Noel

Noel Hz. İsa’nın doğum günü olduğu iddia edilerek 25 Aralıkta kutlanan Hıristiyan yortusu (bayramı). Latincede doğumla ilgili olan anlamına gelen bu yortuyu, bir kısım Hıristiyanlar 6 Ocakta kutlamaktadır.

Noel

Noel Hz. İsa’nın doğum günü olduğu iddia edilerek 25 Aralıkta kutlanan Hıristiyan yortusu (bayramı). Latincede doğumla ilgili olan anlamına gelen bu yortuyu, bir kısım Hıristiyanlar 6 Ocakta kutlamaktadır.

Hazret-i Îsa’nın doğumundan çok önce güneşe tapan putperestler, tanrı saydıkları Güneş’in her gün biraz daha erken kendilerini terk etmesine üzülürlerdi. 25 Aralıkta günler tekrar uzamaya başlayınca, Güneş’in kendileriyle kalmaya razı olduğuna sevinerek kutlamalar yaparlardı. Bu kutlamalar sırasında dans, içki, ışıklandırma, yaparlardı. Ayrıca hindi kesme, domuz başı, kaz kızartması yemeyi de gelenek haline getirmişlerdi. Bir de aralarında çeşitli hediyeler verirlerdi. Ayrıca güneşe tapan ve kurtarıcı tanrılarının kış başlangıcında doğduğuna inanan diğer putperest milletler de vardı. Bunlar da Julian takvimine göre kış başlangıcı olarak kabul edilen 25 Aralıkta özel kutlama törenleri yaparlardı.

Hazret-i Îsa’nın doğum günü kesin olarak bilinmediği için ilk Hıristiyanların hazret-i Îsa’nın doğumu için kutladıkları özel bir gün yoktu. Bu sırada Roma İmparatorluğunun her yerinde güneşe ve putlara tapılıyordu. Roma İmparatoru Büyük Konstantin, putperestken miladın 313. senesinde Hıristiyanlığı kabul etti. Putperestlikten birçok şeyleri de Hıristiyanlığa soktu. Güneş tanrısının doğum günü kabul edilen 25 Aralığı yılbaşı kabul etti. Îsa aleyhisselamın kurtarıcı tanrı olduğuna inanan Hıristiyanlar da, hazret-i Îsa’nın 25 Aralıkta doğduğunu kabul ettiler.Sonunda bu geceyi Milad ve Noel olarak her sene kutlamaya başladılar.

Efsanevi Hıristiyan inanışına göre; miladi 4. yüzyılda (M. 350 yıllarında) Anadolu’da Myra (bugünkü Demre-Antalya) yöresinde yaşamış olan Aziz Nikolaos adındaki Hıristiyan azizi, Roma İmparatoru Konstantin’in rüyasına girdi ve idama mahkum edilen üç subayı kurtardı. Bu olaydan sonra ünü gittikçe yayılan Nikolaos, zamanla Rusya ve Yunanistan gibi ülkelerin, hayır kurumlarının, loncaların, çocukların, denizcilerin ve bazı şehirlerin koruyucu azizi olarak benimsendi. Adına Avrupa’da pekçok kilise yapıldı. Çocuklara özel armağanlar getirdiğine inanılan ve Noel Baba olarak anılmaya başlayan Aziz Nikolaos efsanevi bir kişiliğe büründü.

Aziz Nikolaos’un Noel Baba haline sokulması ilk önce Almanya’da görüldü. Bu efsanevi gelenek zamanla Protestan kiliselerin çoğunlukta olduğu Avrupa ülkelerinde yayıldı. Sonra ABD’nin New York şehrine gelip yerleşen Hollandalı Protestanların Aziz Nikolaos’u iyiliksever bir kimse olarak anmaları da çok sevilmesine yol açtı. Ayrıca ABD ve İngiltere’de kutlanan çocuk bayramlarında da yer verilmeye başlandı. Geleneksel aile ve çocuk bayramı olarak kutlanan Noel yortusunun koruyucusu olarak kabul edildi.

Noel Baba’nın şişman, neşeli, kırmızı ve beyaz piskoposluk giysileri içindeki tasvirleri Amerikalılar tarafından gündeme getirildi. Noel Baba olarak bilinen Aya Nikola (Aziz Nikolaos)nın bazan yalnız, bazan yardımcısıyla ata binerek, bazan da sekiz ren geyiğinin çektiği arabasıyla evlerin damlarında dolaştığı efsanesi yaygınlaştı.

