otobur

Otoburlar bitkisel organizmaları besin olarak kullanan hayvanlardır. Karasal ortamdaki otobur formlarının esasını böcekler, kemirici memeliler, ve gevişgetirenler oluşturur.

Otobur

Otobur ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: otoburlar

otobur

Otla beslenen (hayvan), otçul, herbivor.

İlgili konuları ara

Yanıtlar