Peptidoglikan

Kısaca: N-asetil muramik asit ile N-asetil glikoz amin şeker molekülleri ile az sayıda L-alenin, D-alenin, D-gulutamik asit, lizin veya diaminopimelik asitten oluşur. Peptidoglikan tabaka sadece prokaryot hücrelerde bulunur. ...devamı ☟

Peptidoglikan, uzun paralel polisakkarit zincirlerine kovalent çapraz bağlarla bağlanmış kısa peptit zincirlerinden meydana gelen büyük moleküller. Bu makromoleküllerin en önemli özellikleri, sadece prokaryotik hücrelerde, yani hücre içerisinde çeperle çevrelenmiş organelleri bulunmayan organizmalarda bulunmasıdır. Bakteriler bu gruba dahildir. Bakterileri ayırdetmekte kullanılan gram testi bu makromolekülün kalınlığına bağlıdır. Teste pozitif yanıt veren bakterilerde kalın bir peptidoglikan çeper mevcuttur. Gram negatiflerdeyse, bu çeper ince bir peptidoglikan tabakası bulundurur.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Gram pozitif bakteri
3 yıl önce

gram-pozitif bakterilerin hücre duvarlarının dışında ¨Dış Zar¨ bulunmaz. Peptidoglikan hücre duvarı daha kalın olan gram-pozitiflerin boyaları tutma kuvvetleri...

Gram-pozitif, Ampirik, Bacillus, Bakteri, Clostridium, DNA, Gram-negatif, Gram boyama, Gram negatif bakteriler, Guanin, Hücre duvarı
Gram negatif bakteri
6 yıl önce

1. Hücre duvarlarında gram-pozitiflere oranla daha ince peptidoglikan vardır. 2. Peptidoglikan tabakasının dışında başka bir lipopolisakkarit zar vardır...

Gram boyama
3 yıl önce

kompleksini tutma özelliğine sahip peptidoglikan yapıda hücre duvarları vardır. Hücre duvarlarının ağsı ve kat kat peptidoglikandan oluşan yapısı boya parçacıklarını...

Gram boyama, 1884, Akyuvar, Antikor, Bakteri, Bakteriyoloji, Biyopsi, Danimarka, Empirik, Enfeksiyon, Enzim
Sefalosporin
3 yıl önce

çalışma mekanizmasına sahiptirler. Penisilinler gibi sefalosporinler de peptidoglikan sentezine müdahale ederler. Bakterisidal etkileri vardır. Erken keşfedilmiş...

Sefalosporin, 1948, 1960, Antibiyotik, Bakteri, Penisilin, Peptidoglikan, Sardinya, İtalya, Giuseppe Brotzu, Cephalosporium acremonium
S-tabakası
3 yıl önce

doğrudan dış membrana bağlıdır. Gram-pozitif bakterilerde, S-tabakası peptidoglikan tabakaya bağlıdır (dış membran yoktur). S-tabakası hücreyi iyon ve pH...

S-tabakası, Bakteri, Enzim, Gram-negatif, Gram-pozitif, PH, Peptidoglikan, Protein, İyon, Ozmotik basınç, Dış membran
Hücre duvarı
3 yıl önce

hücrelerindeki hücre duvarı kitin, bakterilerde bulunan hücre duvarı ise peptidoglikan yapılıdır. Bitki hücresinin dış ve iç etkilere karşı korunmasını sağlar...

Hücre duvarı, Fotosentez, Hücre biyolojisi, Mantar, Bitki hücresi, Semipermeabl, Turgor basıncı
Teyikoik asit
6 yıl önce

Teyikoik asit gram+ bakterilerdeki peptidoglikan tabakası içinde bulunan moleküllerin genel adıdır. Teikonik asitler fosfat, şeker ve bazı aminoasitler...

Antibiyotik
3 yıl önce

hücre çeperlerini zayıflatırlar. Bakterilerin hücre çeperleri uzun peptidoglikan zincirlerinden oluşur. Antibiyotikler bu molekülleri bir arada tutan...

Antibiyotik, Antrasiklin, Ateş, Avantaj, Ağrı, DNA, Doğal ayıklanma, Eritromisin, Fungi, Grip, Hücre zarı