Plepler

Plepler ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Plebler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Aulus Gabinius
6 yıl önce

Cumhuriyeti'nin son zamanlarında önemli bir kişilikti. MÖ 67'de, Senato'da plepler tribünündeyken, Pompey'e, Akdeniz'de korsanlara karşı yapılan savaşta ve...

Comitia centuriata
3 yıl önce

esasen askeri ve mali zorunluluklar sonucu kurulan meclis. Patriciler ve pleblerin de dahil olduğu, mal-mülk sahibi Roma vatandaşlarının orduya hizmet etmelerini...

Marcus Porcius Cato
3 yıl önce

olmasıyla bilinir. MÖ 234 yılında Latium'un Tusculum bölgesinde doğmuştur. Plep sınıfından bir aileye sahipti. Çocukluğunu ve gençliğini doğa ile iç içe...

Marcus Porcius Cato, Biyografi Portalı, Grek, Kartaca, Kişi, Latium, M.í–. 149, M.í–. 234, Origines, Roma, Taslak
Quaestor
3 yıl önce

seçilmiş devlet memurlarıdır. Başlangıç itibarıyla vatandaş olmayan pleblerin isteklerini karşılamak amacı güdülerek ihdas edilmiş bir kurumdur. Fakat...

Quaestor, Roma, S.P.Q.R, Taslak
Lucius Appuleius Saturninus
6 yıl önce

MÖ. 103'ten 100'e dek plep tribünü görevini yürüten Saturninus politik kariyerinin en kilit yıllarını bu sürede yaşamıştır. Plep tribünlüğünü senato karşıtlığı...

Titus Labienus
3 yıl önce

son dönemlerinde yaşamış olan Romalı profesyonel asker. MÖ 63 yılında Pleblerin Tribünü olarak görev yapmış ve Jül Sezar'ın en yakınındaki subaylardan...

Carlo Cafiero
6 yıl önce

Enrico Bignami tarafında idare edilen ilk günlük sosyalist gazete olan La Plebe'nin editör kadrosuna katıldı. 1877 Nisanında Cafiero, Malatesta , Ceccarelli...

Populares
6 yıl önce

Optimates kliği tarafından muhalefet edilmişlerdir. Populares mensupları, pleblerin gücünü arttırmayı, soyluların zenginliğini paylaşmayı ve fakirlere bedava...