Nitrik Oksit

Kısaca: Azot oksit ya da azot monoksit, kimyasal formülü NO olan bir bileşiktir. Bu gaz, -insanlar da dahil olmak üzere- memelilerin vücutlarında önemli bir sinyal molekülü olmasının yanı sıra kimyasal endüstride de önemli bir ara üründür. ...devamı ☟

Nitrik oksit
Nitrik Oksit

Nitrik Oksit ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Azot oksit

Nitrik oksit

Nitrojen veya amonyağın oksitlenmesiyle elde edilen, renksiz zehirli gaz (NO).

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Nitrik oksit Resimleri

Azot oksit
1 yıl önce

Azot oksit, oksijen ve azotun ikili bir bileşiğini veya bu tür bileşiklerin bir karışımını ifade edebilir: Azot monoksit (NO), nitrik oksit veya azot(II)...

Nitrik asit
1 yıl önce

bekleyen eski asitler azot oksitleri ve suya ayrışması nedeniyle sarı renge dönebilme özelliğindedirler. Piyasada bulunan nitrik asitlerin çoğu % 68'lik...

Ferid Murad
1 yıl önce

benzeri ilaçların kardiyovasküler sistemde sinyal molekülü olarak çalışan nitrik oksit (NO) salınımı yoluyla kan damarlarını genişlettiğini gösterdi. Sinyal...

Nitroksil
1 yıl önce

kimyasal bileşiğidir. Gaz fazında iyi bilinmektedir. NO− İndirgenmiş nitrik oksit formudur (NO) ve dioksijen ile izoelektroniktir. Nitroksil, bir reaksiyon...

Ghrelin
4 yıl önce

şartlarına uyum sağlamada ve öğrenmede belirgin rol oynar. Son zamanlarda nitrik oksit sentaz enziminin endotelyal formunu aktive ettiği de gösterilmiştir....

Udenafil
4 yıl önce

inhibitörüdür. Penis sertleşmesinin fizyolojik mekanizması, korpus kavernozumdan nitrik oksit salınmasından ve bunun da penis içine kan akışına olanak sağlamasından...

Bakır(II) oksit
1 yıl önce

H2O (l) CuCO3 → CuO + CO2 Bakır(II) oksit bir bazik oksit olduğu için hidroklorik asit, sülfürik asit ya da nitrik asit gibi mineral asitlerde çözünerek...

Kral suyu
1 yıl önce

tepkimeye girebilen kuvvetli bir asit çözeltisidir. Hidroklorik asit ve Nitrik asitin 3:1 oranında göre karıştırılmasıyla oluşur. İlk defa Ebu Musa Câbir...

Kral suyu, Altın, Asit, Kimya, Nitrik asit, Platin, Taslak, Hidroklorik asit