Noel Baba yortusu daha ziyade miladi senenin Aralık ayının 24. gününün gecesi kabul edilmiştir. Bununla beraber 24 Aralık ile 6 Ocak arasında olduğunu kabul eden Hıristiyanlar da vardır. Ermeni kiliseleri hiçbir zaman Noel’i kabul etmeyip, hazret-i Îsa’nın doğumunu hep 6 Ocakta kutlamayı sürdürdüler.

Efsanevi inanış doğrultusunda Noel Baba yortusunu kutlayan Hıristiyanlar bu kutlamalar sırasında, ışık ve çeşitli maddelerle yaprak dökmeyen ağaçları süslerler. Bu da umumiyetle çam ağacıydı. Bu adet, eski Mısırlıların, Çinlilerin, Yahudilerin ve putperest milletlerin yaprak dökmeyen ağaçları ölümsüzlük simgesi saymalarından kaynaklanmaktadır. Günümüzdeki Noel gelenekleri arasındaki ağaç süslemesinin Almanya’nın batı tarafında ortaçağda hüküm sürmüş olan eski putperestlikten alındığı rivayeti hakimdir.

Noel Baba bayramının (yortusunun) safsata ve efsane olduğu İngiliz Durkan Başpiskoposu Dr. David Jenkis’in 21 Aralık 1993 Milliyet, 24 Aralık 1993 Türkiye gazetelerinde çıkan beyanatında; İncil’de geçen Noel’le ilgili sözlerin birer peri masalı ve efsane olduğu açıklandı. Dr. David’in bu sözlerini diğer ünlü İngiliz din adamlarından St. Albans Başpiskoposu John Taylor, Anglikan Çevre Bakanı John Gummer; “Kilisenin öğrettikleri çok açık. Dünyadaki milyonlarca insan, İncil’deki masallarla uyutulmaya çalışılıyor.” sözleriyle desteklediler. Bugün Çin’de, Hollanda’da ve İngiltere’de Noel Baba ile kutlamalar ve reklamlar yasaklanmıştır (1993).

New York Üniversitesinde tarih profesörü olan Waelangi Ferguson diyor ki: “Hıristiyanların yortuları putperest yortularıyla aynı tarihlere rastlar Mesela Noel tarihi İran ve Roma’da güneş tanrısı Mitharas’ın doğum tarihiydi. Ayrıca bu tarih çok eskiden beri putperest dünyasında önemli bir yortu günüydü.”

Kudüs civarında dünyaya gelen hazret-i Îsa’nın doğumu hakkında, o zamanın edip ve münevverlerinin eserlerinde hiçbir bilgiye rastlanmamaktadır. En küçük vak’aları bile yazanRoma tarihçilerinin, hazret-i Îsa gibi büyük peygamber hakkında derin bir sükunet göstermesi ayrıca dikkate şayandır. Yunanca, İbranice eser yazanlar da, aynı lakaydlik ve ilgisizlik içindedirler.

Hıristiyanların mukaddes kitabı bugünkü İncil, bir tane değildir. Bütün İncil’lerde hazret-i Îsa’nın hangi gün doğduğuna dair en küçük bir bilgi de yoktur. Doğduğu sene hakkında ise kapalı, tahminler yapılacak malumatlar vardır. İncil’in birinde hazret-i Îsa’nın Yahudi kralı Büyük Herodos’un zamanında doğdunu yazıyor. Roma kaynakları ise bu kralın miladdan önce öldüğünü bildiriyor. İki İncil’de ise hiçbir kayıt yoktur.

Miladi tarih 6. yüzyıla kadar hiç kullanılmadı. Miladdan sonra 525 tarihinde Denys adında bir rahip, ilk defa miladi tarihi kullandı. Tarihçiler uzun müddet ya Roma’nın kuruluşunu, yahut dünyanın kuruluşu olarak Tevrat’ta tahmin edilen tarihi, başlangıç yaptılar. On sekizinci asra kadar eser yazanlar böyle hareket ettiler. Sarbon Üniversitesi profesörlerinden Gungnebert hazret-i Îsa’nın miladi tarihinde doğduğu kesin olmadığı gibi on beş sene önce veya sonra doğduğu da ispat edilemez diyor. Doğum senesi tahmin edilemeyince doğduğu gün elbette hesaplanamaz.

