Pluga

Kısaca: Pluga veya Pūluga, Andaman takım adalarındaki yerli halkın dini inanışlarında Tanrı ve yaratıcı olarak bahsedilen bir ulu varlığın ismidir. ...devamı ☟

Pluga veya Pūluga, Andaman takım adaları yerli halkın dini inanışlarında Tanrı ve yaratıcı olarak bahsedilen bir ulu varlığın ismidir. Andaman yerli halkının anlatımlarındaki bu inanışa göre, Antropomorfik olarak tasavvuf edilmiş olan Pluga gökte oturmakta, sesi gök gürültüsü olup nefesi ise esen rüzgarlardır; fırtınalar ise onun öfkesinin işaretidir. Pluga, emirlerine uymayanları yıldırımla cezalandıran, her şeyi bilen ve gören bir Tanrı olup insanların düşüncelerini ise sadece gündüzleri okur. Pluga, kendine bir eş yaratır ve ondan çocukları olur. Gökyüzündeki evinin yanında Güneş(dişil) ve Ay(eril) vardır. Bunların çoçukları da yıldızlardır. Puluga uyuduğunda kuraklık olur. Yağmur yağdığında, tanrı yeryüzüne inmiştir ve yiyecek arıyor demektir. Andaman mitolojisine göre, Puluga yaratılışları esnasında kendilerine verilen emirleri yerine getirmede gayret göstermedikleri için insanları ziyaret etmemeye başlar. Puluga önce dünyayı ve ilk insan Tomo'yu yaratır. İnsanlar çoğalırlar ve sonunda diğer yerlere dağılmaları gerekir. Tomo'nun ölümünden sonra ise insanlar yaratıcılarını unuturlar. Pluga ise önceden herhangi bir uyarıda bulunmadan insanlara büyük bir Tufan gönderir. Bu tufanda sadece dört kişi sellerden kurtulur: Loralola ve Poilola adında iki erkek ile Kalola ve Rimalola adında iki kadın. Tufandan kurtulan bu dört kişi yeryüzüne indiklerinde sahip oldukları ateşi artık kaybettiklerini ve tüm canlıların telef olduklarını görürler. Onlara acıyan Puluga, hayvanlar ve bitkileri daha sonra yeniden yarattığı halde insanlara ne başka talimatlar, ne de hayatta kalanlara ateşi geri verir. İnsanların her zaman dik kafalı olduğunu bildiği için Pluga onlara emirlerini bir kez daha hatırlattıktan sonra çekilir ve insanlar o günden sonra onu görmezler.

Kaynakça

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.