Patrik

Kısaca: Ortodoks Kiliseleri, Oriental Ortodoks Kiliseleri, Asuri Kilisesi ve diğer Doğu Kiliseleri'nde kilisenin başında bulunan en yüksek rütbeli piskopos.Yunancası Πατριάρχης (Patriarhis) olan patrik kelimesi "πάτερ" pater(Peder) ve "άρχων" achon (Lider) kelimelerinden türemiştir. ...devamı ☟

Ortodoks Kiliseleri, Oriental Ortodoks Kiliseleri, Asuri Kilisesi ve diğer Doğu Kiliseleri'nde kilisenin başında bulunan en yüksek rütbeli piskopos.

Yunancası Πατριάρχης (Patriarhis) olan patrik kelimesi "πάτερ" pater(Peder) ve "άρχων" achon (Lider) kelimelerinden türemiştir.

Patriğin yetkileri sadece kendi patriklik bölgesiyle sınırlıdır. Papa'nın tersine kendi patriklik bölgesi dışında ve bağımsız kiliseler üzerinde karar yetkisi yoktur. Bu bakımdan her ülkenin Ortodoks kilisesi kendi Sinod'unu seçer ve kendi başpiskoposunca idare edilir. Ortodoksluk bu yönüyle Katoliklikten farklıdır.

Patrikler

Dünya üzerinde Patrik Ünvanını taşıyan 19 başpiskopos bulunmaktadır bunlar:

 1. İstanbul Rum Ortodoks Patriği
 2. İskenderiye Rum Ortodoks Patriği
 3. Antakya Rum Ortodoks Patriği
 4. Kudüs Rum Ortodoks Patriği
 5. Moskova Rus Ortodoks Patriği
 6. Belgrad-Karlofça Sırp Ortodoks Patriği
 7. Bükreş Rumen Ortodoks Patriği
 8. Sofya Bulgar Ortodoks Patriği
 9. Tiflis Gürcü Ortodoks Patriği
 10. Roma Latin Katolik Patriği (Papa)
 11. Ecmiyadzin Ermeni Apostolik Ortodoks Patriği
 12. Sis Ermeni Apostolik Oriental Ortodoks Patriği
 13. Kudus Ermeni Apostolik Oriental Ortodoks Patriği
 14. Istanbul Ermeni Apostolik Oriental Ortodoks Patriği
 15. Antakya Süryani Kadim Oriental Ortodoks Patriği
 16. İskenderiye Kıpti Oriental Ortodoks Patriği
 17. Adis Ababa Habeş Oriental Ortodoks Patriğ
 18. Asmara Eritrea Oriental Ortodoks Patriği
 19. Kerala Hint Oriental Ortodoks Patriği olup,


Uniat kiliselerin (kendi ayin düzenlerini korumakla beraber papaya bağlı olan) 8 kilise'nin başı da Patrik ünvanını kullanırlar.

 1. Keldani Patriği
 2. Maruni Patriği
 3. Melkit Patriği
 4. Kıpti Katolik Patriği
 5. Süryani Katolik Patriği
 6. Malabar Katolik Patriği
 7. Ermeni Katolik Patriği
 8. Rum Katolik Patriği


Nesturi olarak da bilinen ve bir kısmı katolikliği benimseyip Keldani adını alan hristiyanların eski inançlarını koruyan grubuna Asuri adı verilir ve bu kilisenin başı da Patrik ünvanını taşır.

 1. Asuri Doğu Ortodoks Patriği


Toplam 28 Patrik'ten İskenderiye ve Roma patrikleri kendileri için Papa ünvanını da kullanır.

Linkler

* http://www.usakgundem.com/makale.php?id=43 "İstanbul Ermeni Patriği II. Mesrop İle Söyleşi"

Kaynaklar

Vikipedi

patrik

Osmanlıca patrik kelimesinin Türkçe karşılığı.
Yun. Rum ve Ermeni kiliselerinin ruhâni reislerine verilen isim.

patrik

Türkçe patrik kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Patrick] n. patriarch

patrik

ortodoks ve doğu kiliselerinin başkanlarına verilen bir ad.

patrik

Türkçe patrik kelimesinin Fransızca karşılığı.
patriarche [le]

patrik

Türkçe patrik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Metropolit, Patriarch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.