Latince

Kısaca: Latin Dili ve Edebiyatı ile Yunan Dili ve Edebiyatı iç içe iki ana bilim dalıdır ve Klasik filoloji olarak bilinmektedir. Latince'nin günümüzdeki önemi bilim dalı olmasıdır; bu nedenle batı dillerinin ve yazınlarının yanı sıra Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi, felsefe tarihi, epigrafi, tiyatro tarihi, Roma Hukuku gibi bir çok alanda, ayrıca Osmanlı arşivlerinde bulunan Latince yazılmış belgeler üzerinde bilimsel araştırma yapmak için gereklidir. ...devamı ☟

latince
Latince

Kelimenin kökeni
Latince Latium (İtalya'da bir bölge)

Telaffuz

  • IPA: laˈtind͡ʒe
  • Heceleri: La‧tin‧ce

Özel ad

Latince (belirtme hâli Latinceyi, çoğulu Latinceler)

  1. (diller) Hint-Avrupa dil ailesine mensup Roma İmparatorluğu'nun resmî dili.

Çekimleme

Eş anlamlılar

  • Latin dili

Kısaltmalar

  • ISO 639-1: la, ISO 639-2, ISO 639-3: lat

Üst kavramlar

  • Latino-Faliskan dili

Alt kavramlar

  • tarihî sıraya göre: Eski Latince, Klâsik Latince, Kaba Latince, Orta Çağ Latincesi, Rönesans Latincesi, Yeni Latince, Çağdaş Latince, Halk Latincesi

Türetilmiş kelime ve kavramlar

  • Latincece, Latinceci, Latincecik, Latinceli, Latincesiz, Latinceyken, Latinceyle, Latinceyse
Kaynaklar
  • TDK Sözlüğü: "Latince"

Ek okumalar

  • Vikipedi'de Latince

Latince, Hint-Avrupa ailesine mensup antik bir dildir.

Dünyadaki dillerin hemen hepsini az çok etkilemiş olan Latince ayrıca Vatikan'ın resmi dilidir. Bunun dışında günümüzde eğitimi sürmesine ve çoğunlukla kimi tarih, sanat ve din araştırmacıları tarafından konuşulmasına rağmen artık ölüdür.

Tarihi

İlkçağda İtalya yarımadasında Roma'nın içinde bulunduğu Latium bölgesinde konuşulan Latince, Roma İmparatorluğu'nun resmi dili olduktan sonra sınırlarının genişlemesiyle Latince önce İtalya yarımadasında sonra özellikle Gallia (bugünkü Fransa), Hispania (İspanya), Helvetia (İsviçre), Lyricum (Dalmaçya, Arnavutluk), Pannonia (Macaristan), Dacia (Romanya)'ya yayılmış, bunun dışında egemen olduğu Macedonia (Makedonya), Trachia (Trakya), Anadolu, Syria (Suriye) ile Kuzey Afrika'da resmi dil kimliğiyle benimsenmiştir.

Latince Yunan dilini örnek alarak ilerleme göstermiştir. Latin yazını da hep Yunan yazınının etkisi altında kalmıştır. Latince, Yunanca ile birlikte İlkçağın başlıca kültür ve uygarlık dillerini oluşturmuştur.

Latince yayıldığı ülkelerde yerel dillerin yanı sıra yaşamını sürdürürken özellikle okur-yazarlarca kullanılmış, gitgide çeşitli katmanlardan insanların dilini etkisi altına almış, onların dillerini teker teker ortadan kaldırmış, böylece neo-latin dillerinin doğmasını sağlamıştır. Dillerin bu başkalaşım sürecinde, Ortaçağda bilimsel çalışmalar Latince ile yürütülmüş, yapıtlar Latince yazılmıştır. Diplomaside yazışma dili yine Latince dir. Kilise, inançlılar ile iletişim kurmak için Latince kullanmıştır.

Batı Dilleri ve Latince

Latince yaşayan batı dillerinden Fransızca, İspanyolca, Portekizce, italyanca,Romence'nin birinci derecede anasıdır. İngilizce Latin kökenli olmamasına karşın, sözcük ve kavramlarıyla yarı yarıya bu dile bağlıdır. Almanca, yapısındaki Fransızca kökenli sözcükler dolayısıyla Latince'ye çok şey borçludur. Bu nedenle Slav dilleri dışındaki batı dilleri için Latince öğrenimi önemlidir.

