Otobur

Kısaca: Otoburlar bitkisel organizmaları besin olarak kullanan hayvanlardır. Karasal ortamdaki otobur formlarının esasını böcekler, kemirici memeliler, ve gevişgetirenler oluşturur. ...devamı ☟

otobur
Otobur

Otobur ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: otoburlar

otobur

Otla beslenen (hayvan), otçul, herbivor.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Otoburlar
3 yıl önce

Otoburlar ya da herbivor bitkisel organizmaları besin olarak kullanan hayvanlardır. Birincil tüketiciler olarak da adlandırılırlar. Karasal ortamdaki...

Otoburlar, Bitki, Böcek, Canlılarda beslenme, Fitoplankton, Gergedan, Kabuklular, Kemiriciler, Koyun, Organizma, Yumuşakçalar
Hepçil
3 yıl önce

canlılar. İnsan, karga, domuz, ayı, maymun, fare hepçil canlılara örnektir. Otobur hayvanları besin olarak kullanan hayvanlar ikincil tüketicileri, ikincil...

Hepçil, Otçul, Etçil, Canlılarda beslenme, Etobur
Selüloz
3 yıl önce

yapımında kullanılır. Selüloz bitkinin sert ve kuvvetli olmasını sağlar. Otobur hayvanlar selülozu, bağırsaklarında yaşayan simbiyoz bakterileri, protozoa...

Selüloz, Bitkiler, Biyokimya, Glikoz, Hücre, Karbonhidrat, Taslak, İpek
Yumuşakçalar
3 yıl önce

vardır. Genelde ayrı eşeylidirler, ancak bâzı gastropodlar hermafrodittir. Otobur, etobur, parazit olabilirler. Açık dolaşım görülür. Fakat bir alt sınıfı...

Yumuşakçalar, Yumuşakçalar
Vombatgiller
3 yıl önce

ulaşabilen Vombatların kütlesi 20-35 kilogram arasında değişir. Vombatlar otobur canlılardır, çoğunlukla otlar ağaç kabukları ve bitki kökleriyle beslenirler...

Avrupa Yaban Arısı
6 yıl önce

başına Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaşayan bir türdür. Aslında yetişkinleri otobur olsalar da (nektar ve polenden beslenirler), tür ismini döllenmiş dişilerin...

Geyik
3 yıl önce

Geyik, geyikgiller (Latince: Cervidae) familyasında geviş getiren otobur memeli hayvanların ortak adıdır. Çift toynaklılar takımında bulunan akraba familyalardaki...

Geyik, Geyik
Psittacosaurus
3 yıl önce

yaşadığı düşünülen bir Ceratopsian dinozor cinsidir. 1-2 metre boylarında ve otobur beslenme biçimine sahip bu cinsin ağırlığı 25 ila 80 kg arasında değişir...