-Nasyonel Sosyalistler kullanıyor. Dosya:Flag of the NSDAP (1920–1945).svg|NSDAP bayrağı. Alman neo-Nasyonel Sosyalistler kullanıyor. Dosya:War Ensign of Germany 1938-1945.svg|Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Almanyası savaş sancağı. Alman neo-Nasyonel Sosyalistler kullanıyor. Dosya:Flag Schutzstaffel.svg|Schutzstaffel (SS) bayrağı. Pek çok neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi grup tarafından kullanılmakta. Dosya:Celtic cross.svg|Kelt haçı. Beyaz ırk üstünlükçüsü Amerikalı ve Avrupalı neo-Nasyonel Sosyalistler tarafından kullanılıyor. Dosya:Neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi celtic cross flag.svg|Kelt haçlı neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi bayrağı. Dosya:Arrow cross.svg|Macar neo-Nasyonel Sosyalistlerin kullandığı bayrak. Dosya:Conf Navy Jack (light blue).svg|Amerika Konfedere Devletleri bayrağının farklı bir versiyonu. Siyahi karşıtı beyaz ırk üstünlükçüsü Amerikalı neo-Nasyonel Sosyalistler tarafından kullanılıyor. Dosya:Meandros flag.svg|Yunan neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi partisi Altın Şafak'ın bayrağı. Dosya:National Bolshevik Party.svg|Nasyonal Bolşevik Parti'nin bayrağı. Rus Stalinist neo-Nasyonel Sosyalistler kullanıyor. Dosya:War flag of RSI.svg|1943-1945 yılları arasında varlığını sürdürmüş olan İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin bayrağı. Neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi sempatizanı İtalyan neo-faşistler tarafından kullanılıyor. Dosya:Bandera FE JONS.svg|İspanyol falanjlarının bayrağı. Neo-Nasyonel Sosyalistzm taraftarı İspanyol neo-faşistler tarafından kullanılıyor. Dosya:Flag of Spain 1945 1977.svg|Franco İspanyası'nın bayrağı. Neo-Nasyonel Sosyalistzm taraftarı İspanyol neo-faşistlerce kullanılıyor. Dosya:Flag of Independent State of Croatia.svg|Bağımsız Hırvatistan Devleti bayrağı. Hırvat neo-Nasyonel Sosyalistler tarafından kullanılıyor. Dosya:Flag of South Africa 1928-1994.svg|Güney Afrika Cumhuriyeti'nin eski bayrağı. Güney Afrikalı beyaz neo-Nasyonel Sosyalistler tarafından kullanılıyor. Dosya:Chetniks Flag.svg|Sırp neo-Nasyonel Sosyalistlerin bayrağı. Dosya:Flag of the Nordic Reich Party.svg|Norveçli neo-Nasyonel Sosyalistlerin bayrağı. Dosya:Flag of Albania (1939).svg|1939-1943 yılları arası İtalyan işgali altında kalan Arnavutluk'un bayrağı. Arnavut neo-faşistlerce kullanılıyor. Dosya:Three sevens.svg|Afrika'daki bir neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi partiye ait sembol. == Dış bağlantılar == * Berlin'deki 1 Mayıs 2010 tarihli neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi gösterisi. (Video) * Münih'teki 21 Ocak 2012 tarihli neo-Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi gösterisi. (Video) * Beyaz ırk üstünlükçüsü Amerikalı neo-Nasyonel Sosyalistlerin Los Angeles'ta yaptığı gösteri ve onları protesto eden ırkçılık karşıtları. (Video)

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.