NEVI (türkçe) anlamı
1. çeşit
2. cins
3. tür
NEVI (türkçe) ingilizcesi
1. [nevus]n. congenital deviation of the skin
2. pigmented patch of skin
3. birthmark
4. mole (Medicine)
5. n. snow
6. precipitation that falls as ice crystals,
NEVI (türkçe) almancası
1. die Art
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Nevi'im

Nevi`im (İbranice: נביאים) (Peygamberler) Tanah`ın (İbrani İncili) üç ana bölümünden ikincisi. Bu bölümlerin ilki Tora (Tevrat) ve bir sonraki de Ketuvim`dir (Yazılar).

Dram

Dram yada Drama. Hayatı, acıklı ve bazan güldürücü yönleriyle bir arada işleyen; insana toplum içindeki vazifelerini hatırlatan; ahlaki değerleri ön planda tutan; nesir ve nazım şeklinde sahnede oynanan bir tiyatro türü.

Genius

Roma tanrısı. Bir nevi koruyucu melek görevini görüyordu. Her insanın kendine ait bir Genius'u olduğuna inanılırdı.

Genus

Cins, birbirine benzeyen ve ortak birçok karakterleri olan türler topluluğu. Taksonomideki en önemli sınıflandırma basamaklarından biridir.

Goth

Goth, 1970'lerin sonu 1980'lerin başında, Punk'tan etkilenerek doğan bir alt kültürdür. Söylentilere göre Joy Division grubunun menejeri Anthony H.

Mete

Büyük Hun İmparatorluğu hâkanı. Orta Asya’da yaşayan Hunların bilinen ilk Yabgusu Tuman’ın (Teoman) oğludur. Mîlâddan önce üçüncü yüzyılın ortalarında doğdu. Çocukluğundan îtibâren iyi bir komutan ve muhârib olarak yetiştirildi. adı sonradan konuldu. Adı Çin ...