Mitoloji

Kısaca: Mitoloji, belirli bir uygarlığa ya da dinsel geleneğe özgü inançları, uygulamaları, kurumları ya da doğa olaylarını açıklamak amacıyla görünüşte gerçekten yaşanmış olayları aktaran, ama özellikle ayin ve törenlerle bağlantılı, çoğunlukla kökeni bilinmeyen ve en azından kısmen geleneğe dayanan söylenceler toplamına verilen genel isimdir. ...devamı ☟

mitoloji
Mitoloji

Mitoloji, belirli bir uygarlığa ya da dinsel geleneğe özgü inançları, uygulamaları, kurumları ya da doğa olaylarını açıklamak amacıyla görünüşte gerçekten yaşanmış olayları aktaran, ama özellikle ayin ve törenlerle bağlantılı, çoğunlukla kökeni bilinmeyen ve en azından kısmen geleneğe dayanan söylenceler toplamına verilen genel isimdir.

Söylenceler, olağan insan yaşamının dışında kalan, ama onun temelini oluşturan örnek olay ve durumlar ile tanrıların ya da insanüstü yaratıkların eylemlerini anlatır. Bu olağandışı olaylar, tarihsel zamanın bütünüyle dışında, genellikle yaratılışın başında ya da Tarih öncesinin ilk dönemlerinde geçer. Söylenceler ayrıca insan davranışı, kurumları ve evrensel durumlar için geçerli modeller sunar.

Söylence özelliklerine başka edebiyat türlerinde de rastlanır. Doğanın ya da insan toplumu ve yaşamının çeşitli yönlerinin kökenini ya da nedenlerini açıklayan öyküler buna örnektir. Peri masalları da olağanüstü yaratıkları ve olayları konu alır, ama bunlar söylencelerin bağlayıcılığından yoksundur. Söylenceler gibi bağlayıcılık ve gerçeklik savı taşıyan destanlar ise belirli tarihsel ortamları yansıtırlar. Çağdaş mitoloji araştırmaları, 19. yüzyıl başlarında romantik akımla birlikte başladı. Ama söylence yorumlarının tarihi çok daha eskilere gidiyordu. Eski Yunan'da felsefenin etkisi, söylencelerin alegorik biçimde yorumlanmasına ya da örneğin söylence tanrılarının gerçekte yalnızca büyük kişiler olduğunu vurgulayan Euhemerus'un (ü. İÖ 300) tarihsel indirgemeciliğine yol açtı. 19. yüzyılda karşılaştırmalı filolojinin gelişmesi ve 20. yüzyıldaki etnolojik buluşlar, söylenceler bilimi olacak mitolojinin ana ilkelerini belirledi. Romantiklerden bu yana bütün mitoloji araştırmalarında karşılaştırmalı yaklaşım ağırlığını korudu. Wilhelm Mannhardt, Sir James Frazer ve Stith Thompson folklor ve mitoloji temalarım derleyip sınıflandırmak amacıyla bu yöntemi uyguladı. Bronislaw Malinowski, söylencenin ortak toplumsal işlevleri yerine getirme biçimleri üzerinde durdu. Claude Levi-Strauss ve öteki yapısalcılar ise dünyadaki bütün söylenceler arasındaki biçimsel bağ ve örüntüleri araştırdılar.

Sigmund Freud, simgesel iletişimin yalnızca kültürel tarihe değil, insan ruhunun işleyişine de bağlı olduğunu ileri sürdü. Freud böylece tarihselliği aşan, biyolojik bir insan kavramı ortaya attı ve söylenceleri bastırılmış düşüncelerin anlatımr olarak yorumladı. Carl Jung "kolektif bilinçdışı" ile ondan türeyen ve genellikle söylencelerle kodlanan arketipler kuramıyla tarihselliği aşan ruhbilimsel yaklaşımı geliştirdi. Alman ilahiyatçı Rudolf Otto ve din tarihçisi Mircea Eliade gibi bazı araştırmacılar, söylencelerin dindışı kategorilere indirgenemeyen, bütünüyle dinsel olgular olarak anlaşılması gerektiğini ileri sürdüler. Söylence ve ayin okulu olarak anılan çevreye bağlı araştırmacılar ise her söylencenin kendisine karşılık düşen bir ayinin "açıklaması" olarak işlev gördüğünü savundular.

