Png

Kısaca: PNG, "Taşınabilir Ağ Grafiği" anlamındaki (Portable Network Graphics) 'in kısaltmasıdır ve kayıpsız sıkıştırarak görüntü saklamak için kullanılan bir saklama biçimidir. PNG biçiminde paletli ya da gerçek renkte görüntüler seçimlik bir saydamlık kanalıyla saklanabilir. ...devamı ☟

Png
Png

PNG, "Taşınabilir Ağ Grafiği" anlamındaki (Portable Network Graphics) 'in kısaltmasıdır ve kayıpsız sıkıştırarak görüntü saklamak için kullanılan bir saklama biçimidir. PNG biçiminde paletli ya da gerçek renkte görüntüler seçimlik bir saydamlık kanalıyla saklanabilir.

Halihazırda GIF gibi kabul edilebilir başarımda ve yaygın bir kayıpsız sıkıştırma algoritması varken PNG'nin geliştirilmesini motive eden şey, Unisys'in GIF'de kullanılan LZW algoritması üstündeki patent hakkının ihlallerini takip edeceğini duyurması oldu. Gelişen ve yaygınlaşan donanım teknolojisiyle beraber GIF biçimi yetersiz kalmaya da başlamıştı. PNG, bir W3C tavsiyesi olarak 1.0 sürümüyle 1 Temmuz 1996'da yayımlandı. 1.1 ve 1.2 sürümleriyle yeni genişletmeler tanımlandı ve 1.2 sürümü küçük değişikliklerle ISO/IEC 15948:2003 adıyla bir ISO standardı oldu. PNG'nin kabulü Unisys'in Ağustos 1999'da ticari olmayan veya özgür yazılım için telif ücretlerinden muaf LZW lisansını kaldırmasıyla daha da hızlandı.

PNG'nin özellikleri

Veri Sıkıştırma

GIF'deki patent sorunlu LZW yerine PNG'de zip, gzip ve türevlerince de kullanılan LZ77 algoritması kullanılmaktadır. zlib gibi yaygın olarak kullanılan gerçeklemelerinin de bulunması bu seçimin bir nedeni olmuştur. Benzer ayarlar kullanıldığında, bu algoritma LZW'ye göre çok daha iyi sonuçlar vermektedir. Ancak, her iki algoritma da resmin iki boyutlu doğasını gözardı ederek, resimleri bir boyutlu veri akımları kabul edip sıkıştırdıklarından optimum kayıpsız iki boyutlu sıkıştırmadan uzaktırlar.

Renkler ve Saydamlık

GIF gibi PNG de paletli resimleri destekler, piksel başına 1, 2, 4 ya da 8 bitlik paletli resimler oluşturulabilir. Bunun dışında, gerçek renkli resimler için kanal başına 8 ya da 16 bit kullanılır. PNG gri ton ya da kırmızı, yeşil ve mavi renkli kanalların yanı sıra renk kanallarıyla aynı duyarlılıkta bir saydamlılık kanalı da destekler; GIF'de saydamlık bir renk değerinin saydam olarak işaretlenmesiyle elde ediliyordu.

Tarama ve Animasyon

PNG biçimi hareketli resimleri desteklemez. PNG tabanlı MNG ve APNG biçimleriyle (GIF stili) hareketli resimler desteklenmektedir, ancak bu biçimlerin ikisi de küçük kitleler tarafından kullanılmaktadır.

Uygulama Desteği

İçlerinde The GIMP, Adobe Photoshop, Microsoft Paint ve Apple iPhoto'nun da bulunduğu birçok program PNG biçiminde görüntü saklamayı desteklemektedir.

PNG biçiminde görüntü üretirken, görüntünün istenen kalite seviyesinin gerektirdiği en az renk derinliğinde saklanması gerektiği unutulmamalıdır, ör. siyah-beyaz bir çizimi 8-bit gri tonlamada saklamak dosya büyüklüğünü çok arttıracaktır. PNG görüntüyü üreten programın sakladığı meta verinin çokluğu da dosyanın şişmesinde bir etkendir. Çoğu programlar sadece program adı ve zaman bilgisi gibi şeyleri saklarken Macromedia Fireworks gibi programların ayrıntılı ve büyük miktarda veriyi PNG dosyalarında tuttuğu bilinmektedir.

