Normal

Normal Haritası

Normal

1. anlamı Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü, aşırılığı olmayan, uygun:"Atatürk'ün normal zamanlarda insana okşamak arzusu veren ipek gibi saçları, birdenbire yelelenirdi."- Y. K. Karaosmanoğlu. Aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmayan şey. Ortalama durum. Bir eğrinin bir teğetine değme noktasından çizilen dikme.
2. anlamı normal.
3. anlamı normal. olağan. orta. ortalama.

Normal

Normal tanım:

Kelime: nor·mal
Söyleniş: 'nor-m&l
İşlev: adjective
Kökeni: Latin normalis, from norma
1 : PERPENDICULAR; especially : perpendicular to a tangent at a point of tangency
2 a : according with, constituting, or not deviating from a norm, rule, or principle b : conforming to a type, standard, or regular pattern
3 : occurring naturally normal immunity
4 a : of, relating to, or characterized by average intelligence or development b : free from mental disorder : SANE
5 a of a solution : having a concentration of one gram equivalent of solute per liter b : containing neither basic hydroxyl nor acid hydrogen normal silver phosphate c : not associated normal molecules d : having a straight-chain structure normal pentane normal butyl alcohol
6 of a subgroup : having the property that every coset produced by operating on the left by a given element is equal to the coset produced by operating on the right by the same element
7 : relating to, involving, or being a normal curve or normal distribution normal approximation to the binomial distribution
8 of a matrix : having the property of commutativity under multiplication by the transpose of the matrix each of whose elements is a conjugate complex number with respect to the corresponding element of the given matrix
synonym see REGULAR
- nor·mal·i·ty /nor-'ma-l&-tE/ noun
- nor·mal·ly /'nor-m&-lE/ adverb

Normal

İngilizce Normal kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. lo que es normal; perpendicular; colegio que prepara maestros de escuela adj. normal, común, regular, usual

Normal

İngilizce Normal kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. normal; perpendiculaire; vertical adj. normal, régulier; ordinaire; commun; neutre; perpendiculaire (mathématiques)

Normal

İngilizce Normal kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Senkrechte; Normal adj. normal

Normal

İngilizce Normal kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. norma; (Geom) normale, perpendicolare agg. normale; medio; sano di mente; perpendicolare

Normal

İngilizce Normal kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. normal; perpendicular adj. normal, exemplar, regular

Normal

i. normal, standart, dikey doğru s. normal, olağan, tipik, ortalama, dik açılı, dikey

Normal

Fransızca Normal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. normal, unexceptional, ordinary, regular, trivial

Normal

Almanca Normal kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. perpendicular; vertical; regular, usual

Normal

Portekizce Normal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. normal, ordinary, regular n. normal, ordinary

Normal

İspanyolca Normal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. normal, ordinary, natural, regular; proof

Normal

Türkçe Normal kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. perpendicular; vertical; regular, usual adj. regular; standard; usual, common adj. normal, regular, standard, common, ordinary; perpendicular, vertical

Normal

İngilizce Normal kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
bn. normaal, gewoon, standaard-, loodrecht [wisk.] zn. temperatuur : normale temperatuur, gemiddelde, loodlijn [wisk.]

Normal

n. perpendicular; vertical; regular, usual adj. regular; standard; usual, common adj. normal, regular, standard, common, ordinary; perpendicular, vertical

Normal

Fransızca Normal kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
1. (général) normaal 2. (conduite) te begrijpen; verstaanbaar 3. (standard) standaard-; normaal

Normal

Almanca Normal kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
normaal ,gewoon

Normal

kurala uyan, alışılagelene uyan, düzgüye uygun, düzgülü. bu durumda olan şey. bir eğrinin bir teğetine değme noktasından çizilen dikme.

Normal

Fransızca Normal kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. normal, normal-, logisch, regulär, planmäßig, störungsfrei

Normal

Fransızca Normal kelimesinin İtalyanca karşılığı.
1. (général) normale 2. (conduite) comprensibile 3. (standard) normale; standard

Normal

Fransızca Normal kelimesinin Portekizce karşılığı.
1. (général) normal 2. (conduite) compreensível 3. (standard) normal; regular

Normal

Fransızca Normal kelimesinin İspanyolca karşılığı.
1. (général) normal 2. (conduite) comprensible 3. (standard) standard; normal

Normal

Fransızca Normal kelimesinin Türkçe karşılığı.
kurallı, normal, olağan

Normal

Almanca Normal kelimesinin Fransızca karşılığı.
adj. normal, standard, courant adv. normalement

Normal

Almanca Normal kelimesinin İtalyanca karşılığı.
adj. normale, ordinario, perpendicolare, regolare, sano di mente adv. norma: di norma, normalmente, regolarmente

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Normal Dağılım
3 yıl önce

Normal dağılım, aynı zamanda Gauss dağılımı veya Gauss tipi dağılım olarak isimlendirilen, birçok alanda pratik uygulaması olan, çok önemli bir sürekli...

Normal Dağılım, Karl Friedrich Gauss, Rassal değişken, Yoğunluk fonksiyonu, Hipergeometrik dağılım, Pierre Simon Laplace, Abraham de Moivre
Normal Again
6 yıl önce

"Normal Again" (ya da Türkçe adıyla Tekrar Eskisi Gibi), The WB kanalında yayınlanan, Joss Whedon tarafından oluşturulan bir fantastik dizi olan Buffy...

Normal Again, Amber Benson, Entropy, Hell`s Bells, Kirsten Nelson, Michael Warren, Kristine Sutherland, Dean Butler (actor), Tom Lenk, Rick Rosenthal, Danny Strong
Matris normal dağılım
6 yıl önce

dalları içinde matris normal dağılımı tek değişebilirli normal dağılımının çok değişkenli olarak genelleştirilmesidir. Matris normal dağılım gösteren çoklu...

Almost Normal
6 yıl önce

Almost Normal, Dünyada sizin dışınızda diğer tüm insanlar gey olsalardı ne olurdu? fikriyle oluşturulan film orta yaş krizine tutulmuş bir gey'in zamandaki...

Almost Normal, 2004, ABD, Allmovie, IMDb, İngilizce, Marc Moody
Normal (geometri)
3 yıl önce

Matematikte normal veya yüzey normali, düz bir yüzeyde bulunan ve yüzeyle kesiştiği noktadan geçen tüm doğrulara dik bir vektördür. Eğer yüzey düz değilse...

Standart normal dağılım
3 yıl önce

Normal dağılımı kullanarak bazı olasılık değerlerini elde etmek çok zor ve zahmetli bir iştir. Bu yüzden elde edilen normal dağılımın ortalaması 0 a ve...

Standart normal dağılım, Normal dağılım, Standart normal dağılım tablosu
Log-normal dağılım
3 yıl önce

dallarında log-normal dağılım logaritması normal dağılım gösteren herhangi bir rassal değişken için tek-kuyruklu bir olasılık dağılımdır. Eğer Y normal dağılım...

Çokdeğişirli normal dağılım
3 yıl önce

bilim kollarında, çokdeğişirli normal dağılım veya çokdeğişirli Gauss-tipi dağılım, tek değişirli bir dağılım olan normal dağılımın (veya Gauss-tipi dağılımın)...