Petroloji

Kısaca: Petroloji, taşbilim ya da kayaçbilim, köken, bugünkü koşullar, ayrışma ve çürüme içinde olmak üzere kayaçların doğal tarihiyle uğraşan bilimdir. ...devamı ☟

Petroloji
Petroloji

Petroloji, taşbilim ya da kayaçbilim, köken, bugünkü koşullar, ayrışma ve çürüme içinde olmak üzere kayaçların doğal tarihiyle uğraşan bilimdir. [1]

Alt dalları

   * Magmatik/Mağmatik kayaç petrolojisi
   * Sedimanter/Sedimenter kayaç petrolojisi
   * Metamorfik kayaç petrolojisi


Petroloji

Türkçe Petroloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. petrology

Petroloji

Türkçe Petroloji kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Petrologie

Petroloji

Yer biliminde kayaçların oluşum mekanizmalarını inceleyen uzmanlık alanı.

İlgili konular

kayaç

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Petrografik mikroskop
6 yıl önce

mikroskop, ince kesitlerdeki kayaç ve minerallerin tanımlanması için petroloji ve optik mineralojide kullanılan bir tür optik mikroskoptur. Bu mikroskop...

Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü
6 yıl önce

Tektonik ve Jeolojik haritalama, Kuyu logları, Organik Jeokimya ve Organik Petroloji ile Basen Modelleme gibi yöntemler kullanmaktadır. Deprem Süreçleri Jeofiziksel...

Granit
3 yıl önce

ilişkilerinin hesaplanması". Petroloji Dergisi. 42 (4): 673–683. Bibcode: 2001JPet...42..673H. doi: 10.1093 / petroloji / 42.4.673. Harvey Blatt Ve Robert...

Granit, Basınç, Biyotit, Feldspat, Grena, Kristal, Kuvars, Mika, Mineral, Muskovit, Olivin
Gnays
3 yıl önce

McKirdy ve diğ. (2007), s. 95. Blatt, Harvey ve Robert J. Tracy (1996). Petroloji: Magmatik, Sedimanter ve Metamorfik, 2. Baskı. Freeman, sayfa 359-65....

Jeoloji
3 yıl önce

Buzulbilim veya Glasiyoloji Hidrojeoloji veya jeohidroloji Mineraloji Petroloji Petrofizik Sedimentoloji veya Tortul bilimi Sismoloji veya Deprem bilimi...

Jeoloji, 1494, 1555, 1556, 1638, 1686, 1778, 1779, 1785, 1795, 1797
Sedimantoloji
6 yıl önce

kaya birimlerinin ilerlemesini açıklar - Kayanın litolojisini anlatan; - Petroloji ve petrografi; özellikle doku, tane büyüklüğü, tane şekli (sphericity...

Sedimantoloji, Enerji kaynakları, Jeoloji, Kömür, Petrol, Tortul kayaçlar, Yerkabuğu, Madde taslağı
Amfibolit
3 yıl önce

Ü Rektörlük Yayınları,No:3132,s.78 ^ ⦁ Kış, John D. 2001. Magmatik ve Metamorfik Petroloji, 695 sayfalık Prentice Hall, ISBN 0-13-240342-0 bir giriş...

Orojenez
3 yıl önce

Merle (1998) Bebek Bezleri ve Baskı Levhalarının Yerleşim Mekanizmaları . Petroloji ve Yapısal Jeoloji. 9 . Springer. sf. 1 Paul D. Lowman (2002) Mekanı Keşfetmek...

Orojenez, Basınç, Tabaka, Jeosenklinal, Madde taslağı