Network birbirine kablolarla bağlanmış server, printer, pc, modem gibi birçok haberleşme ekipmanının en ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasıdır. Network insanların bireyselce değil, ortak çalışmalarını sağlar.Network, veri, yazılım ve ekipman paylaşımıdır.

Network

Network birbirine kablolarla bağlanmış server, printer, pc, modem gibi birçok haberleşme ekipmanının en ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasıdır. Network insanların bireyselce değil, ortak çalışmalarını sağlar.

Network, veri, yazılım ve ekipman paylaşımıdır. Küçük bir ağ iki bilgisayardan oluşabileceği gibi, büyük bir ağ binlerce bilgisayar, fax-modem, cd-rom sürücü, printer ve bunun gibi ekipmanlardan oluşabilir.

Network zaman ve para kazancı sağlar. Başarı için işletmenin sadece ofis içinde değil, tüm dünya ile haberleşmesi gerekir. Paylaşım söz konusu olduğundan donanım tüm personel tarafından kullanılabilir, her bir birey için ekstra printer, modem, disk ünitesi gerekmez. Internet erişimi de bir ağ üzerinde paylaştırılabilir.

Ethernet en genel networking sistemidir. Ethernet standartlarıyla birlikte gelmiştir. Ethernet ağından gönderilen tüm mesajlar diğer bir ekipmanın alabileceği standart kodlardan oluşur. İlk olarak XEROX tarafından bulunmuş ve daha sonra DEC, Intel ve XEROX tarafından formulize edilip belirli metotları kullanıp saniyede 10 Mbit veri transfer edebilen bir sistem olarak ortaya çıkmıştır.

Üç çeşit network yapısı vardır. Bunlar “star”, “bus” ve “ring” topolojileridir. Star ve Bus mimari en çok kullanılanlarıdır.

Star Yapı:

Adından anlaşılabileceği gibi yıldız mimarisindedir. Yani yıldızın merkezinde bir hub veya switch, bunlara bağlı olan tüm noktaları birbirine bağlar (UTP kablo ile). Kablonun bir ucu network adaptör kartına bağlı iken, diğeri hub veya switch’e takılır.

Star Network ün Avantajları:

1. Ekonomik kabloluma 2. Hızlı kurulum 3. Kolay genişletilebilirlik 4. Switch veya bridge ile genişletilmesi network performansını arttırır. 5. Bağlantıda meydana gelebilecek kopukluk, tüm ağı etkilemez.

Hub’a yapılan bağlantılar hub üzerindeki bağlantıların durumunu gösteren ışıklar sayesinde durumları anlaşılır ve arıza tespiti kolaylaşır.

Dezavantajları:

Hub ile hub arasındaki bağlantıyı sağlayan kablonun uzunluğu 100m yi geçemez.

Bus Yapı:

Bus yapı, omurga yapı olarak ta adlandırılır. Ağ üzerindeki tüm node’lar tek bir hat üzerindedir. Veri bu node’lardan geçerek istenilen node’a ulaşır. Ağ bağlantısı tek bir koaksiyel kablo ile yapılır. Bu kablonun uçlarına BNC denilen konnektörler bağlanır.

Bus Yapının Avantajları:

1. Güvenilir kablo kullanır (koaksiyel kablo). 2. Basit network genişlemesi sağlar. 3. Hub veya benzeri merkezi ağ ekipmanı gerektirmez.

Dezavantajları:

1. Standartları 30 node’tan fazlasına izin vermiyor. 2. Ağın toplam uzunluğu 185 mt.’yi geçemez. 3. Herhangi bir node’un bağlantısının kesilmesi tüm ağı etkiler. 4. Arıza tespiti zor.

Network

1. anlamı i.şebeke; ağ örgüsü; yayın istasyonları şebekesi. ,şebeke.
Bilgisayarların iletişim hatları aracılığıyla veri aktarımının sağlandığı sistem, bilgisayar ağı.

Network

i. iletişim ağı, ağ, şebeke, ağ örgüsü

Network

Network İngilizce anlamı ve tanımı

Network anlamları

  1. (noun) A fabric of threads, cords, or wires crossing each other at certain intervals, and knotted or secured at the crossings, thus leaving spaces or meshes between them.
  2. (noun) Any system of lines or channels interlacing or crossing like the fabric of a net; as, a network of veins; a network of railroads.
  3. (noun) Any system of lines or channels interlacing or crossing like the fabric of a net; as, a network of veins; a network of railroads.
  4. (noun) A fabric of threads, cords, or wires crossing each other at certain intervals, and knotted or secured at the crossings, thus leaving spaces or meshes between them.

