Poker

Kısaca: Bir çeşit kâğıt oyunu. 32 den 52 ye kadar oyun kâğıdı ile üç, dört, beş kişi arasında oynanır. ...devamı ☟

Poker
Poker

Bir çeşit kağıt oyunu. 32 den 52 ye kadar oyun kağıdı ile üç, dört, beş kişi arasında oynanır. Her oyuncuya beş kağıt yerilir. Amerika'dan çıkarak bütün dünyaya yayılan poker, para koyma, önceden ya da bir kısım kağıtları değiştirdikten sonra para artırma suretiyle oynanan bir kumardır. Poker, Amerika’da ortaya çıkan iskambil oyunu. Poker kağıdı, dört kişi tarafından oynanan poker’in otuz iki kağıtlık destesi. Amerikan pokeri, elli iki kağıtla ve açık olarak oynanan poker. (Açık poker de denir.)

Poker’in iki kişiden yedi kişiye kadar oyuncusu olan türleri vardır. Dört kişiyle oynanan poker destesinde otuz iki kağıt bulunur: değer sırasına (büyükten küçüğe) göre as, ruva, dam, vale, onlu, do­kuzlu, sekizli, yedili. Yalnız kent veya floş ruvayalde as; yediliden küçük sayılır. Ku­panın en değerli renk sayıldığı oyunda sırasıyle karo, maça, sinek gelir. Eldeki beş kağıtla meydana getirilen dizilerin küçük­ten büyüğe doğru değer sırası şöyledir: 1. per: aynı cins iki kağıt; 2. döper: ayrı cins iki kağıttan ikişer tane (iki as ile birlikte iki dam as gibi); 3. kent: değişik renklerde değer sırasına göre beşli dizi (ye­di, sekiz, dokuz, on, vale gibi); 4. üç: aynı cins üç kağıt (üç as gibi); 5. ful: bir cins­ten üç, başka bir cinsten iki kağıt (üç as ve iki yedili as gibi); 6. renk: aynı renkte sırasız beş kağıttan meydana gelen dizi (kupanın yedilisi, sekizlisi, onlusu, da­mı, ruvası gibi); 7. kare: aynı cins dört kağıt (dört as as gibi); 8. floş: ay­nı renkten, sıralı beş kağıt (kupanın ye­dilisi, sekizlisi, dokuzlusu, onlusu, valesi gibi); 9. floş ruvayal: aynı renkten as, ruva, dam, vale ve onludan meydana gelen dizi (poker oyununun en büyük kağıdıdır).

Bazı ülkelerde oynanan pokerde kare yedi, floş ruvayalden büyük kabul edilir. Oyuna kağıt çekerek başlanır; oyuncular masada soldan sağa doğru çektikleri kagıdın büyüklük sırasına göre otururlar. Böylece en büyük kağıdı çekenin sağma, v en küçük kağıdı çeken düşer. Kağıt dağı­tımına, en büyük kağıdı çeken oyuncu, sol­dan sağa doğru kağıtları birer birer dağı­tarak başlar. Her elde, kağıt dağıtmadan önce, serbest turlar, turlar veya kare tur­ları yapılıyorsa yalnız kağıt dağıtan; tur bağlanırken merdiven (eskalye) ve gelgel­de ise oyuncuların hepsi, ortaya eşit mik­tarlarda fiş veya para sürer. Her elin ba­şında ortaya konulan bu miktara pot denir. Oyunculara beşer kağıt dağıtıldıktan sonra konuşma başlar. Kağıt dağıtanın solundaki oyuncudan başlayarak oyunculardan elinde en az iki ruva, iki as veya değer sırası da­ha büyük kağıtlar bulunan, oyunu «uver­tür» veya «açık» diyerek açar. Elinde oyu­nu açabilecek kağıdı bulunmayan «pas» di­yerek, konuşma sırasını solundaki oyuncu­ya bırakır. Bütün oyuncuların pas geçmesi halinde yerdeki pot kalır: kağıt bir sonraki oyuncu tarafından dağıtılarak yeni bir ele geçilir. Oyun açılırsa, oyunu açan oyuncu, genellikle yerdeki pot kadar fiş veya pa­rayı ortaya sürer. Oyuna girdiklerini belir­ten oyuncular da aynı hareketi tekrar ederek ortaya pot miktarını sürerler (sadece oyunu açan oyunda kalırsa yerdeki miktarı alır ve kağıt tekrar yeni bir el için dağı­tılmağa başlanır.)

