Marcus Porcius Cato

Kısaca: Marcus Porcius Cato, (MÖ 234-MÖ 149) Romalı devlet adamı, hukukçu, hatip. MÖ 234 yılında Latium'un Tusculum bölgesinde doğmuştur. ...devamı ☟

Romalı Devlet Adamı, Hukukçu, Hatip. (M.Ö. 234- M.Ö. 149)

M.Ö. 234 yılında latium`un Tusculum bölgesinde doğmuştur. Çocukluğunu ve gençliğini doğa ile içiçe bu taşra da geçiren Cato; kıvrak zekası ve konuşma yeteneği ile kısa zamanda ilgi odağı olmuş, bir avukat olarak kabul görmüştür. Tusculum`un önde gelen bazı kimselerinin dikkatini çekmesi ile Roma`ya gitmesi yönünde telkinler almış ve Roma`ya gitmiştir.

Roma` da Praetor Censor, Quaestor, Aedilis gibi yüksek memurluklarda bulundu. Censor`lük görevi sırasında ki başarılarından ötürü Cato Censor olarak anıldı.Consul oldu. Consul olmasının ardından katıldığı savaşlardan da şan ile dönen Cato; giderek artan şöhreti ile Roma`nın hem en ünlü Novus Homo`su hem de ilk ünlü hatibi oldu.

Bir Novus Homo ve taşra kökenli olması hasebiyle Senatus`taki diğer consul`ler gibi asalet yanlısı değil , bir halkçı idi. Bundan başka , halkın üzerindeki etkisi , hitabetteki gücü ve yalın fikirleri sayesinde Cato Maior (Yaşlı,Bilge Cato) olarakta anıldı. Grek kültürünün altında ezilmesinden korktuğu Roma dinini ve kültürünü hararetle savundu. Çeşitli konularda eserler yazdı. Eserlerinden ``De agricultura`` günümüze tam olarak kalan ilk latince eser olma özelliğine sahiptir.

Senatus`taki her konuşmasını "``ceterum censeo carthaginem delendam esse``" (``bundan başka kanımca Kartaca yokedilmelidir``.) şeklinde bitirmesinden de anlayacağımız üzere koyu bir Kartaca düşmanıydı. M.ö.149 `da öldü. Büyük devlet adamı , asker, hatip, yazar, tarihçi, hukukçu , vs.

Eserleri

Eserlerinden günümüze yalnız ``De agricultura`` adlı kitabı tam olarak kalmıştır.

  • ``De agri cultura`` ya da ``de re rustica``
  • ``Origines``
  • ``Orationes circa centum quinquaginta quarum nonnulla fragmenta subsistunt``
  • ``De re militari``
  • ``De lege ad pontifices auguresque spectanti``
  • ``Praecepta ad Filium``
  • ``Historia Romana``
  • ``Carmen de moribus``
  • ``Apophthegmata``


Linkler

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Genç Cato
6 yıl önce

Marcus Porcius Catō Uticensis (MÖ 95–MÖ 46), Büyük dedesi politikaci ve devlet sözcüsü Yaşlı Cato ile isim benzerliğinden dolayı Genç Cato (Cato Minor)...

Marcus Calpurnius Bibulus
6 yıl önce

yaşamış olan optimates kliğine mensup Romalı politikacı. Bibulus, Marcus Porcius Cato Uticencis'in damadıdır. MÖ 59 yılında optimatların, Senato'da bulunan...

Servilia Caepionis
6 yıl önce

henüz küçükkken anne babası boşandı ve annesi Marcus Porcius Cato ile evlendi. Annesinin bu evlilikten Genç Cato adında bir oğlu oldu. Ailesinin boşanmasından...

MÖ 234
6 yıl önce

Marcus Porcius Cato, Romalı devlet adamı, hukukçu, hatip (ö. MÖ 149) Mete Han, Türk-Hun (Hiung-nu) hükümdarı (ö. MÖ 174) I. Parnavaz, İberya'nın ilk kralı...

Homo novus
3 yıl önce

Flaminius, Marcus Porcius Cato, Lucius Licinius Lucullus, Gaius Marius, Gnaeus Mallius Maximus, Gaius Coelius Caldus. MÖ 63 yılına Marcus Tullius Cicero'nun...

Capua
3 yıl önce

Etrüskçe'de Capeva'dan gelir. "Bataklık ve şehir" anlamına gelir. Marcus Porcius Cato tarafından kurularak sonra Etrüsklerin eline ve ondan sonra da Romalıların...

Thapsus Savaşı
6 yıl önce

Tunus'un Thapsus (modern Ras Dimas kenti yakınlarında yapılan savaş. Marcus Porcius Cato, Genç ve Quintus Caecillius Metellus Scipio tarafından komuta edilen...

Marcus Junius Brutus
3 yıl önce

Marcus Antonius tarafından yakalanacağını fark ettiği zaman intihar ederek kendini öldürdü. 85 MÖ – Brutus, Roma'da doğdu 58 MÖ – Kıbrıs'ta Cato'nun yardımcılığını...

Marcus Junius Brutus, Aemilia Lepida, Cato, Gaius Cassius Longinus, Galya, Julius Caesar, Kilikya, Kıbrıs, Lucius Cornelius Sulla, Marcus Porcius Cato, Mark Antony