Sosyal Demokrasi

Kısaca: Alman düşünürleri Bernstein ve Lasalle ile başlayıp, Fransız Jaures ve Blum, İngiliz Cole gibi düşünürle­rin katkılarıyla gelişen ve amacı sosyal ada­let, insanlar için daha iyi bir yaşam, özgür­lük ve barış olan akımı ...devamı ☟

sosyal demokrasi
Sosyal Demokrasi

Alman düşünürleri Bernstein ve Lasalle ile başlayıp, Fransız Jaures ve Blum, İngiliz Cole gibi düşünürle­rin katkılarıyla gelişen ve amacı sosyal ada­let, insanlar için daha iyi bir yaşam, özgür­lük ve barış olan akımı

Kapitalizmin karşısında olan ve insanla­rın bir avuç kapitalistin egemenliğinden kurtarmayı amaçlayan görüş, sınıf savaşını kabul etmekle birlikte, ihtilalci değildir, to­taliterliği ve her tür dikta rejimini reddeder. Sosyalizmi bir araç değil de, kendi başına bir amaç olarak değerlendiren sosyal de­mokrasi, Marksizmi reddetmemekle birlik­te, onun sosyalizm üzerindeki tekelci etkisi-ne karşı çıkar. Demokratik bir anayasa ye toplum düzenine bağlı kalan ve bu düzene uygun bir faaliyet yöntemiyle, köklü sosyal ve ekonomik reformların yapılmasından yana olan sosyal demokrasi, günümüzde ol­dukça yumuşatılmıştır

sosyal demokrasi

Türkçe sosyal demokrasi kelimelerinin İngilizce karşılığı.
social democracy

sosyal demokrasi

klasik liberal demokrasinin 20. yy.da geçirdiği dönüşümlerle kazandığı sosyal adaletçi ve kitlelere refah götürücü kimliği anlatan terim.

sosyal demokrasi

Türkçe sosyal demokrasi kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Sozialdemokratie

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sosyal demokrasi
2 yıl önce

siyasal demokrasi, çoğulculuk vb.) korunmuş, ama sosyal adalet, sosyal devlet, sosyal haklar gibi yeni değerlerle beslenmiştir. Sosyal demokrasi hareketi...

Sosyal demokrasi, Eduard Bernstein, Kapitalizm, Temsili demokrasi, Vladimir Lenin, Plebisitçi demokrasi, Oybirliği demokrasisi, Marksist demokrasi, Liberal demokrasi, Demarşi, Sosyalist Enternasyonal
Sosyal Demokrasi Vakfı
2 yıl önce

Birliği ^ Cevdet Yılmaz (Ocak-Nisan 2008). "Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)". Dergi Park - Toplum ve Demokrasi Dergisi 2(2), s. 235–240. 21 Ocak 2017 tarihinde...

Sosyal Demokrasi Partisi
2 yıl önce

Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP), 12 Eylül Darbesi'nden sonra 1983'te siyasi faaliyetler serbest bırakılınca, kapatılan CHP tabanını sahiplenmek için kurulmuştur...

Sosyal Demokrasi Partisi, 12 Eylül Darbesi, 1983, 1985, 3 Kasım, 6 Haziran, ANAP, Aydın Güven Gürkan, CHP, Cezmi Kartay, Erdal İnönü
Yön - Sosyal Demokrasi
6 yıl önce

Yön - Sosyal Demokrasi (Slovakça: Smer - sociálna demokracia, Smer - SD) Slovakya'da sol görüşlü popülist ve sosyal demokrat siyasi partidir. Eski Slovakya...

Reformizm
2 yıl önce

reformizmin politik hareketi sosyal demokrasi partileri çatısı altında yansır. Eduard Bernstein Karl Kautsky Sosyal demokrasi Neososyalizm Sosyalist revizyonizm...

Reformizm, Avrupa, Bolşevik, Demokrasi, Devrimci, Eduard Bernstein, Karl Kautsky, Komintern, Lenin, Marksizm, Ortanın solu
Temsilî demokrasi
2 yıl önce

aracılığıyla oluşan sosyal sınıflandırmaya bağlı  temsili demokrasiye yakın yapılanmalara rastlanır. Yine tam olarak temsili demokrasi sayılmamakla birlikte...

Barış ve Demokrasi Partisi
2 yıl önce

Barış ve Demokrasi Partisi (kısaca BDP), Türkiye'de 2008 yılında kurulmuş sosyal demokrat ve sosyal liberal görüşlü siyasi partidir. Genel merkezi Ankara'nın...

Marksist demokrasi
2 yıl önce

Marksist Demokrasi reel sosyalizm içinde kullanılmış bir demokrasi şekli olmamakla beraber, beklentileri ve istekleri doğrultusunda doğrudan demokrasi ve sosyalist...

Marksist demokrasi, ,