Piskopos

Papazlığın en yüksek derecesine ulaşan ve bir bölgenin ruhani yönetimiyle görevlendirilen kilise adamı. KATOLİK PİSKOPOSLAR İlâhiyatçılar piskoposlara papaz tayin etme ve yargılama hakkını tanır. Kilise hukukuna göre piskopos, kendi bölgesinde oturur. Bölgesini en az üç yılda bir dolaşmak, tayininden sonra bir yıl içinde Roma'ya gitmek, bu ziyaretini de dört yılda bir yapmak zorundadır. Piskoposların tayin şekli tarih boyunca çeşitli değişikliklere uğradı. Günümüzde uygulanan usul çok k

Papazlığın en yüksek derecesine ulaşan ve bir bölgenin ruhani yönetimiyle görevlendirilen kilise adamı.

KATOLİK PİSKOPOSLAR

İlahiyatçılar piskoposlara papaz tayin etme ve yargılama hakkını tanır. Kilise hukukuna göre piskopos, kendi bölgesinde oturur. Bölgesini en az üç yılda bir dolaşmak, tayininden sonra bir yıl içinde Roma'ya gitmek, bu ziyaretini de dört yılda bir yapmak zorundadır.

Piskoposların tayin şekli tarih boyunca çeşitli değişikliklere uğradı. Günümüzde uygulanan usul çok karışıktır. Son söz her zaman papanın olmakla beraber, çeşitli Papalık kuruluşları görevlinin seçiminde gençlikle etkili bir rol oynar.

PROTESTAN PİSKOPOSLARI

Reformu kabul eden kiliselerin birçoğunda piskoposluk kuruluşu vardır. Luther'ci kuzey Protestan kiliselerinde (İsveç, Norveç, Danimarka, Rusya) eski piskoposluk rejimi muhafaza edilmiş, buna laik veya temsilci unsurlar katılmamıştır.

İsveç'te Uppsala başpiskoposunun basit piskoposlar üstünde bir yargılama hakkı yoktur. Kendisi yalnız primus inter pares (eşitler arasında birinci) sayılır. Öbür Protestan mezheplerinde (Macar Calvincileri, Moravlar v.b.) piskoposluk yalnız yönetimle ilgili bir kuruluştur.

Diğer anlamları

piskopos

Katoliklerde, bir bölgenin din işlerine başkanlık eden, papazlığın en yüksek aşamasında olan din görevlisi.

piskopos

Türkçe piskopos kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. bishop, patriarch

piskopos

Türkçe piskopos kelimesinin Fransızca karşılığı.
évêque [le]

piskopos

Türkçe piskopos kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bischof, Generalsuperintendent, Kirchenfürst, Oberhirte

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Piskopos ilgili konular

 • Danegeld

  Danegeld, (Danca: Danegæld, ''Danimarka vergisi'' anlamına gelir) Viking savaşçılarının topraklarını yağmalamasına karşı saldırıya uğr
 • Dux

  Dux, (çoğul: duces) Latince lider ya da önder anlamına gelir (ducere, 'Liderlik etmek ya da yol göstermek' fiilinden) ve bir askeri birliğe komu
 • Mitre

  Mitre, Miter olarak da yazılır, Katolik piskopos ve başkeşişler ile bazı Anglikan ve Lutherci piskoposların kullandığı ayin başlığı. Ön
 • Pieta

  Pietà, kucağında ölü İsa Mesih'i tutan Meryem Ana heykelidir. Fransız Piskopos Jean Bilheres, Pietà’yı 1498'de, San Pietro'daki mezarı iç
 • Kardinal

  Kardinal Hıristiyanlıktaki Katolik mezhebi reisini seçen meclisin azası olan başpapazların herbiri. Bu ünvanı taşıyanlar kardinaller meclisi
 • Katedral

  Bir piskoposluğun merkezi olan, başka bir deyişle Kilise hiyerarşisi içinde idari bir organ olan, piskopos un devamlı olarak bulunduğu mekandı
 • Patrik

  Ortodoks Kiliseleri, Oriental Ortodoks Kiliseleri, Asuri Kilisesi ve diğer Doğu Kiliseleri'nde kilisenin başında bulunan en yüksek rütbeli pisko
 • Protestanlık

  Hristiyanlığın en büyük üç mezhebinden biri XVI.yy. da Martin Luther ve Jean Calvin'in öncülüğünde Katolik Kilisesine ve Papa'nın otorite
 • Rastan

  El Rastan (Arapça: سحم الجولان‎, ''ar-Rastān''), Al Rastan ya da Ar Rastan, Humus İli'nin, El Rastan İlçesi'ne bağlı bir şehirdir,
 • Yunanca

  Yunan dili. 3000 yıllık bir geçmişi olan Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Antik Yunanca Klasik Yunan uygarlığının dili olarak kullanı