Piskopos

Kısaca: Papazlığın en yüksek derecesine ulaşan ve bir bölgenin ruhani yönetimiyle görevlendirilen kilise adamı. KATOLİK PİSKOPOSLAR İlâhiyatçılar piskoposlara papaz tayin etme ve yargılama hakkını tanır. Kilise hukukuna göre piskopos, kendi bölgesinde oturur. Bölgesini en az üç yılda bir dolaşmak, tayininden sonra bir yıl içinde Roma'ya gitmek, bu ziyaretini de dört yılda bir yapmak zorundadır. Piskoposların tayin şekli tarih boyunca çeşitli değişikliklere uğradı. Günümüzde uygulanan usul çok k ...devamı ☟

Papazlığın en yüksek derecesine ulaşan ve bir bölgenin ruhani yönetimiyle görevlendirilen kilise adamı.

KATOLİK PİSKOPOSLAR

İlahiyatçılar piskoposlara papaz tayin etme ve yargılama hakkını tanır. Kilise hukukuna göre piskopos, kendi bölgesinde oturur. Bölgesini en az üç yılda bir dolaşmak, tayininden sonra bir yıl içinde Roma'ya gitmek, bu ziyaretini de dört yılda bir yapmak zorundadır.

Piskoposların tayin şekli tarih boyunca çeşitli değişikliklere uğradı. Günümüzde uygulanan usul çok karışıktır. Son söz her zaman papanın olmakla beraber, çeşitli Papalık kuruluşları görevlinin seçiminde gençlikle etkili bir rol oynar.

PROTESTAN PİSKOPOSLARI

Reformu kabul eden kiliselerin birçoğunda piskoposluk kuruluşu vardır. Luther'ci kuzey Protestan kiliselerinde (İsveç, Norveç, Danimarka, Rusya) eski piskoposluk rejimi muhafaza edilmiş, buna laik veya temsilci unsurlar katılmamıştır.

İsveç'te Uppsala başpiskoposunun basit piskoposlar üstünde bir yargılama hakkı yoktur. Kendisi yalnız primus inter pares (eşitler arasında birinci) sayılır. Öbür Protestan mezheplerinde (Macar Calvincileri, Moravlar v.b.) piskoposluk yalnız yönetimle ilgili bir kuruluştur.

piskopos

Katoliklerde, bir bölgenin din işlerine başkanlık eden, papazlığın en yüksek aşamasında olan din görevlisi.

piskopos

Türkçe piskopos kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. bishop, patriarch

piskopos

Türkçe piskopos kelimesinin Fransızca karşılığı.
évêque [le]

piskopos

Türkçe piskopos kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bischof, Generalsuperintendent, Kirchenfürst, Oberhirte

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Piskopos
3 yıl önce

Piskopos, bazı Hristiyan kiliselerinde, birkaç cemaatten oluşan bir bölgenin başpapazı olan, fetva verme yetkisine sahip üst kademeden din adamı. Roma...

Noel Baba
3 yıl önce

Günü'nde "Çocuk Piskopos" olarak adlandırılan bir erkek çocuğunu, temsili olarak, Kutsal Masumlar Günü'ne (28 Aralık) kadar piskopos atamak, tüm Avrupa'da...

Noel Baba, 1862, 1931, 320, Almanya, Brezilya, Coca Cola, Elf, Finlandiya, Fransa, Grönland
Papa
3 yıl önce

Havari Petrus'un halefidir. İlk zamanlar tüm piskoposlara verilen papa unvanı, sonraları yalnız Roma Piskoposu için kullanılmaya başlandı. Katolik Kilisesi...

Papa, 1. yüzyıl, 10. yüzyıl, 1054, 1073, 1085, 11. yüzyıl, 1122, 1143, 1152, 1154
Papaz
3 yıl önce

gerçekleştirir. Piskopos’un aksine Papaz, Diyakoz’lar gibi evlenebilir. Roma Katolik Kilisesi'nde papazlar 6-7 yıllık bir eğitimden sonra piskopos tarafından...

Papaz, Hristiyanlık, Hıristiyan, Piskopos, Taslak, Diyakoz
Glycerius
6 yıl önce

İmparatorluğu tahtına çıkmış ve sonradan erken dönem Katolik Kilisesinde bir Piskopos olarak hizmet vermiş olan Roma İmparatoru. Glycerius, Ravenna'daki imparatorluk...

Glycerius, Roma İmparatorları, 1453, 235, 284, 395, 3 Mart, 420, 473, 474, 480
Metropolit
3 yıl önce

bölgenin tüm kiliselerinden sorumlu piskopos veya başpiskopos. Ortodoksluk'ta: Yunan Kiliselerinde Başpiskopos ile Piskopos arasında bir unvanken, Slav Kiliseleri'nde...

Metropolit, Apokrifa, Baba Tanrı, Başpiskopos, Diofizit, Eski Ahit, Havari, Haçlı Seferleri, Hıristiyan Mezhepleri, Hıristiyanlık, Katoliklik
Siricius
6 yıl önce

Papa Siricius Roma Piskoposu, Aralık 384'ten 26 Kasım 399' da ölümüne kadar papalık görevini yürüttü. Ölümünden hemen önce Piskopos I. Damasus'in halefi...

Joan Enric Vives Sicília
6 yıl önce

Urgell Piskoposu, Roma Katolik piskoposu ve resen Andorra Prensi. Selefi Joan Martí Alanis'in emekli olmasından dolayı Mayıs 2003'te Urgell Piskoposu olarak...