Bilim Dili olarak Latince

Günümüzde hukuk, tıp, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık, botanik, zooloji, jeoloji, v.b. gibi bilim dallarında, özellikle terminoloji konusunda Latince öğrenmek zorunludur.

Sosyal bilimlerden özellikle Eskiçağ ve Ortaçağ tarihi, bir ölçüde de Yeniçağ Tarihi, Felsefe, Arkeoloji alanında kaynaklara Latince olmadan başvurulamaz. Geçmişin kalıntılarının gömülü olduğu, buluntularla dolu ülkemizde Latince öğrenimi bunların değerlendirmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Kimi Osmanlı arşivlerini okuyup değerlendirebilmek için Latince'ye gereksinim vardır. Batı düşüncesinin ve uygarlığının Klasik yazına dayanması nedeniyle batıyla ilgili sosyal bilimler üzerinde araştırmada bulunacak kişiler için Latin dili ve yazını özellikle gereklidir.

Latin Dili ve Edebiyatı

Latin Dili ve Edebiyatı ile Yunan Dili ve Edebiyatı iç içe iki ana bilim dalıdır ve Klasik filoloji olarak bilinmektedir. Latince'nin günümüzdeki önemi bilim dalı olmasıdır; bu nedenle batı dillerinin ve yazınlarının yanı sıra Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi, felsefe tarihi, epigrafi, tiyatro tarihi, Roma Hukuku gibi bir çok alanda, ayrıca Osmanlı arşivlerinde bulunan Latince yazılmış belgeler üzerinde bilimsel araştırma yapmak için gereklidir. Latin Dili ve Edebiyatı programı bu ve benzeri alanlarda araştırma yapabilmeleri için öğrencilere gerekli dil, bilgi ve yetenekleri kazandırma amacını taşımaktadır.

İlkçağda İtalya yarımadasında Roma'nın içinde bulunduğu Latium bölgesinde konuşulan Latince, Hint-Avrupa dil ailesinin bir üyesidir. Roma devletinin sınırlarının genişlemesiyle Latince önce İtalya yarımadasında sonra özellikle Gallia (bugünkü Fransa), Hispania (İspanya), Helvetia (İsviçre), Lyricum (Dalmaçya, Arnavutluk), Pannonia (Macaristan), Dacia (Romanya)'ya yayılmış, bunun dışında egemen olduğu Macedonia (Makedonya), Trachia (Trakya), Asia Minor (Anadolu yarımadası), Syria (Suriye) ile Kuzey Afrika'da resmi dil kimliğiyle benimsenmiştir.

Latince Yunan dilini örnek alarak ilerleme göstermiştir. Latin yazını da hep Yunan yazınının etkisi altında kalmıştır. Latince, Yunanca ile birlikte İlkçağın başlıca kültür ve uygarlık dillerini oluşturmuştur. Latince yayıldığı ülkelerde yerel dillerin yanı sıra yaşamını sürdürürken özellikle okur-yazarlarca kullanılmış, gitgide çeşitli katmanlardan insanların dilini etkisi altına almış, onların dillerini teker teker ortadan kaldırmış, böylece neo-latin dillerinin doğmasını sağlamıştır. Dillerin bu başkalaşım sürecinde, Ortaçağda bilimsel çalışmalar Latince ile yürütülmüş, yapıtlar Latince yazılmıştır. Diplomaside yazışma dili yine Latince dir. Kilise, inançlılar ile iletişim kurmak için Latince kullanmıştır.

Latince yaşayan batı dillerinden Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Romence'nin birinci derecede anasıdır. İngilizce Latin kökenli olmamasına karşın, sözcük ve kavramlarıyla yarı yarıya bu dile bağlıdır. Almanca, yapısındaki Fransızca kökenli sözcükler dolayısıyla Latince'ye çok şey borçludur. Bu nedenle Slav dilleri dışındaki batı dilleri için Latince öğrenimi önemlidir.

Günümüzde hukuk, tıp, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık, botanik, zooloji, jeoloji, v.b. gibi bilim dallarında, özellikle terminoloji konusunda Latince öğrenmek zorunludur.

