Polimer zincir reaksiyonu

Polimeraz zincirleme tepkimesi (Polymerase Chain Reaction - PCR), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir.
Metot basitçe tüp içerisinde nükleik asitlerin uygun kosullarda çoğaltılması esasına dayanır.

Polimer zincir reaksiyonu

Polimer zincir reaksiyonu ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Polimeraz zincir tepkimesi

Yanıtlar