Web

World Wide Web (kısaca WWW veya web), birbiriyle bağlantılı, İnternet üzerinde çalışan ve "www" ile başlayan adreslerdeki sayfaların görüntülenmesini sağlayan servistir. İnternet ve web terimleri aynı olguyu tanımlamaz.

WEB (inglizce) türkçe anlamı
1. f. bağlantı levhası
2. i. örümcek ağı
3. dokuma
4. perde (ayakta)
5. tomar
WEB (türkçe) anlamı
6. örgü
7. etrafına ağ örmek
8. örümcek ağı
9. ray bogazı
10. örs bogazı
11. bağlantı levhası
12. tomar
13. webfingered
14. ağ gibi sarmak
15. ağ gibi karışık şey veya tertip
16. f ağ
17. i
18. tüy bayrağı
19. zar
20. anat
21. zool
22. perde
23. dokunmuş kumaş
24. dokuma
25. 2. anlamı örümcek ağı. dokuma. perde (ayakta). tomar. bağlantı levhası. ağ.
1. n. net created by a spider
2. net
3. mesh
4. World Wide Web
5. network of HTML documents which are linked together and located all over the world (Computers
6. Internet)
7. weave
8. fabric
9. network (of lies
10. etc)
11. v. capture in a net
12. capture in a web
13. entangle in a web
14. weave a fabric
15. weave
16. n. web
17. net
18. network (Computers
Internet),
Web (almanca) ingilizcesi
19. n. net created by a spider
20. net
21. mesh
22. World Wide Web
23. network of HTML documents which are linked together and located all over the world (Computers
24. Internet)
25. weave
26. fabric
27. network (of lies
etc.),
Web (fransızca) ingilizcesi
28. (m) n. web
29. World Wide Web
30. network of HTML documents which are linked together and located all over the world (Computers
31. Internet),
Web tanım:
Kelime: web
32. Söyleniş: 'web
33. İşlev: noun
34. Kökeni: Middle English
35. from Old English
36. akin to Old Norse vefr web
37. Old English wefan to weave
38. 1 : a fabric on a loom or in process of being removed from a loom
39. 2 a : COBWEB
40. SPIDERWEB b : a network of silken thread spun especially by the larvae of various insects (as a tent caterpillar) and usually serving as a nest or shelter
41. 3 : a tissue or membrane of an animal or plant
42. especially : that uniting fingers or toes either at their bases (as in humans) or for a greater part of their length (as in many waterbirds)
43. 4 a : a thin metal sheet
44. plate
45. or strip b : the plate connecting the upper and lower flanges of a girder or rail c : the arm of a crank
46. 5 : something resembling a web: a : SNARE
47. ENTANGLEMENT ensnarled in a web of folly -- David A. Stockman b : an intricate pattern or structure suggestive of something woven : NETWORK a web of little roads
48. 6 : the series of barbs implanted on each side of the shaft of a feather : VANE
49. 7 a : a continuous sheet of paper manufactured or undergoing manufacture on a paper machine b : a roll of paper for use in a rotary printing press
50. 8 : the part of a ribbed vault between the ribs
51. 9 capitalized : WORLD WIDE WEB
52. - webbed /'webd/ adjective
53. - web·like /'web-lIk/ adjective
54.
Web (ingilizce) fransızcası
1. n. toile d'araignée
2. réseau
3. en informatique le web
4. réseau des documents HTML
5. reliés entre eux et diffusés sur les différents serveurs dans le monde entier
6. textile
7. texture
8. tissu (de mensonge)
9. v. prendre dans son filet
10. dans sa toile
11. tisser une toile
12. établir un réseau
Web (ingilizce) almancası
1. n. Gewebe
2. Netz
3. Gespinst (Computer) der WWW ist ein Netz der HTML Dokumenten die miteinander verbunden sind
4. v. fangen
5. einfangen
6. verfangen
7. ein Netz weben
Web (ingilizce) italyancası
1. s. ragnatela
2. reticolato
3. intreccio
4. rete
5. tessuto
6. trama
7. (Informatica
8. Internet) World Wide Web o www
9. sistema di risorse raggiungibili mediante il protocollo HTML
10. v. tessere una trama
11. fare una ragnatela
12. intrappolare in una rete
Web (ingilizce) ispanyolcası
1. s. tela de araña
2. tejido
3. red
4. (Infor.) sistema de redes
5. Red Mundial (WWW)
6. red de documentos HTML intercomunicados y distribuidos entre servidores del mundo entero
7. trama
8. urdimbre
9. sarta de mentiras
10. v. atrapar en una red o en una telaraña
11. enredar
12. coger
13. enmarañar
14. tejer una red o telaraña
Web (ingilizce) portekizcesi
1. s. teia
2. tecido
3. (em computação) o-WWW
4. rede de documentos em formato HTML que estão interligados e espalhados em servidores do mundo inteiro
5. orla
6. intriga
7. trama
8. rolo de papéis de impressora
9. v. aprisionar na teia
10. tecer uma teia
Web (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. (spinnen) web
2. (computer) netwerk waar op de WWW HTML documenten van over de hele wereld te zien zijn
3. een pak (leugens)
4. iets dat gesponnen is
5. ww. in zijn net vangen
6. in een spinneweb vast zitten
7. een val zetten