Sosyal bilimlerden özellikle Eskiçağ ve Ortaçağ tarihi, bir ölçüde de Yeniçağ Tarihi, Felsefe, Arkeoloji alanında kaynaklara Latince olmadan başvurulamaz. Geçmişin kalıntılarının gömülü olduğu, buluntularla dolu ülkemizde Latince öğrenimi bunların değerlendirmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Kimi Osmanlı arşivlerini okuyup değerlendirebilmek için Latince'ye gereksinim vardır. Batı düşüncesinin ve uygarlığının Klasik yazına dayanması nedeniyle batıyla ilgili sosyal bilimler üzerinde araştırmada bulunacak kişiler için Latin dili ve yazını özellikle gereklidir.

Klasik Latince Alfabesi

;A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z: (J, U ve W yoktu)

Ayrıca Bakınız

latince

Türkçe latince kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Latin

latince

latin dili.

latince

Türkçe latince kelimesinin Fransızca karşılığı.
latin [le]

latince

Türkçe latince kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Latein, Lateinisch

latince

1 . Latin dili.
2 . sıfatBu dille yazılmış olan.

latince

Osmanlıca latince kelimesinin Türkçe karşılığı.
Eski Roma'da konuşulan ve bugünkü Fransızca, İspanyolca, İtalyanca gibi dilleri doğurmuş olan ana dil ki, Hint-Avrupa dil âilesinin önemli bir kolu olan İtalik grubundandır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

latince Resimleri

Latince
3 yıl önce

Latince, Hint-Avrupa dil ailesinin İtalik koluna ait ölü bir dildir. Latin alfabesinin kökeni Etrüsk alfabesi ile Yunan alfabesine dayanır. Latince, Roma’nın...

Latince, Dil, Dil aileleri, Hint-Avrupa Dilleri, Hint-Avrupa dil ailesi, ISO 639, Latin alfabesi, Latince deyişler listesi, Latince dil bilgisi, Latince okunuş kuralları, Resmİ® dil
Latince Vikipedi
6 yıl önce

Latince Vikipedi (Latince: Vicipaedia Latina) Vikipedi'nin Latince sürümüdür. 23 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla, Latince Vikipedi'nin 135.359 maddesi, 143...

Eski Latince
3 yıl önce

Eski Latince (aynı zamanda İlk Latince ya da Arkaik Latince olarak bilinir) Klasik Latin Çağı'nda, yani milattan önce 75 yılına kadar kullanılan Latin...

Eski Latince, Türkçe, Regs, Dil bilgisi, Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Latince
Ave (Latince)
3 yıl önce

onlardan daha iyiyim” dedi. Genç yetenek Yılmaz, ilk rakibini 11 saniyede nakavt ederek tarihi rekor kırdı. Latince deyişler Latince deyişler listesi...

Ave (Latince), Ave, Latince, Latince deyişler, Latince deyişler listesi, Roma İmparatorluğu, Sezar, Gladyatör, Suetonius
Latince deyişler listesi
3 yıl önce

bir konuma getirilmiş Latince deyişlerin ("veni, vidi, vici") listesidir. Bu deyişlerden bir kısmı Yunanca deyişlerin Latince çevirileridir, bunun en...

Latince deyişler listesi, A posteriori, A priori, Ad fontes, Ad nauseam, Alberta, Anno domini, Avustralya, Descartes, Ecce homo, Et cetera
Latince deyişler
3 yıl önce

Latince deyişler, Latince kelimeler, cümle parçaları veya kısa cümlelerden oluşan deyişlerdir. Bu deyişler uzun argümanları ya da ifadeleri kısaca bir...

Latince deyişler, Latince, Latince deyişler listesi, Latince deyişler listesi (A-E), Latince deyişler listesi (F-O), Latince deyişler listesi (P-Z), Latince deyişler listesi (tümü), Latince kısaltmalar listesi
Yeni Latince
6 yıl önce

Yeni Latince (Latinitas nova) Rönesans İtalya'sında gelişen Latince. Başlangıcı Petrach, Boccaccio, Lorenzo Valla ve Poliziano gibi İtalyan hümanistleriyle...

Latince kısaltmalar listesi
3 yıl önce

değildir.) Latince Latince deyişler Latince deyişler listesi (tümü) Latince deyişler listesi (A-E) Latince deyişler listesi (F-O) Latince deyişler listesi...

Latince kısaltmalar listesi, Akademik, Anno Domini, Avrupa, Et cetera, Exempli gratia, Kültür, Kısaltmalar, Latince, Latince deyişler, Latince deyişler listesi (A-E)