Argos kralı Akrisios'un kızı Danae'nin Zeus'tan olan oğlu.

Perseus

PERSEUS (M.ö. 212′ye doğr. -Alba Fucens 166), son Makedonya kralı (179-168). Evlilik dışı bir çocuk olmakla beraber babası Philippos V tarafından tahtın mirasçısı seçildi. Bu yüzden Romalıların gözdesi üvey kardeşi Demetrios ona düşman oldu. Babaları 181′de Deme trios’u öldürttü. Perseus, Philippos Vten sonra tahta çıktı. Romalılara karşı öç alma hazırlıklarına girişti. Yunanistan’da ve Doğuda genç krala duyulan yakınlığın arttığını gören senato ona savaş ilan etti (172-171). Askeri bakımdan zayıflığını bilen ve içinde bir barışma umudu taşıyan Perseus beceriksiz romalı generaller karşısında savunmada kaldı. Ama usta Paulus Aemilius, 22 haziran 168′de güçsüz Makedonya ordusunu Pydna’da (Makedonya) yok etti. Herkes tarafından ihanete uğrayan Perseus Semendirek’e (Samothrake) sığındı, sonra da düşmana teslim oldu. Perseus, Paulus Aemilius’un zafer töreninde hazır bulunduktan sonra hürriyetine kavuşmadan öldü.

PERSEUS ayrıca, Perse takımyıldızının latince adı

Mitoloji

Argos kralı Akrisios'un kızı Danae'nin Zeus'tan olan oğlu.

Perseus

Perseus İngilizce anlamı ve tanımı

Perseus anlamları

  1. (noun) A consellation of the northern hemisphere, near Taurus and Cassiopea. It contains a star cluster visible to the naked eye as a nebula.
  2. (noun) A Grecian legendary hero, son of Jupiter and Danae, who slew the Gorgon Medusa.

Perseus tanım:

Kelime: Per·seus
Söyleniş: 'p&r-"süs, -sE-&s
İşlev: noun
Kökeni: Latin, from Greek
1 : a son of Zeus and Danaë and slayer of Medusa
2 [Latin (genitive Persei), from Greek] : a northern constellation between Taurus and Cassiopeia

İlgili konuları ara

Yanıtlar