NEVI (türkçe) anlamı
1. çeşit
2. cins
3. tür
NEVI (türkçe) ingilizcesi
1. [nevus]n. congenital deviation of the skin
2. pigmented patch of skin
3. birthmark
4. mole (Medicine)
5. n. snow
6. precipitation that falls as ice crystals,
NEVI (türkçe) almancası
1. die Art
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Nevi'im

Nevi`im (İbranice: נביאים) (Peygamberler) Tanah`ın (İbrani İncili) üç ana bölümünden ikincisi. Bu bölümlerin ilki Tora (Tevrat) ve bir sonraki de Ketuvim`dir (Yazılar).

Dram

Dram yada Drama. Hayatı, acıklı ve bazan güldürücü yönleriyle bir arada işleyen; insana toplum içindeki vazifelerini hatırlatan; ahlaki değerleri ön planda tutan; nesir ve nazım şeklinde sahnede oynanan bir tiyatro türü.

Genius

Roma tanrısı. Bir nevi koruyucu melek görevini görüyordu. Her insanın kendine ait bir Genius'u olduğuna inanılırdı.