Ot

Dünya vegetasyonunda kültür bitkilerine zararlarından dolayı istenmeyen ve yüksek rekabet gücüne sâhip olan bitkiler. Bağların, bahçelerin, tarlaların, işlenmiş olsun veya olmasın hiç farketmeden çok çeşitli bitkilerle örtüldüğü görülür.

Dünya vegetasyonunda kültür bitkilerine zararlarından dolayı istenmeyen ve yüksek rekabet gücüne sahip olan bitkiler. Bağların, bahçelerin, tarlaların, işlenmiş olsun veya olmasın hiç farketmeden çok çeşitli bitkilerle örtüldüğü görülür. Yol kenarları, hava alanları, meydanlar, drenaj kanalları vb. yerlerde bazı tipik bitkilerin oldukça iyi bir gelişim gösterdikleri dikkati çeker. Bu durum, bitkilerin tabiattaki çıplak alanları örtmek için büyük bir dinamizm içinde olduklarını gösterir. Bu dinamizmin sonucu, çeşitli evrelerden sonra özelliklerini iklimin belirlediği vegetasyonlar oluşur.

Otları tanımlayan özellikler:

a) Kültür bitkileriyle rekabette onları alt ederler. b) Mücadeleci, kalıcı, c) Yüksek bir çoğalma gücü, kendi büyüklüklerine oranla çok sayıda üreme organına ve vegetatif çoğalma imkanlarına sahiptirler.

Otların sınıflandırılması: Botanistler, otları, değişik özelliklerini dikkate alarak çeşitli şekillerde sınıflandırmışlardır. Çoğalma şekillerine göre; a) Yalnızca tohumlarıyla, b) Tohum, rizom ve stolonlarıyla, c) Yalnızca yeraltı organlarıyla çoğalanlar.

Morfolojik özelliklerine göre; a) Dar yapraklı olanlar, Cynodon dactylon(köpek dişi ayrığı), b) Geniş yapraklı olanlar Sinapis arvensis (yabani hardal).

Yaşama süreleri esas alınarak yapılan sınıflamada, otlar üç gruba ayrılmaktadır. a) Tek yıllıklar: Umumiyetle tohumdan üreyip, büyümekte ve tekrar tohum vererek bir mevsim içinde ölmektedirler. Stelleria media (kuşotu). b) İki yıllıklar: Bunlar, çimlenme ile tohum vermeleri arasında iki yıl gibi bir süreye ihtiyaç gösteren otlardır. Daucus carota (yabani havuç). c) Çok yıllıklar: Aynı kök sistemiyle, yıldan yıla gelişmelerine devam eden ve aynı zamanda tohumları ile çoğalan otlardır. Convolvulus arvensis (tarla sarmaşığı).

Otlar, kültür bitkileri ziraatında istenmemelerine rağmen, hayvan yemi olarak ve tıpta kullanılmaları bakımından, insanlara birçok faydaları olan bitkilerdir.

Diğer anlamları

ot

1 . Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler:
"Etrafımızda uzun otlar, yalçın kayalar vardı."- A. Gündüz.
2 . sıfatBu bitkilerle yapılmış veya bu bitkilerle doldurulmuş:
"Ot minder."-
3 . eskimişZehir.
4 . eskimişİlaç.
5 . argoEsrar.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
ot gibi , ot tutunmak , otu çek köküne bak , (birine) ot yoldurmak

ot

İngilizce ot kelimesinin İspanyolca karşılığı.
[OT (Old Testament) ] s. Abrev. de "Old Testament": la biblia; antiguo testamento (según los cristianos)

ot

İngilizce ot kelimesinin Fransızca karşılığı.
[OT (Old Testament) ] n. Ancien testament, Bible (dans le judaïsme); première section de la Bible d'après le christiannisme

ot

İngilizce ot kelimesinin Almanca karşılığı.
Old Testament) ] n. das Alte Testament (der Christen)

ot

İngilizce ot kelimesinin İtalyanca karşılığı.
[OT (Old Testament) ] s. Antico Testamento

