Pompa

Pompa Sıvıya enerji veren makinalar. Bir tahrik motorundan alınan mekanik enerjiyi pompa içinden geçen sıvıya aktarırlar. Genel olarak, pompalar sıvıların basıncını ve toplam enerjisini arttırarak, bir yerden diğer bir yere nakil imkanını sağlar. Soğutma sularının daimi devrinin sağlanması, bir otomobilde benzin basılması, yağ sevki ve radyatör suyunun devrettirilmesi, bir kalorifer tesisatının suyunun devridaim olması, bir buhar kazanına besleme suyu basılması, şehir ve kasabalarda akar

Pompa Sıvıya enerji veren makinalar. Bir tahrik motorundan alınan mekanik enerjiyi pompa içinden geçen sıvıya aktarırlar. Genel olarak, pompalar sıvıların basıncını ve toplam enerjisini arttırarak, bir yerden diğer bir yere nakil imkanını sağlar. Soğutma sularının daimi devrinin sağlanması, bir otomobilde benzin basılması, yağ sevki ve radyatör suyunun devrettirilmesi, bir kalorifer tesisatının suyunun devridaim olması, bir buhar kazanına besleme suyu basılması, şehir ve kasabalarda akarsuyun ve içme suyunun temini gibi sıvıların ve büyük su kütlelerinin bir ortamdan diğer bir ortama nakli için kullanılan endüstrinin, sanayi ve zirai sektörün en büyük ihtiyaçlarından birisi pompalardır.

Tatbikatta ihtiyaçların özelliklerine göre çeşitli pompa tipleri kullanılmaktadır. Genel olarak iki grupta toplanır:

1. Hacimsel pompalar grubunda:

a) Pistonlu pompalar,

b) Dişli pompalar,

c) Paletli pompalar,

d) Diyaframlı pompalar vardır.

2. Santrifüj pompalar grubunda ise;

a) Salyangozlu pompalar,

b) Difüzörlü (kademeli) pompalar,

c) Derinkuyu pompaları mevcuttur.

Hacimsel pompalarda, enerji, sıvıya bir hacim içerisinde hareket eden bir yüzey tarafından hacmin daraltılması suretiyle tatbik edilen bir basınç vasıtası ile ve kesikli olarak devredilir.

Santrifüj pompalarda ise, enerji, sıvıya bir eksen etrafında dönen tek veya belli adetteki kanatlarla bir çark tarafından kinetik enerji şeklinde ve sürekli olarak devredilir. Bu kinetik enerji, sıvı çarkı terk ettikten sonra, yayıcı sabit difüzör kanatları veya salyangoz içerisinde basınç enerjisi şekline döndürülebilir.

Santrifüj pompalarda çark bir mil üzerine monte edilmiş olup, sıvıya devir gereken enerjiyi bu milden alır. Mil, rulman yatakları üzerine mesnetlenmiştir. Bir kaplin kavrama ile tahrik motoruna bağlıdır. Mil ile pompa gövdesi arasında bırakılması mecburi olan boşluklar arasından sıvının dışarıya sızmaması için salmastra tertibatı kullanılır.

Pistonlu pompalar: Pistonlu pompalarda ana prensip, bir silindir içerisinde bir pistonun ileri ve geri hareketidir. Emme ve basma periyodlarına göre faal duruma geçen subaplar mevcuttur. Pistonlu pompanın basacağı sıvı miktarı (debi) pompanın strok hacmiyle devir adedinin çarpımına bağlı bir değerdir. Pistonlu pompalar, yüksek binaların her katına su temini için ve zirai ilaçlama motorlarında en çok kullanılır.

Dişli pompalar: Dişli pompa, bir gövde içinde dönen bir çift dişliden ibarettir. Bu pompalarda hareket ileri-geri olmayıp, bir dönme hareketi şeklindedir. Şekildeki iki alın dişlisinden biri, bir tahrik motoru vasıtası ile döndürüldüğünde diğer dişli de ters yönde dönecektir. Bu dönme hareketi esnasında, emme tarafında pompa gövdesiyle diş boşluğu arasında kalan sıvı, basma tarafına nakledilecek ve daralan hacimde, sıvının basıncı artarak, belli basma yüksekliğine çıkabilecektir. Pompa basma borusu çapı, emme borusu çapından daima küçüktür. Dişli pompaların Özellikle kullanıldığı yerler; sıvı yağlar ve fuel-oil sıvı yakıt sevkiyatı içindir.

