Otosefal

Otosefal (Yunanca'da kendi kendini tanımlayan şey için ''autos'' = kendi ve ''kephale'' = baş kelimelerinden oluşan bir kelime), Ortodoksluk'ta kendilerine âit bir baş tarafından yönetilen ve kendi kendilerine başpiskopos/metropolit tâyin eden Ortodoks Kiliseleri'ne ve Eski Doğu Kiliseleri'ne verilen addır. Ortodoks kiliselerin çoğu bu gruba dâhildir.

Otosefal (Yunanca'da kendi kendini tanımlayan şey için autos = kendi ve kephale = baş kelimelerinden oluşan bir kelime), Ortodoksluk'ta kendilerine ait bir baş tarafından yönetilen ve kendi kendilerine başpiskopos/metropolit tayin eden Ortodoks Kiliseleri'ne ve Eski Doğu Kiliseleri'ne verilen addır. Ortodoks kiliselerin çoğu bu gruba dahildir. Otosefal kiliseler bağımsız ve otonomdurlar, yani tamamen hürdürler. Başka bir patriğin, metropolitin, başpiskoposun veya başka bir ülkenin sinodunun emri altında olmadıkları gibi başlarını kendileri belirlerler. Bütün Ortodoks kiliseleriyle bağlantısı organik olmayıp sadece ortak inanca dayanmaktadır. Buna karşın genelde küçükçe olan otonom kiliseler, sadece içişlerinde bağımsız olup başlarının tayininde üstleri olan bir kilisenin söz hakkı vardır.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.