Eflatun’un, Îsa aleyhisselam zamanında yaşadığı bazı İslam kaynaklarında belirtilmektedir. Avrupa kitaplarında ise Eflatun’un milattan yani Îsa aleyhisselamın dünyaya gelmelerinden 347 sene önce öldüğü yazılıdır. Miladi sene kat’i olmayıp günü ve senesi şüpheli olup, yanlıştır. Büyük alim İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh ve Burhan-ı Katı’ lugat kitabının bildirdiklerine göre, Îsa aleyhisselam ile Peygamberimiz arasındaki zaman, bin seneden az değildir.

Îsa aleyhisselamın doğum günü belli olmayınca noelin manası efsaneden öteye gidememektedir. İslamiyette, güneş yılının ayları içinde sayılı bir mübarek gün yoktur. Mesela, Martın yirminci Neyruz veya Nevruz denilen gün ve Mayısın altıncı Hıdrellez günü ve Eylülün yirminci Mihrican günü, bazı ülkelerde mübarek sayılır. Bu günlerin Müslümanlıkta bir değeri yoktur.Noel günü ve gecesi de böyledir.

Noel

1. anlamı Hristiyanların, İsa'nın doğum gününü kutladıkları yortu:"Bizim çocukluğumuzda Noel ve yılbaşı gâvur bayramları idi."- H. Taner.
2. anlamı (i.) noel sarkısı; (bh) Noel.,Noel.
3. anlamı noel. isa'nın doğum yortusu. yirmibeş aralık.

Noel

i. Noel şarkısı, Noel

Noel

hıristiyanların, ısa'nın doğum gününü kutladıkları bayram, yortu.

Noel

Noel İngilizce anlamı ve tanımı

Noel anlamları

  1. (noun) Same as Nowel.
  2. (noun) Same as Nowel.

Noel tanım:

Kelime: no·el
Söyleniş: nO-'el
İşlev: noun
Kökeni: French noël Christmas, carol, from Latin natalis birthday, from natalis natal
1 : a Christmas carol
2 capitalized : CHRISTMAS

Noel ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Christmas, Christmastide, Yule, Yuletide,

Noel

Portekizce Noel kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. Christmas, Christian holiday commemorating the birth of Jesus Christ; Christmas carol, song or poem celebrating the holiday of Christmas

Noel

Türkçe Noel kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Christmas; male first name
n. Noel, Christmas; male first name; female first name
n. Noel, Christmas

Noel

n. Christmas; male first name
n. Noel, Christmas; male first name; female first name
n. Noel, Christmas

Noel

İngilizce Noel kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. Navidad; Noel (nombre de mujer)

Noel

İngilizce Noel kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. Noël, fête de la Noël, fête de la nativité; Noël, prénom masculin; Noëlle, prénom féminin

Noel

İngilizce Noel kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Weihnachten; Noel, männlicher Vorname

Noel

İngilizce Noel kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. Natale

Noel

İngilizce Noel kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. Noel, Natal; nome próprio masculino

Noel

İngilizce Noel kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
npr. kerstmis

Noel

Türkçe Noel kelimesinin Fransızca karşılığı.
Noël [le]

Noel

Türkçe Noel kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Weihnachtsfest
npr. Weihnacht, Weihnachten

Noel (All Time Low) sözleri

All Time Low tarafından albümünde söylenen Noel adlı şarkının sözleri.

Think about it 'till anticipation makes you shake
And we both lose control.
Put the pedal to the floor,
Lay the seat back, lock the doors,
We're gonna make this worth our while.
It's getting harder to breathe...

"Jealous hearts will leave us all in ruins,"
that's what we'll say (that's what we'll say)
as we hide out from our friends, hear the message once again,
"Let's get this right." (let's get this right)

Your lips are a hot flame, baby
and our chemistry is kerosene...
Take it off, take it all off,
maybe we can get down and burn up in the heat...

Times like these feel so dangerous,
When you know you're gonna find out,
how right it feels, (how right it feels)
to ignore the ones you love the most,
This can't be right. (this can't be right)

Your lips are a hot flame, baby
and our chemistry is kerosene...
As we kiss to the sound of your stereo,
don't say a word... I won't say a word...

Don't treat this like a secret,
just keep it quiet while we know
that we could tear best friends apart
with all the lies that we've told...

Your lips are a hot flame,
baby and our chemistry is kerosene...
Take it off, take it all off, maybe,
and I'm lost for words when thoughts don't compare - write this down...

İlgili konuları ara

Yanıtlar