Kağıt dağıtan, oyuncu­ların elden çıkardıkları kağıtların yerine aynı miktarda kağıt dağıtır. Oyuncular ön­ce, ıskartalarını atarlar; sonra yeni kağıt­larını alırlar. Oyunun açılışında, oyuna girişte veya kağıt aldıktan sonra oyuncular, istedikleri kadar artırma (rölans) yapabilir­ler. (Artırmanın son haddi her oyuncunun önündeki oyun başında belirli bir miktar [1] olmakla birlikte, genellikle oyun dı­şındaki kavının tamamı olan rest’i kadar olabilir; isteyen oyuncu oyun içinde el ara­larında, kağıt dağıtılmadan önce istediği kadar daha kav alabilir. Bazı büyük poker partilerinde, bir oyuncu, öteki oyuncular tarafından kabul edildiği takdirde, her türlü gayrimenkul tapusu ve paraya çevrilebilen her türlü eşya açıktan oyun içine sokula­bilir.) Konuşmadan sonra eller açılır ve kağıdı en büyük olan oyuncu yere sürül­müş para veya fişlerin tamamını alır. Rest çekilmişse restleşenlerden kağıdı daha kü­çük olanlar, karşıdaki oyuncunun önünde­ki miktarı karşılayacak kadar önündeki para veya fişlerden verirler. (Dışarıdan herhangi bir şey oyuna sürülmediyse sade­ce önündeki kadarını verir), önünde pa­rası azalan ve el başında hepsini yere sü­rerek «pota katılan» oyuncunun durumuna tapi denir. Tapinin oyun açma hakkı yok­tur; kağıdı, oyuna katılan oyuncular ara­sında en büyük kağıtsa sadece yere pot olarak konulan miktarı alır. Oyuna giren oyuncular tarafından sürülen para veya fiş­leri ise ikinci büyük kağıdı çıkaran oyun­cu kazanır. (Oyuna, öteki oyuncuların sür­düğü kadar para süremeyen oyuncu da bir çeşit tapidir, kağıdı üstünse Öteki oyuncu­ların her birinden sürdükleri miktarlardan sadece kendi sürdüğü kadarını alır, geri kalanıyse ikinci büyük kağıdın sahibi alır.) Bir poker partisi iki şekilde oynanır: bi­rincisi belirli bir süre içinde, bir saat v.b. gibi; ikinci şekil ise oyunun kurallarını (tur, gelgel, merdiven, kare turları) uygu­layarak oynanır.

Açık poker veya amerikan pokeri, dört veya altı kişiyle oynanır. Dört kişiyle oynanıldığında otuz iki kağıtlık normal po­ker kağıdı, daha fazla kişiyle oynanırsa elli iki kağıtlık normal deste kullanılır. Po­ker kurallarına göre oynanan oyunda, kağıt dizi değerleri (küçükten büyüğe) şöyledir: per, döper, üç, kent, floş, ful, kare, floş ruvayal. Oynanış şeklinin pokerden fark­lılığı şudur: bir kağıt kapalı, sonrakiler açık olarak dağıtılır, her kağıt dağıtılışında artırma hakkı vardır. Beş kağıt dağı­tıldıktan sonra kağıt değiştirilemez ve oyunda kalanların arasında en büyük dizi­nin sahibi ortadaki para veya fişleri alır. (Bu oyuna duguduk da denir.)

Poker

1. anlamı Bir tür kâğıt oyunu.
2. anlamı i. poker oyunu. pokerfaced s., k.dili tamamen ifadesiz (yüz). ,demir/poker.
3. anlamı ocak demiri. poker. demir çubuk. kösegi. karagi. ölçer.
4. ocak demiri. demir çubuk. kösegi. karagi. ölçer. poker.

Poker

Poker İngilizce anlamı ve tanımı

Poker anlamları

  1. (noun) A game at cards derived from brag, and first played about 1835 in the Southwestern United States.
  2. (noun) One who pokes.
  3. (noun) That which pokes or is used in poking, especially a metal bar or rod used in stirring a fire of coals.
  4. (noun) The poachard.
  5. (noun) Any imagined frightful object, especially one supposed to haunt the darkness; a bugbear.
  6. (noun) A poking-stick.

