Pasaport

Kısaca: Yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belge. ...devamı ☟

Pasaport
Pasaport

Yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belge.

Türkiye'de lacivert, yeşil ve gri pasaportlar İl Emniyet Müdürlükleri tarafından verilirken kırmızı pasaport verme yetkisi Dışişleri Bakanlığı'nın uhdesindedir.

Pasaport Türleri

* Lacivert Pasaport: Her Türk vatandaşına verilen, normal pasaport. * Yeşil Pasaport: Belli bir dereceye gelmiş devlet memurlarına verilen pasaport. * Gri Pasaport: Yurtdışına kısa süreli olarak belli bir devlet göreviyle gidenlere verilen, sadece o görev süresince geçerli olan, yurt dışından dönüşte geri alınan pasaport. * Kırmızı Pasaport: Diplomatlara, milletvekillerine, bakanlara, başbakana ve cumhurbaşkanına ve bu kişilerin eş ve çocuklarına verilen pasaport.

Pasaport

Devletlerarası seyahatta kullanılan, o ülkelerde süresiz ve belirli süreli oturma durumunda, kişinin kimliğini ispata ve belirlemeye yarayan belge. Bir ülkenin vatandaşları kendi ülkelerinde serbestçe yolculuk yapabilirler. Fakat başka ülkelere yolculuk yapmak bazı kayıtlara bağlanmıştır. Bunların en önemlisi pasaport vesikasıdır. Bu belge bütün dünya devletlerince benimsenmiştir. Her devlet, kendi vatandaşları yurtdışına çıkarken ona pasaport vermekte; kendi ülkesine gelen yabancılardan da pasaport veya onun yerine geçen bir belge istemektedir.

Vatandaşların açık kimliğini ispata yarayan pasaport, yurt içinde yetkili mülki amir tarafından, yurt dışında da konsolosluklar tarafından verilir. Hususi nitelikteki pasaportlar ise, kanunda gösterilen özel yetkili makamlarca verilir.

Devlet kuruluşlarında çalışanlar, memurlar vazifeli bulundukları müesseseden “yurtdışına çıkmasında kurumumuzca herhangi bir mahzur yoktur” muhtevasını taşıyan bir belge getirmedikçe pasaport alamazlar. Buna tatbikatta “izin belgesi” denilmektedir. Keza, medeni kanuna göre, hukuki muamele yapmak ehliyetine sahip bulunmayanlar ve reşit olmayanlar ancak kanuni temsilcilerinin veya varislerinin izniyle pasaport alabilirler.

Siyasi bir sebeple ülke dışına çıkmaları mahzurlu görülenler, haklarında tutuklama kararı bulunanlar, nezaret-i umumiye altında olanlar, vergi borcu bulunanlar ve muhtelif sebeplerle İçişleri Bakanlığınca yurt dışına çıkmaları yasaklanmış olanlar pasaport alamazlar.

Pasaport çeşitleri: Genel pasaport ve diplomatik pasaport olmak üzere iki türlüdür.

A. Genel pasaport: Üçe ayrılır: Umuma mahsus pasaport, özel damgalı pasaport ve hizmet damgalı pasaport.

a) Umuma mahsus pasaport: Vatandaşlara verilen pasaporttur. Ya İçişleri Bakanlığınca veya yetkili kıldığı makamlarca verilir. Bu tip pasaportlar verilirken bir miktar kanuni harç alınır. Bu pasaportlar üç aylık, altı aylık veya bir yıllık süreli olur.

Yurt dışına grup halinde veya topluca gidenlere “müşterek pasaport” verilebilir. Keza karı-koca için de müşterek pasaport almak mümkündür. Ancak pasaport kanununa göre müşterek pasaport almak için, grup halinde çıkan kişilerin en az sekiz kişi olması lazımdır. Müşterek pasaport durumunda da, umuma mahsus pasaport hükümleri geçerlidir.

b) Hizmet damgalı pasaport: Kamu idaresinde, amme hizmetlerinde çalışanlara verilen pasaporttur. Bu pasaport ilgililere Dışişleri Bakanlığınca ve harç alınmaksızın verilir.

c) Özel damgalı pasaport: Cumhurbaşkanlığı bütçesinden maaş alanlar, yüksek dereceli mülki ve askeri memurlar kendi hesaplarına özel seyahat yapmak istedikleri zaman, onlara özel damgalı pasaport verilir. Bu pasaportlar bir yıl geçerlidir. Harca tabi değildir.

B. Diplomatik pasaport: TBMM üyeleri, Millet Meclisi Başkanı, Eski Başbakanlar, Genelkurmay Birinci ve İkinci Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakan ve Bakanlar, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkanları, Dışişleri Bakanlığında görevli memurlar, yabancı ülkelerle yapılacak resmi görüşmelere katılacak heyet üyeleri, milletlerarası kongre ve konferanslara resmen katılacak kişiler, diplomatik pasaport kullanırlar. Bu pasaport Dışişleri Bakanlığından harç alınmaksızın verilir.

