Nusretiye Camii

Kısaca: Nusretiye Camii, İstanbul’da, Tophane ile Kabataş arasında bulunan câmi. Beyoğlu`na bağlı Tophane semtinde Meclis-i Mebusan Caddesi üzerindedir. Evvelce bu câminin yerinde, Sultan Üçüncü Selim Han tarafından yaptırılmış olanTophâne-i Âmire, Arabacılar Kışlası ve Câmii vardı. 1822’de bu civarda bulunan diğer binâlarla birlikte bu câmi de yandı. Yanan bu câminin yerine Sultan İkinci Mahmûd Han tarafından 1825’te Nusretiye Câmii yaptırıldı. ...devamı ☟

Nusretiye Camii
Nusretiye Camii

Nusretiye Camii, İstanbul’da, Tophane ile Kabataş arasında bulunan cami. Beyoğlu`na bağlı Tophane semtinde Meclis-i Mebusan Caddesi üzerindedir. Evvelce bu caminin yerinde, Sultan Üçüncü Selim Han tarafından yaptırılmış olanTophane-i Âmire, Arabacılar Kışlası ve Camii vardı. 1822’de bu civarda bulunan diğer binalarla birlikte bu cami de yandı. Yanan bu caminin yerine Sultan İkinci Mahmud tarafından 1825’te Nusretiye Camii yaptırıldı. 1826 yılında yapılan sebil ve muvakkıthane camiye eklendi. 1901 yılında, caminin önüne yapılmış olan Sultan İkinci Abdülhamid Çeşmesi, cumhuriyet devrinde Maçka’ya götürülmüştür. Ampir üslupta inşa edilen cami, 1955-1958 yılları arasında tamir edildi.

Caminin kapısında bulunan kitabe “Toptan Taphane’yi abad kıldı Padişah” mısrasıyla başlayıp “İzzet ol Beyt-i Hüdanın söyledim tarihini-Cami-i Mahmud Han oldu mu’taf-ı müminin” mısrasıyla biter ve Hicri 1241, Miladi 1825 tarihini vermektedir.

Sultan İkinci Mahmud tarafından 1823-1826 yılları arasında yaptırılmıştır. Mimar Krikor Amira Balyan’ın eseridir. Barok üslubundaki cami kesme taş ve mermerlerden yapılmıştır. İki şerefeli, zariflikleri ve incelikleriyle dikkat çeken iki minaresi vardır. Sebil ve muvakkithanesi de olan caminin hünkar mahfili ve paşa dairesi görülmeye değer mimari özelliklere sahiptir. İç mekan kalem işleriyle süslenmiş, kubbedeki altın varaklı ahşap kabartma ile oldukça gösterişli bir yapıya kavuşmuştur. Mermerden yapılmış olan mihrap ve minber bir dantel gibi işlenmiştir. Cami içerisindeki hatlar ise Osmanlı’nın en değerli hattatları tarafından yazılmıştır.

misafir - 8 yıl önce
tarih düşülen dize hicri tarihi verir. Bu tarihin miladi tarihteki karşılığı da şudur denilebilir.Söyleyiş bilmeyenleri yanıltabilir

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tophane Saat Kulesi
2 yıl önce

Tophane Saat Kulesi, diğer bilinen adıyla Nusretiye Saat Kulesi, İstanbul'un Tophane semtinde Nusretiye Camii'nin yanında yer alan saat kulesi. 19.yy ikinci...

Selatin Camileri
2 yıl önce

Ayazma Camii Laleli Camii Beylerbeyi Camii Büyük Mecidiye Camii Dolmabahçe Camii Nusretiye Camii Yıldız Hamidiye Camii Mihrimah Sultan Camii (Edirnekapı)...

Moda Camii
2 yıl önce

Moda Camii, Gülbahçesi Camii de denilen mabedin yerinde bir zamanlar çeşitli güllerin yetiştiği bir bahçe vardı. 1962’de buraya Moda Camii yapılmış ve...

Moda Camii, 1962, 1982, Mimarlık, Taslak, Hattat Hamit
Kâğıthane Camii
6 yıl önce

Sadabad Camii (Kağıthane Camii de denir), İstanbul'da, Kâğıthane Deresi'nin kenarında cami. İlk Kâğıthane camisi III. Ahmed zamanında yapıldı. III. Selim...

Kâğıthane Camii, 1862, Abdülaziz, Cami, I. Mahmut, III. Ahmet, Minare, Selim III, İstanbul, Kâğıthane Deresi
Handanağa Camii
6 yıl önce

Handanağa Camii ya da Kuşkonmaz Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan tarihî bir idabethanedir. Hasköy semtinde, Haliç kıyısında yer alan cami...

Şehzade Camii
2 yıl önce

Şehzade Camii (Şehzade Mehmet Camii ya da Şehzadebaşı Camii olarak da bilinir), İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan ve Mimar Sinan tarafından yapılan...

ݞehzade Camii, ݞehzade Camii
Muradiye Camii (Manisa)
2 yıl önce

Muradiye Camii'nin girişinde yer alan Mimar Sinan Büstü Manisa Muradiye Camii Muradiye Camii güneybatı Manisa Muradiye Camii girişi Manisa Muradiye Camii giriş...

Dolmabahçe Camii
2 yıl önce

Dolmabahçe Camii, Sultan Abdülmecit'in annesi Bezmialem Valide Sultan tarafından başlatılıp ölümü üzerine Sultan Abdülmecit tarafından tamamlanan ve tasarımı...

Dolmabahçe Camii, 1855, 19. yüzyıl, 23 Mart, Abdülmecit, Bezmialem Sultan, Dolmabahçe Sarayı, Garabet Amira Balyan, Mimarlık, Taslak