Poker tanım:

Kelime: pok·er
Söyleniş: 'pO-k&r
İşlev: noun
: one that pokes; especially : a metal rod for stirring a fire

Poker ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Salamander,

Poker

İngilizce Poker kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. póquer; atizador, hurgador, hurgón

Poker

İngilizce Poker kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. tisonnier; ringard; fourgon; poker (jeu de carte); pointe métallique

Poker

İngilizce Poker kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Poker (Kartenspiel); Schüreisen, Schürstange

Poker

İngilizce Poker kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. attizzatoio; pirografo; (Univ) mazza; mazziere

Poker

İngilizce Poker kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. pá, pá de ferro; ferramenta usada para organizar brazas; pôquer, tipo de jogo de carta

Poker

i. poker, ocak demiri, ateş demiri

Poker

Fransızca Poker kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. poker

Poker

Almanca Poker kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. poker

Poker

İtalyanca Poker kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. poker, type of card game

Poker

Türkçe Poker kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. shovel, poker; tool used to arrange hot coals; type of card game n. poker, type of card game n. poker

Poker

Flemenkçe Poker kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. poker

Poker

İngilizce Poker kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. pook, poker, stijve hark, pedel ww. versieren met brandmerk

Poker

n. shovel, poker; tool used to arrange hot coals; type of card game n. poker, type of card game n. poker

Poker

Flemenkçe Poker kelimesinin Fransızca karşılığı.
(spelen - kaarten) poker (m)

Poker

Fransızca Poker kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
(jeux - cartes) poker (n)

Poker

bir tür kâğıt oyunu.

Poker

Fransızca Poker kelimesinin Almanca karşılığı.
n. poker

Poker

Fransızca Poker kelimesinin İtalyanca karşılığı.
(jeux - cartes) poker {invariable}

Poker

Fransızca Poker kelimesinin Portekizce karşılığı.
(jeux - cartes) pôquer (m)

Poker

Fransızca Poker kelimesinin İspanyolca karşılığı.
(jeux - cartes) póquer (m); póker (m)

Poker

Fransızca Poker kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] poker

Poker

Almanca Poker kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. poker (m)

Poker

Almanca Poker kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. poker (m)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Poker Resimleri

Strip poker
4 ay önce

Strip poker, bir parti oyunu ve geleneksel pokerin bir türü. Oyuncular kaybettikleri her el kıyafetlerini çıkarırlar. Hemcins bireyler veya farklı cinsten...

Pat Poker'e Karşı
3 yıl önce

Pat Poker'e Karşı, Belçikalı çizgi romancı Morris (Maurice De Bevere)'in 1953'te yazıp çizdiği Red Kit (Lucky Luke) macerası. Özgün adı Lucky Luke contre...

Yevgeniy Timoşenko
3 yıl önce

Ukrayna), Amerikalı poker oyuncusu. Washington eyaletine 8 yaşında geldi, şu anda Seattle, Washington'da yaşıyor. Nisan 2009'da, Dünya Poker Turnuvası'nın 7...

Doyle Brunson
4 ay önce

profesyonel poker hayatı 50 seneyi aşkın Amerikalı bir poker oyuncusu ve yazar. Poker Hall of Fame üyesi olmakla birlikte iki kere World Series of Poker (WSOP)...

Jennifer Tilly
4 ay önce

1958, Kaliforniya), Amerikalı oyuncu, seslendirme sanatçısı ve profesyonel poker oyuncusudur. 1993 yapımı Key West adlı dizide oynayarak şöhret olmuş. Kurdun...

Texas hold 'em
3 ay önce

profesyonel poker oyuncuların en büyük beceri sınamasıdır. Pokerin en girişken ve dinamik versiyonu olarak bilinir. Adel Awwad tarafından Texas Holdem Poker, 19...

Texas hold `em, Poker
Sammy Farha
3 yıl önce

Ihsan (Sammy) Farha (d. 1959 Beyrut, Lübnan) profesyonel poker oyuncusu. Farha, Lübnan iç savaşının yaşandığı yıllarda ABD'ye geliyor ve Kansas'a yerleşiyor...

Kumarbazın Seçimi
3 yıl önce

Londra'da bir lokantada geçmektedir. İki perdedir. İkinci perde bir poker masası çevresinde poker oynanırken geçer. Oyunun ilk sergilenişinde Phil Daniels, Tom...