Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan [patent hakkı], özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

Patent

Flemenkçe Patent kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. patent

Patent

n. exclusive right to an invention or design; invention or design that is protected by a patent
v. receive a patent, receive exclusive rights to an invention or design
adj. protected by a patent; clear; obvious, evident; ingenious, innovative

Patent

İngilizce Patent kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. patente, privilegio
v. patentar, acharolar
adj. patente, aparente, evidente, manifiesto, obvio, ostensible, patentado, perspicuo, público

Patent

İngilizce Patent kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. privilège; priorité; brevet d'invention
v. faire breveter; recevoir un brevet
adj. breveté; protégé par brevet; clair; connu; sophistiqué

Patent

İngilizce Patent kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Patent; Freibrief; Privileg (ium)
v. patentieren
adj. patentiert; patentrechtlich geschützt

Patent

İngilizce Patent kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. brevetto; invenzione brevettata; (fig) esclusiva, diritto esclusivo; (fig) permesso, licenza, patente; privilegio; (am; Dir) certificato di concessione di terreni demaniali
v. brevettare
agg. evidente, chiaro, palese, ovvio, manifesto; brevettato; in esclusiva; insignito di privilegio; dei brevetti; (fam) nuovo e ingegnoso

Patent

İngilizce Patent kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. patente; direito de exclusividade
v. patentear
adj. patenteado; claro; evidente; esperto

Patent

İngilizce Patent kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
bn. openbaar, duidelijk, zichtbaar, patent, voortreffelijk, gepatenteerd
zn. patent, octrooi, vergunning, gepatenteerd artikel
ww. patenteren, patent nemen op, octrooieren

Patent

Flemenkçe Patent kelimesinin Fransızca karşılığı.
(industrie) brevet (m)

Patent

Almanca Patent kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
octrooi ,patent


İlgili konuları ara

Yanıtlar