Papazlığın en yüksek derecesine ulaşan ve bir bölgenin ruhani yönetimiyle görevlendirilen kilise adamı.

KATOLİK PİSKOPOSLAR

İlâhiyatçılar piskoposlara papaz tayin etme ve yargılama hakkını tanır. Kilise hukukuna göre piskopos, kendi bölgesinde oturur. Bölgesini en az üç yılda bir dolaşmak, tayininden sonra bir yıl içinde Roma'ya gitmek, bu ziyaretini de dört yılda bir yapmak zorundadır.

Piskoposların tayin şekli tarih boyunca çeşitli değişikliklere uğradı. Günümüzde uygulanan usul çok k

Piskopos

Papazlığın en yüksek derecesine ulaşan ve bir bölgenin ruhani yönetimiyle görevlendirilen kilise adamı.

KATOLİK PİSKOPOSLAR

İlahiyatçılar piskoposlara papaz tayin etme ve yargılama hakkını tanır. Kilise hukukuna göre piskopos, kendi bölgesinde oturur. Bölgesini en az üç yılda bir dolaşmak, tayininden sonra bir yıl içinde Roma'ya gitmek, bu ziyaretini de dört yılda bir yapmak zorundadır.

Piskoposların tayin şekli tarih boyunca çeşitli değişikliklere uğradı. Günümüzde uygulanan usul çok karışıktır. Son söz her zaman papanın olmakla beraber, çeşitli Papalık kuruluşları görevlinin seçiminde gençlikle etkili bir rol oynar.

PROTESTAN PİSKOPOSLARI

Reformu kabul eden kiliselerin birçoğunda piskoposluk kuruluşu vardır. Luther'ci kuzey Protestan kiliselerinde (İsveç, Norveç, Danimarka, Rusya) eski piskoposluk rejimi muhafaza edilmiş, buna laik veya temsilci unsurlar katılmamıştır.

İsveç'te Uppsala başpiskoposunun basit piskoposlar üstünde bir yargılama hakkı yoktur. Kendisi yalnız primus inter pares (eşitler arasında birinci) sayılır. Öbür Protestan mezheplerinde (Macar Calvincileri, Moravlar v.b.) piskoposluk yalnız yönetimle ilgili bir kuruluştur.

piskopos

Katoliklerde, bir bölgenin din işlerine başkanlık eden, papazlığın en yüksek aşamasında olan din görevlisi.

piskopos

Türkçe piskopos kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. bishop, patriarch

piskopos

Türkçe piskopos kelimesinin Fransızca karşılığı.
évêque [le]

piskopos

Türkçe piskopos kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bischof, Generalsuperintendent, Kirchenfürst, Oberhirte

Yanıtlar