Plankton

Plankton, suda bulunan, hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılara verilen genel isimdir. Genellikle mikroskobik boyutta ve tek hücreli oldukları varsayılsa da, denizanaları veya kopmuş yosunlar da okyanusbilimciler tarafından plankton olarak tanımlanır.

Plankton

Plankton, suda bulunan, hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılara verilen genel isimdir. Genellikle mikroskobik boyutta ve tek hücreli oldukları varsayılsa da, denizanaları veya kopmuş yosunlar da okyanusbilimciler tarafından plankton olarak tanımlanır. Bitkisel planktonlara fitoplankton, hayvansal olanlarına ise zooplankton adı verilir. Göllerde, denizlerde ve akarsularda, hatta belirli şartlar altinda buzullarda bulunabilirler.Planktonların büyüklüklerine göre sınıflandırılması:  • Femtoplankton, < 2×10-7 m. (0.2 mikrometreden küçük, sucul virüsler)
  • Pikoplankton 0.2 - 2 mikron arası (sucul bakteriler)
  • Nanoplankton 2 - 20 mikron arası
  • Mikroplankton 20 - 200 mikron arası
  • Mezoplankton 0.2 - 2.0 milimetre arası
  • Makroplankton 2 - 5 mm arası
  • Megaplankton > 5 mm


(Makro- ve megaplanktonlar için değişik sınıflandırmalara rastlanabilir)

Fitoplankton türlerinden kokkolitler [1] su yüzeyinden atmosfere geçen "dimetil sülfür" denen kimyasal maddeyi üretir. Bu madde oksijenle birleşerek sülfat haline geçer. Sülfatlar okyanus üzerindeki su buharı için yoğunlaşma çekirdekleri oluşturarak bulutları meydana getirirler ve belirli koşullar altında yağmura neden olabilirler. Dimetil sülfür, dolaylı olarak bulutların güneş ışınlarını yansıtma veya emme derecesini, yani albedoyu etkiler. Genel olarak, dimetil sülfür albedoyu artırır. Böylece bulutlar gelen güneş ışınlarını yansıtır, buna bağlı olarak toprağa erişen güneş ışınları da azalır.

Kaynaklar

Vikipedi

Plankton

1. anlamı Sularda bulunan, ancak mikroskopla görülebilen yaratıklar topluluğu.
2. anlamı i. plankton. ,plankton.
3. anlamı plankton.

Plankton

i. plankton, suya asılı yaşayan mikroskobik deniz canlıları

Plankton

sularda bulunan, ancak mikroskopla görülebilen yaratıklar topluluğu.

Plankton

Almanca Plankton kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. plankton (n)

Plankton

Plankton İngilizce anlamı ve tanımı

Plankton anlamları

  1. (noun) All the animals and plants, taken collectively, which live at or near the surface of salt or fresh waters.

Plankton tanım:

Kelime: plank·ton
Söyleniş: 'pla[ng](k)-t&n, -"tän
İşlev: noun
Kökeni: German, from Greek, neuter of planktos drifting, from plazesthai to wander, drift, middle voice of plazein to drive astray; akin to Latin plangere to strike -- more at PLAINT
: the passively floating or weakly swimming usually minute animal and plant life of a body of water
- plank·ton·ic /pla[ng](k)-'tä-nik/ adjective

Plankton

Almanca Plankton kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. microscopic organisms which live in water and serve as a basic food source for aquatic animals

Plankton

Türkçe Plankton kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. microscopic organisms which live in water and serve as a basic food source for aquatic animals n. plankton, microscopic organisms which live in water and serve as a basic food source for aquatic animals n. plankton

Plankton

Flemenkçe Plankton kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. plankton

Plankton

n. microscopic organisms which live in water and serve as a basic food source for aquatic animals n. plankton, microscopic organisms which live in water and serve as a basic food source for aquatic animals n. plankton


İlgili konuları ara

Yanıtlar