Personify

Personify

1. anlamı şahıslandır.
2. anlamı -in canlı örneği olmak. simgesi olmak. kişilik vermek. kişileştirmek.

Personify

Personify İngilizce anlamı ve tanımı

Personify anlamları

  1. (v. t.) To be the embodiment or personification of; to impersonate; as, he personifies the law.
  2. (v. t.) To regard, treat, or represent as a person; to represent as a rational being.

Personify tanım:

Kelime: per·son·i·fy
Söyleniş: p&r-'sä-n&-"fI
İşlev: transitive verb
Türleri: -fied; -fy·ing
1 : to conceive of or represent as a person or as having human qualities or powers
2 : to be the embodiment or personification of : INCARNATE a teacher who personified patience
- per·son·i·fi·er /-"fI(-&)r/ noun

Personify ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Be, Body, Embody, Personate,

Personify

İngilizce Personify kelimesinin İspanyolca karşılığı.
v. personificar, desempeñar el papel de, encarnar, hacerse pasar por

Personify

İngilizce Personify kelimesinin Fransızca karşılığı.
v. personnifier, incarner

Personify

İngilizce Personify kelimesinin Almanca karşılığı.
v. personifizieren, verkörpern

Personify

İngilizce Personify kelimesinin İtalyanca karşılığı.
v. personificare; (fig) impersonare, incarnare

Personify

İngilizce Personify kelimesinin Portekizce karşılığı.
v. personificar; representar

Personify

f. kişileştirmek, canlandırmak, karakterize etmek, temsil etmek, canlı örneği olmak

Personify

İngilizce Personify kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
ww. verpersoonlijken

Personify

v. give human qualities to an inhuman object; embody, incarnate, typify

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.