Network tanım:

Kelime: net·work
Söyleniş: 'net-"w&rk
İşlev: noun
1 : a fabric or structure of cords or wires that cross at regular intervals and are knotted or secured at the crossings
2 : a system of lines or channels resembling a network
3 a : an interconnected or interrelated chain, group, or system a network of hotels b : a system of computers, terminals, and databases connected by communications lines
4 a : a group of radio or television stations linked by wire or radio relay b : a radio or television company that produces programs for broadcast over such a network

Network ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Mesh, Meshing, Net, Reticulation, Web,

Network

İtalyanca Network kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. network, web of wires and transmitters for communication; intersecting combination of interconnected components (especially computers)

Network

Türkçe Network kelimesinin İngilizce karşılığı.
v. make ties or acquaintances (esp. for professional support or business advantages); link computers for the exchange of information; broadcast something simultaneously on networked stations n. web of wires and transmitters for communication; intersecting combination of interconnected components (especially computers); coordinated system involving a number of things or people; group of associated television or radio affiliates n. network, web of wires and transmitters for communication; intersecting combination of interconnected components (especially computers)

Network

v. make ties or acquaintances (esp. for professional support or business advantages); link computers for the exchange of information; broadcast something simultaneously on networked stations n. web of wires and transmitters for communication; intersecting combination of interconnected components (especially computers); coordinated system involving a number of things or people; group of associated television or radio affiliates n. network, web of wires and transmitters for communication; intersecting combination of interconnected components (especially computers)

Network

İngilizce Network kelimesinin İspanyolca karşılığı.
v. hacer vínculos o conocidos (en especial para apoyo profesional o beneficio comercial); enlace entre ordenadores para el intercambio de información; emisión simultánea de una transmisión en una red de estaciones s. red, circuito, malla, red de estaciones radiodifusoras; red televisora; retículo, sistema de redes

Network

İngilizce Network kelimesinin Fransızca karşılığı.
v. interconnecter; relier n. réseau, réseau de communication

Network

İngilizce Network kelimesinin Almanca karşılığı.
v. Bekanntschaften schließen; Computer aus Gründen des Informationsaustausch zusammenschließen; etwas auf mehrere zusammen vernetzte Sender übertragen n. Netzwerk; Netz

Network

İngilizce Network kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. rete; rete di comunicazione, network

Network

İngilizce Network kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. rede de comunicações; malha; rede

Network

İngilizce Network kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
ww. netwerken, contacten of relaties maken (in bijzondervoor professionele steun of zakenvoordelen); verbinden van computers dmv netwerk voor uitwisseling van informatie; iets op zelfde moment uitzenden dmv netwerk zn. communicatie netwerk; net

Network (In Spite) sözleri

In Spite tarafından albümünde söylenen Network adlı şarkının sözleri.

In a world of agony, full of hate, we don't mind
The truth, besides turning into cash
Hunting we will go everyday for the news
That you watch in tears prime time of the day

Electronic eyes watching war
Terminates all the distance between
Flames and your living room
Ratings getting high as the deaths
Getting more brutal, more blood
We make money out of it!

40 dead - factoring
Suicide – cool drink
Plane crash – ready meal
Politics – good deal

God of rating captured every soul
Sinner minds paralysed
With fear of the decrease of the advertisings
Noone cares to speak the truth

All day exposed to the lies of the beautiful
Innocent looks in the screen on the lying box
Making me sick, feeling nouseaous
When i catch the smile when you pretend the sad

Man laying down dwad shot with a gun in the head
On the street, blood floating out to the ground
Vultures crowding down with their mikes and the cams
Hi-tec satellites sending to the evening press

Tv screams for the upcoming news
Of the most cruel terrorism history ever seen
After the news you can have little sex
And the legs and the tits of the girls in reality

Bloody hands advertise
Minority frenchise
Interrupting broadcast
With visions of holocaust

Don't expect
No respect

İlgili konuları ara

Yanıtlar