Söylenceler ile ayinler arasında bir bağlantı olduğu gerçekten yadsınamaz; ama hangisinin önce geldiği de belirlenemez. Belirli bir söylenceyle bağlantılı olmayan hiçbir ayin yoktur, ama tamamlayıcı ayinleri bulunmayan söylenceler vardır. Gerçeğin ve bilginin taşıyıcısı sayılan söylencelerin, evreni denetlemeye ya da insan eylemlerini etkin kılmaya yardımcı olduklan düşünülür. Özellikle evrenin kökenini açıklamaya yönelik kozmogonik söylenceler birçok kültürde kralların tahta çıkısı va da dünvanın esenliğiyle ilgili öteki olaylarla bağlantılıdır. Evrenin kökeniyle ilgili anlatılar, insanın ya da toplumsal kurumların kökenini açıklayan söylencelerle yakından ilişkilidir. Bazı söylenceler, yeryüzünü insanların yaşayabileceği bir yer durumuna getiren kültür kahramanları ya da dünyevi varoluştan kurtuluşu olanaklı kılan varlıklar çevresinde döner. Bazı söylenceler de kötülük ve ölümün nasıl ortaya çıktığını ya da temel bilginin nasıl "unutulduğunu" ve "anımsandığını" açıklar.

mitoloji

Türkçe mitoloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. mythology

mitoloji

mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim.
bir ulusa, bir dine, özellikle yunan, latin uygarlığına ilişkin mitlerin,efsanelerin tümü.

mitoloji

Türkçe mitoloji kelimesinin Fransızca karşılığı.
mythologie [la]

mitoloji

Türkçe mitoloji kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Mythologie

mitoloji

1 . Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim:
"Tezini mitolojiden hazırlayan gözlüklü bir delikanlı."- H. Taner.
2 . Bir ulusa, bir dine, özellikle Yunan, Latin uygarlığına ait mitlerin, efsanelerin bütünü:
"Yunan mitolojisi."-

misafir - 8 yıl önce
mitoloji insanlık tarihi acısından cok önemlidir gunumuzde mitoloji bilmeden klasik bir eser okuamayız.mitoloji ait olduğu milletin bize kişiliği ruh haliyle ilgili bilgi verir.bir milleti veya yopluluğu anlamak istiyorsak mitolojisini bilmemiz yeterlidir

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

mitoloji Resimleri

Mitoloji
3 yıl önce

ve dolayısıyla mitoloji, materyalist veya objektif bir doğruluk nosyonu barındırmadığı gibi bu tip amacı da barındırmaz. Din ve mitoloji ilişkisindeki...

Mitoloji, Anekdot, Doğru, Efsane, Eskatoloji, Fabl, Folklor, Gerçek, J. R. R. Tolkien, Kelt dini, Kelt mitolojisi
Nike (mitoloji)
3 yıl önce

Nike (Modern Yunanca telaffuz: [nǐːkɛː]), Yunan mitolojisinde zafer tanrıçasıdır. Roma mitolojisindeki karşılığı Victoria'dır. Nike, çok hızlı koşma ve...

Nike (mitoloji), Bia, Efes, Kratos, Pallas, Roma mitolojisi, Stiks, Tanrıça, Victoria (mitoloji), Wikimedia Commons, Yunan mitolojisi
Fornax (mitoloji)
3 yıl önce

Fornax William Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, v. 2, page 180 Mitoloji Roma mitolojisi ^ Smith, The Roman Clan, p. 206....

Özhan Öztürk
3 yıl önce

Halkbilim, mitoloji ve dünya inançları konularını kapsayan Türk dilinde hazırlanmış en kapsamlı alfabetik çalışmayı Folklor ve Mitoloji Sözlüğü adıyla...

Özhan Öztürk, 1968, Taslak, Türk, Yazar, İstanbul
Evridiki (Mitoloji)
5 yıl önce

Evridiki (Yunanca Ευρυδίκη), Yunan mitolojisinde, Orfe’nin kavuşmak istediği sevgilisinin adıdır. Yunan mitolojisinde, Orfe’nin sevgilisi Evridiki hakkındaki...

Evridiki (mitoloji), Esí®r, Evridiki (anlam ayrım), Kurtuluş, Mitoloji, Orfe, Sembolizm, Semboller, Taslak, Yeraltı, Yunanca
Pax (mitoloji)
3 yıl önce

Pax (Latince barış) (Yunan karşılığı Eirene), Roma mitolojisinde, Augustus'un saltanatı sırasında tanrıça olarak tanınmıştır. Campus Martius'da Ara Pacis...

Pax (mitoloji), 3 Ocak, Ara Pacis, Augustus, Campus Martius, Jüpiter (mitoloji), Latince, Roma mitolojisi, Yunan mitolojisi, Zeytin, Forum Pacis
Narkissos
6 yıl önce

Narkissos, Yunan mitolojisinde bir kahraman. Kendine âşık olanlara aldırmayıp, onları karşılıksız bırakan ve çok güzel bir peri kızı olan Ekho, bir gün...

Narcissus, Bitkibilim, Narcissus (mitoloji), Nergis, Yunan mitolojisi, Soğanlı bitki, Anlam ayrım
Ehidna
3 yıl önce

Echidna (Yunanca Έχιδνα, dişi engerek), Yunan mitolojisinde yer alan çoğu canavarın annesidir. Khrysaor ve Kallirhoe 'nin kızı, Geryon 'un kız kardeşidir...

Ehidna, Akhilleus, Altın post, Apollo, Avustralya, Dionysos, Etna Yanardağı, Gaia, Gorgon, Herakles, Herakles`in oniki görevi