Ozgur yazilim

Özgür yazılım (İngilizcesi free software), kullanıcısına çalıştırma, kopyalama, dağıtma, inceleme, değiştirme ve geliştirme özgürlükleri tanıyan yazılım türüdür. Tersi, sahipli yazılımdır (İngilizcesi proprietary software).

Ozgur yazilim

Ozgur yazilim ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Özgür yazılım

İlgili konuları ara

Yanıtlar