N-asetil muramik asit ile N-asetil glikoz amin şeker molekülleri ile az sayıda L-alenin, D-alenin, D-gulutamik asit, lizin veya diaminopimelik asitten oluşur. Peptidoglikan tabaka sadece prokaryot hücrelerde bulunur.

Peptidoglikan hakkında bilgiler

Peptidoglikan, uzun paralel polisakkarit zincirlerine kovalent çapraz bağlarla bağlanmış kısa peptit zincirlerinden meydana gelen büyük moleküller. Bu makromoleküllerin en önemli özellikleri, sadece prokaryotik hücrelerde, yani hücre içerisinde çeperle çevrelenmiş organelleri bulunmayan organizmalarda bulunmasıdır. Bakteriler bu gruba dahildir. Bakterileri ayırdetmekte kullanılan gram testi bu makromolekülün kalınlığına bağlıdır. Teste pozitif yanıt veren bakterilerde kalın bir peptidoglikan çeper mevcuttur. Gram negatiflerdeyse, bu çeper ince bir peptidoglikan tabakası bulundurur.}İlgili Konu Başlıkları Tümü

Arkea

Arkeler, Arkea (Yunanca αρχαία, "eskiler" 'den türetme; tekil olarak Arkaeum, Arkaean, veya Arkaeon), veya Arkebakteriler, canlı organizmaların bir ana bölümüdür.

Bacteroides

Bacteroides, gram-negatif, çubuk şekilli bakterilerdir. Bacteroides türleri endospor oluşturmayan, anaerop ve bağımsız veya bir şeye bağlı hareket edebilen türlerdir.

Antibiyotikler

ANTİBİYOTİKLER, bir mikroorganizma tarafından (bakteri, mantar, virüs, vb.) yapılan ve başka mikroorganizmaları öldüren veya üremelerine mani olan maddeler. Sayıları yüzleri bulan ve çoğu ticarette kullanılmayan antibiyotiklerin bir kısmı tabii maddelerden yarı sentetik olarak ...

Ökaryot

Ökaryotlar (Latince: Eukaryota), hücrelerinin yapısından dolayı beraber gruplandırılmış bir canlılar grubudur. Bilimsel sınıflandırmada Ökaryotlar, Bakteriler ve Arkeler, tüm canlıları kapsayan üç ana gruptur.

Gram-negatif

Gram-negatif bakteriler Gram boyama prosedürü sırasında kristal viyole boyasını tutmayan bakterilerdir. Gram-pozitif bakteriler, alkolle yıkandıktan sonra mavi rengi tutmaya devam ederlerken, Gram-negatif bakteriler mavi rengi kaybederler.

Gram-pozitif

Gram-pozitif gram boyama prosedüründen geçtikten sonra, mikroskop altında mavi-siyah, mor renk alan bakterilerdir. Bu rengin sebebi gram-pozitif bakterilerin hücre duvarlarının kristal viyole/iyot karışımını tutmasıdır.

Sefalosporin

Sefalosporin(ler), beta-laktam (β-laktam) antibiyotiklerinin bir sınıfıdır.

S-tabakası

S-tabakası, hücre zarfının bir parçasıdır ve genellikle gram-pozitif ve gram-negatif bakterilerde bulunur. Yapısında protein ve glukoprotein vardır.

Teyikonik Asit

Gram- bakteriler hücre duvarlarında tek tabaka halinde murein içerirler, fakat gram+ bakterilerde murein tabakası çoklu olarak yer alır.

Teyikoik Asit

Gram- bakteriler hücre duvarlarında tek tabaka halinde murein içerirler, fakat gram+ bakterilerde murein tabakası çoklu olarak yer alır.

TLR2

TLR 2 ya da Toll benzeri reseptör 2 (Toll Like Receptor 2), insan bağışıklık sisteminde rol oynayan biyomoleküllerden biridir. TIL4, CD282 olarak da bilinir. İnsanlarda 4. kromozomun 4q32 bölgesinde bulunur.

Toll Benzeri Reseptör

Toll benzeri reseptör ya da almaç, (TLR, Toll Like Receptor), mikroplardan gelen yapısal olarak korunmuş moleküller deri veya bağırsak mukozası gibi fiziki bariyerleri aştığında bu molekülleri tanıyan tek membran köprülü non-katalitik reseptörlerin bir sınıfıdır.

Kalıp Tanıma Reseptörleri

Kalıp tanıma reseptörleri veya PRRler (''Pattern Recognition Receptors''), mikrobiyal patojenler veya hücresel stresle ilgili molekülleri tanımak için bağışıklık sistemi hücrelerince üretilen proteinlerdir. ''Örnek'', ''desen'' veya ''patern'' tanıma reseptörleri olarak da ...