Web hakkında bilgiler

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Web 2.0

O’Reilly ve MediaLive International adlı iki firmanın düzenlediği ve web dünyasının önem arz eden gurularının katıldığı 2004 yılındaki konferansın ana konusu aslında webin geleceğini tartışmaktı. Ancak konferans katılımcılarının ortak görüşleri, web ortamında ...

World Wide Web

WWW, Web, ya da W3 (World Wide Web), yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan bir çoklu hiper ortam sistemidir. Hiper ortam, bir dokümandan başka bir dokümanın çağırılmasına (navigate) olanak ...

Büro-Web Adresi

AÖF Bürolarından alacağınız hizmetlerin bir kısmını internetten de alabilmeniz için Büro-Web sitesi oluşturulmuştur. Büro-Web sitesine şu adrese tıklayarak erişebilirsiniz:http://aofburo.anadolu.

Web Kamera

Web Kamera, bilgisayara bağlanan ve gerçek hayattaki görüntüleri bilgisayara tıpkı bir video kayıt aygıtı gibi aktarmanıza olanak sağlayan aygıtların adıdır. Görünüm olarak birçok çeşidi olmakla birlikte hepsinin yaptığı iş, dış dünyadan aldıkları görüntüyü bir ...

Opera (web Tarayıcı)

Opera Software firması gömülü sistemler de dahil olmak üzere pekçok işletim sistemi için Opera tarayıcısını geliştirmektedir. Opera küçüklüğü, hızlılığı, standartlara uyumluluğu ve pekçok platformda çalışabilme özellikleri ile tanınmaktadır.

Web Renkleri

Web renkleri, web için siteler yaparken ve bu siteleri izlerken kullanılabilen renklerdir. Genelde RGB renk sistemindeki üçlü kod kullanılır ama bazen renklerin standart İngilizce adlarını yazmak da yeterlidir.

Altın Örümcek Web Ödülleri

Altın Örümcek Web Ödülleri, Doruk.net'in sponsorluğunda 2002'den beri gerçekleşmekte olan bir yarışmadır. Yarışmanın ilk yıllarında PC Magazine Türkiye ve Microsoft da sponsor olmuştur.

Safari (Web Tarayıcısı)

Safari, Apple'ın OS X ve iOS işletim sistemleri için geliştirdiği ağ tarayıcısının adıdır. Bu tarayıcının asıl gayesi Apple'ın Mac OS ile tamamen uyumlu bir ağ tarayıcısına sahip olmasıdır (zira Safari öncesi Mac OS'te Microsoft'un çok eskiden geliştirdiği, uyumsuz bir ...