Bir yabancı ülkeye gitmeden önce o ülkenin konsolosluklarında pasaportu vize yaptırmak gerekmektedir. Yabancıların Türkiye’ye girebilmeleri için, pasaportlarını yurt dışındaki yetkili Türk makamlarından “vize” almaları gerekmektedir. Türklerin de gidecekleri yabancı ülkelerin Türkiye’deki yetkili resmi makamlarında “vize” almaları mecburidir. Fakat her ülke vize şartı koymamış olabilir. Bunda daha çok “mütekabiliyet” (karşılıklılık) esası geçerlidir. Mesela; Ortak Pazara dahil olan devletler, bazı Avrupa Konseyi Antlaşmasına katılmış bulunan ülkeler; karşılıklı olarak vize almak mecburiyetini kaldırmışlardır. Bu ülkelere girip çıkmalarda ise, devletlerin vatandaşları için pasaport belgesi yeterli görülmüştür.

Pasaport Yerine Geçen Belgeler:

a) Pasavan: Belli sınır bölgelerindeki ülkeler, aralarında yapacakları özel anlaşmalarla birbirinin ülkesine kolayca girip çıkmalarını sağlamak için, pasaport yerine geçmek üzere kullanılan ve daha basitçe düzenlenen bir belge verirler. Buna pasavan denir. Bu tip antlaşmalar daha çok iyi geçinen komşu ülkeler arasında yapılmaktadır.

b) Mürettebat vesikaları: Bu belgelere tayfa vesikaları da denir. Yabancı gemilerin bir ülke sularında taşıdıkları tayfa vesikaları pasaport yerine geçer. O gemide bulunan mürettebatın ayrıca pasaport taşımaları gerekmez. Hava taşıtı (uçak vs.) mürettebatı da ayrıca pasaport taşımaz.

Türkiye karasuları dışına çıkan Türk gemilerinde bulunan mürettebat, pasaport yerine geçerli olmak üzere liman başkanlıklarınca düzenlenen ve liman polisince tasdik edilen tayfa vesikaları taşırlar.

Gemi ve uçaklardaki mürettebat yanlarında bulunan tayfa vesikalarını, uğradıkları şehirlerin mahalli makamlarına belgelerini tasdik ettirmek şartı ile o bölgeyi gezebilirler. Tayfa vesikaları ve pasaportlar vizeye tabi değildir.

Pasaport

Yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belge:
"Pasaportlar için Emniyet Dairesine gittim, orada lafa daldım."- R. H. Karay.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
(birinin) pasaportunu eline vermek

Pasaport

Türkçe Pasaport kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. passport, pass

Pasaport

yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belge.

Pasaport

Türkçe Pasaport kelimesinin Fransızca karşılığı.
passeport [le]

Pasaport

Türkçe Pasaport kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Pass, Reisepass

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pasaport Resimleri

Biyometrik pasaport
2 yıl önce

Biyometrik pasaport, e-pasaport, ePasaport veya çipli pasaport olarak bilinen, seyahat edenlerin kimliğini belgelemesi için biyometri kullanan makinede...

Türk pasaportu
2 yıl önce

belgedir. Pasaportlar Nüfus Müdürlükleri tarafından verilir. 1 Haziran 2010 tarihinden bu yana düzenlenen pasaportlar biyometrik pasaport özelliğine...

Nordik Pasaport Birliği
6 yıl önce

Nordik Pasaport Birliği İskandinav ülkeleri arasında İskandinav pasaport kontrolü anlaşmasına dayanan ve ülke vatandaşlarının pasaport göstermeden ülkeler...

Pasaport Pizza
6 yıl önce

Pasaport Pizza, İzmir'in Konak ilçesine bağlı Kordon semtinde 1998 yılında kurulmuş Türk restoran zinciri. Adını kurulduğu yere de adını veren Pasaport...

Biyolojik pasaport
6 yıl önce

Biyolojik pasaport, sporcuların vücutlarındaki kimyasal değişimlerin düzenli olarak kaydedildiği elektronik belgedir. Sporcunun kimyasal bir profilini...

Belçika pasaportu
2 yıl önce

yapabilmeleri için verilen belgedir. Federal Kamu Hizmeti Dışişleri, Belçika pasaportunu vermek ile yenilenmesinden sorumludur. Henley Vize Kısıtlamaları Endeksi...

Güney Kore pasaportu
2 yıl önce

bir pasaport gibi, pasaport sahiplerine milliyet ve doğum tarihi gibi kişisel bilgilerine kanıt olarak hizmet vermektedir. Ancak, Güney Kore pasaport sahibinin...

Hint pasaportu
2 yıl önce

uluslararası seyahatlerinde kullanılmak üzere verilen resmî belgedir. Pasaport, ayrıca Hint vatandaşlığının kanıtı olarak kabul edilir. Pasaportun ön...