Nitrik Oksit

Kısaca: Azot oksit ya da azot monoksit, kimyasal formülü NO olan bir bileşiktir. Bu gaz, -insanlar da dahil olmak üzere- memelilerin vücutlarında önemli bir sinyal molekülü olmasının yanı sıra kimyasal endüstride de önemli bir ara üründür. ...devamı ☟

Nitrik oksit
Nitrik Oksit

Nitrik Oksit ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Azot oksit

Nitrik oksit

Nitrojen veya amonyağın oksitlenmesiyle elde edilen, renksiz zehirli gaz (NO).

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Nitrik oksit Resimleri

Azot oksit
11 ay önce

Azot oksit, oksijen ve azotun ikili bir bileşiğini veya bu tür bileşiklerin bir karışımını ifade edebilir: Azot monoksit (NO), nitrik oksit veya azot(II)...

Nitrik asit
11 ay önce

bekleyen eski asitler azot oksitleri ve suya ayrışması nedeniyle sarı renge dönebilme özelliğindedirler. Piyasada bulunan nitrik asitlerin çoğu % 68'lik...

Ferid Murad
11 ay önce

benzeri ilaçların kardiyovasküler sistemde sinyal molekülü olarak çalışan nitrik oksit (NO) salınımı yoluyla kan damarlarını genişlettiğini gösterdi. Sinyal...

Nitroksil
1 yıl önce

kimyasal bileşiğidir. Gaz fazında iyi bilinmektedir. NO− İndirgenmiş nitrik oksit formudur (NO) ve dioksijen ile izoelektroniktir. Nitroksil, bir reaksiyon...

Ghrelin
4 yıl önce

şartlarına uyum sağlamada ve öğrenmede belirgin rol oynar. Son zamanlarda nitrik oksit sentaz enziminin endotelyal formunu aktive ettiği de gösterilmiştir....

Udenafil
4 yıl önce

inhibitörüdür. Penis sertleşmesinin fizyolojik mekanizması, korpus kavernozumdan nitrik oksit salınmasından ve bunun da penis içine kan akışına olanak sağlamasından...

Bakır(II) oksit
11 ay önce

H2O (l) CuCO3 → CuO + CO2 Bakır(II) oksit bir bazik oksit olduğu için hidroklorik asit, sülfürik asit ya da nitrik asit gibi mineral asitlerde çözünerek...

Kral suyu
11 ay önce

tepkimeye girebilen kuvvetli bir asit çözeltisidir. Hidroklorik asit ve Nitrik asitin 3:1 oranında göre karıştırılmasıyla oluşur. İlk defa Ebu Musa Câbir...

Kral suyu, Altın, Asit, Kimya, Nitrik asit, Platin, Taslak, Hidroklorik asit