Pat

PAT, port address translation kelimesinin kısaltılmasıdır. Nasıl ki, NAT`da iç ağdan dış ağa bağlanırken, iç ağdaki bilgisayarların ip adresleri değiştirilerek dış ağa bağlanması sağlanıyorsa; PAT`da da dış ağdan iç ağa bağlanırken dış ağdan gelen bağlantının port adresi değişime uğrar.

PAT

PAT, port address translation kelimesinin kısaltılmasıdır. Nasıl ki, NAT`da iç ağdan dış ağa bağlanırken, iç ağdaki bilgisayarların ip adresleri değiştirilerek dış ağa bağlanması sağlanıyorsa; PAT`da da dış ağdan iç ağa bağlanırken dış ağdan gelen bağlantının port adresi değişime uğrar. NAT ile birlikte kullanılır.

Getirileri nedir?

Birden çok sunucu makinenizin, tek bir statik ip`nizi paylaşmayı gerektiği durumlarda kullanılabilir. PAT aygıtınıza (yönlendirici, güvenlik duvarı gibi) gelen bağlantıyı, aygıt, gelen paketin port numarasına bakarak, iç kesimdeki bir bilgisayara yönlendirir. Örneğin, 80. porta gelenler HTTP sunucusuna (httpd), 21. porta gelenler ftp sunucusuna yönlendirilirler.

Pat

1. anlamı Yassı, basık:"Ne de ıslak pat burnundaki mor mor meneviş."- M. A. Ersoy. Yassı bir şeyle vurulunca çıkan ses. Birleşikgillerden, kasımpatına benzeyen bir çiçek. Bu çiçek biçiminde elmas iğne.
2. anlamı s., z. tamamen uygun; basmakalıp; yeterli; z. değişmez bir şekilde; kusursuz olarak. patly z. uygun olarak; basmakalıp bir şekilde. patness i. vaktinde oluş, uygunluk. ,kalıp/fiske,hazır gelen,xyz okşa/vur,hemen.
3. anlamı hafifçe vurma. okşama. ufak kalıp tereyağı. elle hafifçe vurmak. hafifçe vurarak okşamak. tam yerinde. tam zamanında. tamamiyle uygun. münasip.

Pat

f. okşamak, pışpışlamak, sıvazlamak
s. çok uygun, münasip, yerinde, tam zamanında olan, basmakalıp, değişmez
zf. tam zamanında

Pat

yassı, basık; yassı bir şeyle vurulunca çıkan ses.
bileşikgillerden, kasımpatına benzeyen bir çiçek.
bu çiçeğin biçiminde elmas iğne.

Pat

Pat İngilizce anlamı ve tanımı

Pat anlamları

  1. (adv.) In a pat manner.
  2. (noun) A small mass, as of butter, shaped by pats.
  3. (a.) Exactly suitable; fit; convenient; timely.
  4. (noun) A light, quik blow or stroke with the fingers or hand; a tap.
  5. (v. t.) To strike gently with the fingers or hand; to stroke lightly; to tap; as, to pat a dog.

Pat tanım:

Kelime: pat
Söyleniş: 'pat
İşlev: noun
Kökeni: Middle English patte, probably of imitative origin
1 : a light blow especially with the hand or a flat instrument
2 : a light tapping often rhythmical sound
3 : something (as butter) shaped into a small flat usually square individual portion
- pat on the back : an expression of approval

Pat ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Chuck, Dab, Glib, Rap, Slick, Tap,

Pat

Fransızca Pat kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. checkmate, act of putting an opponent's king in an inescapable position (Chess)

Pat

Türkçe Pat kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. tap, gentle slap
v. tap, slap gently
adj. suitable, appropriate, fitting

Pat

Flemenkçe Pat kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. stalemate, situation in which neither player can move (Chess)

Pat

n. tap, gentle slap
v. tap, slap gently
adj. suitable, appropriate, fitting

Pat

Fransızca Pat kelimesinin İtalyanca karşılığı.
(jeux - échecs) stallo (m)


İlgili konuları ara

Yanıtlar