Web Tarayıcı Desteği

Özgür yazılım olan tarayıcıların hemen hepsi libpng kullanarak PNG desteklerini gerçekledikleri halde sürüm 6 itibariyle Internet Explorer'ın tüm sürümleri tam PNG desteği vermemektedir. Internet Explorer 6, saydamlık kanallı PNG'leri desteklemezken, daha düşük sürümler bazı gri tonlamalı resimleri gösterememekte ve bazı resimlerle de çakılmaktadır. Bu nedenle PNG hala GIF' saydam web görüntüleri alanında yerinden edememiştir. Internet Explorer 7 ile PNG desteği gelmesi planlanmaktadır.

Diğer Görüntü Biçimleriyle Karşılaştırması

JPEG ve PNG

Fotoğraf ve fotoğraf benzeri resimlerde JPEG, PNG'ye göre çok daha küçük dosyaları küçük kalite kayıpları bedeliyle üretecektir. Ancak çizim ya da metin içeren resimlerde PNG çok daha iyi sonuç verecektir, çünkü bu tür resimler frekans domaininde kompakt biçimde gösterilemezler. JPEG ile sıkıştırıldıklarında bu resimlerdeki çizgi ve metinlerin etraflarında halkalanmalar görülür.

TIFF ve PNG

TIFF de patent problemli LZW algoritmasını kullanmaktadır. Web tarayıcılarının çoğu, genel kitlelerin kullanımı için çok detaylı olan TIFF formatını dahili olarak desteklememektedir. TIFF destekleyen uygulamaların büyük bir kısmı da standardın altkümelerini desteklediğinden uyum problemleri çıkabilmektedir. Ancak TIFF, CCITT Grup 4 gibi özelleşmiş algoritmalar sayesinde siyah-beyaz görüntüleri PNG'den daha iyi sıkıştırmaktadır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Portable Network Graphics
6 yıl önce

PNG, "Taşınabilir Ağ Grafiği" anlamındaki (Portable Network Graphics) 'in kısaltmasıdır ve kayıpsız sıkıştırarak görüntü saklamak için kullanılan bir...

Animated Portable Network Graphics
6 yıl önce

Animated Portable Network Graphics, kısaca APNG, PNG için henüz onaylanmamış bir hareketli görüntü biçimidir. GIF gibi 256 renk limiti olmadığı için görüntüler...

BMP
3 yıl önce

yapmadığı için PNG, JPEG gibi dosya biçimlerine göre çok daha fazla yer kaplar. Her iki dosya biçimi de resmin görüntü kalitesini korurlar. PNG, kayıpsız bir...

JPEG
3 yıl önce

256 rengi desteklediğinden fotografik görüntülerde yetersiz kalmaktadır. PNG'nin görüntü kalitesi daha iyi olsa da web için yeterli boyut optimizasyonunu...

JPEG, 3GP, ATRAC3, Advanced Audio Coding, Advanced Streaming Format, Au dosya biçimi, Audio Video Interleave, FLAC, GIF, Görüntü çözücü, ISO
World Wide Web Consortium
6 yıl önce

Apple Safari Google Chrome Yandex Browser Microsoft Edge HTML MathML XHTML XML SVG PNG W3C 2 Aralık 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi....

Dünya Çapında Ağ Birliği, 1994, CERN, Dünya Çapında Ağ, Ekim, HTML, MIT, Mozilla, Mozilla Firefox, Opera (ağ tarayıcısı), PNG
Acid2
6 yıl önce

aramaktadır. Aşağıda test edilen özellikler verilmiştir. Saydam PNG — Gözler saydam png resimleridir. object Elemanı — Gözler ayrıca bir <object> elemanına...

Acid2, CSS, HTML, Html, PNG, Standart, Web tarayıcı, URL', Url
Graphics Interchange Format
6 yıl önce

daha geniş bir dizi üretebilen TIFF, RAW veya JPEG gibi formatlar kullanır. PNG ve JPEG'den farklı olarak, GIF formatı piksel tabanlı animasyonların üretilmesine...

KHTML
6 yıl önce

CSS 2.1 (paged media hariç) CSS 3 selektörleri ve bazı diğer özellikler PNG, MNG, JPEG, GIF grafik formatları DOM 1, 2 ve kısmen 3 ECMA-262/JavaScript...

KHTML, Apple Safari, Ağ tarayıcısı, Cascading Style Sheets, GIF, HTML, JPEG, JavaScript, KDE, Konqueror, Nokia