Nesnenin algılama konusu olan yanı “Nitelikler” nesne ve algıları neyseler o yapar, başka nesnelerden ve olaylardan ayırır, onları sınırsızca ve sonsuzca çeşitlendirir. Her nesnenin niteliksel yanı yanında niceliksel tarafı da vardır. Bu iki unsur birbirine bağlıdır.

NITELIK (inglizce) türkçe anlamı
1. Quality
NITELIK (türkçe) anlamı
2. bir şeyin nasıl olduğunu belirten
3. onu başka şeylerden ayıran özellik
4. vasıf
5. keyfiyet
6. bir şeyin iyi ya da kötü oluşu kalite.
7. bireyi
8. nesne ya da yaşantının bir yönünü
9. ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik
10. keyfiyet
NITELIK (türkçe) ingilizcesi
1. adj. qualitative
2. n. quality
3. eligibility
4. attribution
5. qualification
6. character
7. kind
8. characteristic
9. attribute
10. composition
11. essence
12. hallmark
13. plate mark
14. property
15. stamp
NITELIK (türkçe) fransızcası
1. qualité [la]
2. caractère [le]
3. caractéristique [la]
4. comment [le]
5. titre [le]
NITELIK (türkçe) almancası
1. n. Art
2. Attribut
3. Beschaffenheit
4. Eigenschaft
5. Konsistenz

Nitelik hakkında bilgiler

Nesnenin algılama konusu olan yanı “Nitelikler” nesne ve algıları neyseler o yapar, başka nesnelerden ve olaylardan ayırır, onları sınırsızca ve sonsuzca çeşitlendirir. Her nesnenin niteliksel yanı yanında niceliksel tarafı da vardır. Bu iki unsur birbirine bağlıdır. Bir nesnenin sadece nicel ya da nitel yani olamaz. İkisi birbirine bağlıdır.


Nicelik özdeş olan nesne ve olaylar arasında, nitelik ise özdeş olmayan nesne ve olaylar arasında söz konusudur.

Felsefe nitelik kavramı konuşma dilindeki gibi bir anlam taşımaz. Felsefede nitelik kavramı; yokluğu o nesne ya da olayı neyse o olmaktan çıkaracak olan, nesne yada olayın bütünsel öz yapısını dile getirir. Nicelik değişikliği bir nesne ya da olayı belli bir sınıra kadar kendisi olmaktan çıkarmaz. Bir elma dilimlere bölünse de yine elmadır. Ama niteliksel değişme bir nesne ya da olayı kendisi olmaktan çıkarır. Bir elmayı yüksek derecede kaynatıp eritilirse elma olmaktan çıkar. Niceliksel değişme belli bir sınırda niteliksel değişmeyi gerektirir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kip

Kip Bir dilbilgisi terimi. Fiil kök veya gövdelerinin “zaman ve şekillere” göre türlü eklerle girdikleri kalıplara kip denir. Türkçede bütün fiiller, iki büyük kipte toplanır: Haber veya bildirme kipleri, dilek kipleri. 1. Haber kipleri, bir fiilin (eylemin) yapıldığını, ...