Olumsuz

Olumsuz

Türkçe Olumsuz kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. negative, negatory, unfavorable, unfavourable [Brit.], deprecating
adv. poorly
adj. immortal, eternal, deathless, undying, everlasting, endless, imperishable

Olumsuz

yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, menfi, negatif.
davranışları beğenilmeyen, yıkıcı düşünceleri olan, zararlı, menfi.
bir şeyi yadsıyan, yadsıma özelliği taşıyan.

Olumsuz

Türkçe Olumsuz kelimesinin Fransızca karşılığı.
négatif/ive

Olumsuz

Türkçe Olumsuz kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. negativ, ominös
adv. absprechend

Olumsuz

Negative

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

ölümsüz
1 yıl önce

Ölümsüz şu anlamlara gelebilir: Ölümsüz – 1969 yılında gösterime giren ve Fransa'da çekilen bir film Ölümsüz – 2000 yılında gösterime giren ve ABD'de çekilen...

Olumsuz Cümle
4 yıl önce

Olumsuz cümle, olumsuzluk anlamı taşıyan cümledir. Olumsuzluk bazen "me" olumsuzluk ekiyle, bazen de diğer olumsuzluk sözcükleriyle sağlanır. O dün okula...

Olumsuzluk eki
1 yıl önce

Olumsuzluk eki, bir cümlenin olumsuz anlam kazanmasını sağlayan ek; yapım eki. Türkçede olumsuzluk eki -me'dir. Bu ek, kendinden önceki hecede kalın bir...

İlkbahar
1 yıl önce

İnsanlar üzerinde de sağlık açısından olumsuz etkileri olabilir. Yorgunluk, halsizlik ilkbaharın insanlar üzerindeki olumsuz etkilerindendir. Bu duruma tıp dilinde...

Soru cümlesi
1 yıl önce

kurulabilir: Gümrük memuru başını kaldırdı: - Adınız? Soru cümleleri olumlu veya olumsuz olabilir. İçinde herhangi bir olumsuzluk eki olmayan soru cümleleridir...

Bildirme eki
1 yıl önce

cümlelerinde olumsuz hâli olumsuzluk koşacı olarak da bilinen "değil" sözcüğü ile oluşturulur: Anahtarların dolapta değildir. Fiil cümlelerinde olumsuz hâli -me...

Fiil cümlesi
1 yıl önce

geçmiş zaman kipi) Haydi, oyun oynayalım. (İstek kipi) Fiil cümlelerinin olumsuz hâli haber ve dilek kip eklerinden önce "-me" olumsuzluk ekinin eklenmesi...

Mehmet Şerif Çavdaroğlu
3 yıl önce

ve Sultan Abdülaziz'in damadı. Türk Kurtuluş Savaşı'na karşı takındığı olumsuz tavır ile bilinir. Mekteb-i Mülkiye'yi bitirdi ve çeşitli devlet hizmetlerinde...

Mehmet Şerif Çavdaroğlu, 1873, 1901, 1919, 1946, 1958, Kurtuluş Savaşı, Mekteb-i Mülkiye, Mustafa Kemal, Nutuk, Osmanlı