Parlamenter Demokrasi

Kısaca: Halk tarafından seçilmiş olan ve yönetenler ile yönetilenler arasında detaylı bir ilişki kuran müzakereci bir meclis aracılığıyla faaliyet gösteren demokratik yönetimin bir türüdür. ...devamı ☟

Parlamenter Demokrasi
Parlamenter Demokrasi

Parlamenter Demokrasi, demokratik yönetim biçimleri arasında en yaygın uygulanış şeklidir. Demokrasi halkın kendi kendini yönetmesi demektir. Parlementer demokrasi ise halkın genel seçimle seçmiş olduğu parlementerlerin veya milletvekillerinin bir parlementoca yönetilmesidir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Parlamenter sistem
3 yıl önce

Parlamenter sistem veya parlamentarizm, yürütme organının yasama organının denetiminde olduğu demokratik bir yönetim sistemidir. Parlamenter sistemde devlet...

Güneştepe, Ergani
6 yıl önce

Güneştepe, Diyarbakır ilinin Ergani ilçesine bağlı bir mahalledir. Köy Parlamenter Demokrasi Sistemiyle yönetilmiş olup, muhtarlık seçimleri yapılmaktadır. Mahalle...

Güneştepe, Ergani, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ahmetli, Ergani, Akçakale, Ergani
Anayasal demokrasi
3 yıl önce

düşüncesi bu kavramı ortaya çıkarmıştır Anayasa Cumhuriyet (kavram) Parlamenter monarşi Prof.Dr.C.Can Aktan'ın bir yazısı22 Şubat 2008 tarihinde Wayback...

Anayasal demokrasi, Anayasa, Atina demokrasisi, Cumhuriyet (kavram), Demarşi, Doğrudan demokrasi, Liberal demokrasi, Marksist demokrasi, Oydaşmacı demokrasi, Parlamenter monarşi, Plebisitçi demokrasi
Meşrutiyet
3 yıl önce

kanun ile parlamenter demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi ilkeler Avrupa'da ve tüm dünyada ilk önce İngiltere'de uygulanmıştır Temsili demokrasiler içerisinde...

Birinci Meşrutiyet, İkinci Meşrutiyet, Osmanlı'da ıslahat hareketleri, 1908 Devrimi, Padişah, Sultan İkinci Abdülhamit, 1923, 1 Kasım, 23 Nisan, 24 Temmuz, 29 Ekim, Abdülaziz
Doğrudan Demokrasi
3 yıl önce

Doğrudan demokrasi, halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya kullandığı demokrasi türüdür. Doğrudan demokrasi, halkın halk tarafından yönetilmesini...

Doğrudan demokrasi, Atina demokrasisi, Demokrasi, Liberal demokrasi, Marksist demokrasi, Oydaşmacı demokrasi, Politika, Siyaset, Sosyal demokrasi, Taslak, Temsili demokrasi
Temsilî demokrasi
3 yıl önce

sosyal sınıflandırmaya bağlı  temsili demokrasiye yakın yapılanmalara rastlanır. Yine tam olarak temsili demokrasi sayılmamakla birlikte İskandinav ülkelerinde...

Sosyal demokrasi
3 yıl önce

savundular. Sosyal demokrasi düşüncesi, tek kabul edilebilir hükûmet biçiminin hukukun üstünlüğü ilkesi altında temsili demokrasi olduğunu öne sürmektedir...

Sosyal demokrasi, Eduard Bernstein, Kapitalizm, Temsili demokrasi, Vladimir Lenin, Plebisitçi demokrasi, Oybirliği demokrasisi, Marksist demokrasi, Liberal demokrasi, Demarşi, Sosyalist Enternasyonal
Demokrasi
3 yıl önce

başına kullanılması (Anayasal demokrasi, sosyal demokrasi, liberal demokrasi vb.) gibi sebepler gösterilebilir. Demokrasiye farklı atıflar: Çoğunluğun yönetimi...

Türkiye Cumhuriyeti, Kominizm, Nazizm, Hukuk Devleti, Polis Devleti, Anayasa, Meclis, Parlemanto, Roma Devleti, Siyaset