Polimeraz Zincir Tepkimesi

Kısaca: Polimeraz zincirleme tepkimesi (Polymerase Chain Reaction - PCR), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir. Metot basitçe tüp içerisinde nükleik asitlerin uygun kosullarda çoğaltılması esasına dayanır. ...devamı ☟

Polimeraz zincir tepkimesi
Polimeraz Zincir Tepkimesi

cihazı]

Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (Polymerase Chain Reaction - PCR), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir.

Metod basitçe tüp içerisinde nükleik asitlerin uygun kosullarda çoğaltılması esasına dayanır. Bir çeşit ``in vitro`` klonlama olarak da tanımlanan PCR; 94°C-98°C aralığında gerçekleştirilen denatürasyon, 37°C-65°C aralığında gerçekleştirilen `annealing` ve 72°C`de gerçekleştirilen elangasyon aşamalarından oluşur ve bu siklusların belirli sayıda tekrarlanmasına dayanır.

PCR yaygın olarak tıbbi ve biyolojik araştırma laboratuvarlarında kalıtsal hastalıkların teşhisi, genetik parmak izlerinin tanımlanması, bulaşıcı hastalıkların teşhisi, genlerin klonlanması, babalık testi ve DNA hesaplaması gibi değişik konularda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Ayrıca PCR yönteminin gelişmesinde en büyük katkıyı Taq Polimeraz enziminin bulunması yapmıştır zira bu enzim yüksek sıcaklıklarda dahi dayanabilen yegane enzimdir. Bu enzim Kızıldeniz`in sıcak bölgelerinden birinde yaşayan bir mikroorganizmadan elde edilmiştir. Dr. Kary B. Mullis 1980`li yıllarda yaptığı PCR çalışmaları ile 1993 yılında Kimya alanında Nobel ödülü almıştır.

PCR yöntemine dayalı olarak birçok primer olarak adlandırılan başlatıcı DNA teknikleri geliştirilmiştir. bu başlatıcı DNA`lar belli dizilere sahip ve sentetik olarak üretilebilen moleküllerdir. PCR`a dayalı RAPD, AFLP, SSR ve ISSR gibi markör teknikleri geliştirilmiştir. Bu teknikler birçok bitki ve hayvanda genetik akrabalığın teşhisinde türiçi ve türlerarasında kullanılmaktadır.

Ayrıca bakınızgenetik-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Polimeraz zincir reaksiyonu
6 ay önce

Polimeraz zincirleme tepkimesi (polymerase chain reaction - PCR), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik...

Polimeraz zincir reaksiyonu, 1980, 1993, DNA, Denatürasyon, Kimya, Nobel ödülü, Nükleik asit, Tepkime, Kary B. Mullis, Siklus
Polinükleotit
6 ay önce

gelerek sarmal DNA yapısını oluşturmaktadır. Polinükleotitler, polimeraz zincir tepkimesi ve DNA zincirlemesi gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. ^ Medical...

Gen yalıtımı
6 ay önce

yıllarda çok başarılı sonuçlar sağlayan başka bir yöntem de, Polimeraz zincir tepkimesi (PCR) ile gen yalıtımıdır. 1986 yılında geliştirilen PCR yöntemi...

Rekombinant DNA
6 ay önce

çoğaltılarak 24 saatte genetik tanının konmasına olanak sağlayan polimeraz zincir tepkimesi (PCR) rDNA teknolojisi için belki en büyük gelişmelerden biri...

Rekombinant DNA, DNA, Eczacılık, Genetik mühendislik, Hücre biyolojisi, Tür (biyoloji)
Ters transkriptaz
6 ay önce

trasnkriptaz polimeraz zincir tepkimesi (İng. reverse transcription polymerase chain reaction veya RT-PCR) diye adlandırılan ve polimeraz zincir tepkimesinin...

Michael Smith (kimyager)
3 yıl önce

kazanırken, Smith ile beraber aynı yıl ödül alan Kary Mullis ise "polimeraz zincir tepkimesi (PCR) metodunu icat ettiği için" ödüle nail görülmüştür. Smith...

Moleküler klonlama
6 ay önce

sağlamaktadır. Rekombinant seçimi Gen yalıtımı (izolasyonu) Klonlama Polimeraz zincir tepkimesi Rekombinant DNA teknolojisi Genetik mühendisliği www.tparazitolderg...

Enfeksiyon hastalıkları
3 yıl önce

kan kültürleri, serolojik testler, gen tayini testleri ve Polimaraz Zincir Tepkimesi testidir. Uzmanlar enfeksiyonu tedavi etmek için çok çeşitli mikrop...

Bulaşıcı hastalık, Antibiyotik, Antikor, Aşı (Tıp), Bakteri, Belsoğukluğu, Bruselloz, Difteri, Dizanteri, Frengi, Grip