ot

İngilizce ot kelimesinin Portekizce karşılığı.
[OT (Old Testament) ] s. (Old Testament) Velho Testamento, primeira parte da Bíblia Cristã

ot

Türkçe ot kelimesinin İngilizce karşılığı.
[OT (Old Testament) ] n. first division of the Christian Bible; Jewish Bible (including the Law, the Prophets, and the Writings) adj. herbal, herby, herbaceous n. grass, herb, weed, hay, hashish, joint, greenstuff, herbage, pasturage, pasture, vegetable

ot

[OT (Old Testament) ] n. first division of the Christian Bible; Jewish Bible (including the Law, the Prophets, and the Writings) adj. herbal, herby, herbaceous n. grass, herb, weed, hay, hashish, joint, greenstuff, herbage, pasturage, pasture, vegetable

ot

toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir, iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad; otla yapılmış ya da otla doldurulmuş. ağı, zehir; esrar. em, ilaç.

ot

Türkçe ot kelimesinin Fransızca karşılığı.
herbage [le], herbe [la], fourrage [le], pâture [la]

ot

Türkçe ot kelimesinin Almanca karşılığı.
das Kraut

ot

İngilizce ot kelimesinin İspanyolca karşılığı.
[OT (Old Testament) ] s. Abrev. de "Old Testament": la biblia; antiguo testamento (según los cristianos)

ot

İngilizce ot kelimesinin Fransızca karşılığı.
[OT (Old Testament) ] n. Ancien testament, Bible (dans le judaïsme); première section de la Bible d'après le christiannisme

ot

İngilizce ot kelimesinin Almanca karşılığı.
Old Testament) ] n. das Alte Testament (der Christen)

ot

İngilizce ot kelimesinin İtalyanca karşılığı.
[OT (Old Testament) ] s. Antico Testamento

ot

İngilizce ot kelimesinin Portekizce karşılığı.
[OT (Old Testament) ] s. (Old Testament) Velho Testamento, primeira parte da Bíblia Cristã

ot

Türkçe ot kelimesinin İngilizce karşılığı.
[OT (Old Testament) ] n. first division of the Christian Bible; Jewish Bible (including the Law, the Prophets, and the Writings) adj. herbal, herby, herbaceous n. grass, herb, weed, hay, hashish, joint, greenstuff, herbage, pasturage, pasture, vegetable

ot

[OT (Old Testament) ] n. first division of the Christian Bible; Jewish Bible (including the Law, the Prophets, and the Writings) adj. herbal, herby, herbaceous n. grass, herb, weed, hay, hashish, joint, greenstuff, herbage, pasturage, pasture, vegetable

ot

toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir, iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad; otla yapılmış ya da otla doldurulmuş. ağı, zehir; esrar. em, ilaç.

ot

Türkçe ot kelimesinin Fransızca karşılığı.
herbage [le], herbe [la], fourrage [le], pâture [la]

ot

Türkçe ot kelimesinin Almanca karşılığı.
das Kraut

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ot ilgili konular

 • Genlik

  Genlik periyodik harekette maksimum düzey olarak tanımlanabilir. Değimin en önemli kullanım alanı elektriktir.
 • Dead space

  PC: 20 Ekim 2008 PlayStation 3:13 Ekim 2008 Xbox 360:13 Ekim 2008
 • Glikojen

  Glikojen Alm. Glykogen (n), Fr. Glycogene (m), İng. Glycogen. Bitkisel nişastaya benzeyen, insan ve hayvanlarda depo halinde bulunan, “hayvan niş
 • Glukoz

  Basit bir şeker (veya monosakkarit) olan glukoz (veya glikoz veya glükoz) yaşam için en önemli karbonhidratlardan biridir. Hücreler onu bir ener
 • Gösterge

  Herhangi bir ortamda bulunan değerlerin ne olduğunu anlamak için kullanılabilecek araçlardandır.Kullandığımız değerlerin nasıl işlediğin
Ot
ot