Paletli pompalar: Bir dişli pompa gövdesinin içine dişliler yerine, eksantrik şekilli, birbiri içine dokunmadan girip çıkabilen paletler, emme tarafından boşluk kısma aldıkları sıvıyı, basma tarafına naklederler. Çıkışta hacim daralması suretiyle sıvının basıncı artar. Bir yayın etkisiyle pompa debisini ayarlamak mümkündür.

Diyaframlı pompalar: Pistonlu pompalardaki pistonun vazifesini dairesel kesitli, elastik bir diyafram görür. Diyaframın dış çevresi sabit ve merkezinden de bir krank sistemine bağlıdır. Krankın hareketi diyaframa merkez bölgesinde bir ileri geri hareket sağlayacak şekilde intikal eder ve bir hacim değişikliğine yol açar. Emme ve basma subapları, diyaframın hareketine uygun şekilde açılıp, kapanır.

Diyaframlı pompada sıvı, diyaframın tek yüzü ile temasta olup, kat'iyyen sızdırmaz. Sızdırmazlığın Özellikle ehemmiyetli olduğu benzin veya asit gibi sıvıların pompajı için tercih edilir.

Salyangozlu pompalar: Santrifüj pompalar grubunda, tek kademeli olarak da tanınan salyangozlu pompalarda hareketli kısım, pompa mili ve çarktır. Sabit kısım ise, pompanın salyangoz şeklindeki gövdesidir. Çarktan çıkan sıvının toplanması ve sıvının kazandığı kinetik enerjinin, basınç enerjisine dönüşümü gövde tarafından sağlanmaktadır. Sızdırmazlığı önleyecek salmastra tertibatı pompa gövdesinin motor tarafında bulunur. Sızdırmazlık şartı aranıyorsa, tahrik motoru pompa gövdesi içine yerleştirilebilir. Bu tip pompalara da monoblok veya ıslak rotorlu tip denir. En çok kalorifer suyu devridaiminde, klima santrallerinde, soğutma kulelerinde, şehir içme suyu nakli ve sulama suyu dağıtımında, yağmurlamada kullanılır.

Difüzörlü pompalar: Difüzörlü santrifüj pompaların en büyük özelliği, dönen çark adedinin birden fazla ve her çarkın etrafında difüzör denilen sabit kanatların olmasıdır. Ayrıca, kademeleri birbirine bağlı tutan uzun saplamalar mevcuttur. Mile bağlı dönen çarklarda suya kazandırılan kinetik enerji, sabit kanatlarda (difüzörde) basınç enerjisine dönüşür. Difüzör suya yön vererek suyun diğer kademeye sevkini sağlar. Su, her kademede artan bir enerjiye sahip olur. Debi sabit kaldığı halde, suyun basınç enerjisi, kademe sayısı adediyle doğru orantılı olarak artar. Yüksek tazyik ve basma mesafesi elde edilir. Difüzörlü pompalar en çok 9 veya 12 kademeli olup, en çok kullanıldığı yerler: Buhar kazanlarına besleme suyu basılması, şehir şebekesi içme suyu naklinde ve hidrolik yağ sevkinde kullanılır.

Derinkuyu pompaları: Kademeli, difüzörlü santrifüj pompalara benzer. Ancak, pompa grubu suyun içindedir. Pompa kademeleri birbirine civatalarla bağlıdır. Pompa altında emme borusu ve süzgeci vardır. Kromnikelli çelikten imal edilmiş pompa mili alttan ve üstten yataklanmış olup, dönen fanlar ve fanların etrafında sabit kanatlar suya yön verirler. Suyun kinetik enerjisini basınç enerjisine dönüştürürler.

Kullanıldığı yerler: Petrol, içme veya sulama suyu temini içindir. Sondajı yapılan derinkuyu içine pompa monte edilir. Suyun statik seviyesinin iki katı mesafeye kadar pompa indirilir. Pompanın emme noktasından itibaren basma yüksekliği dahil, toplam seviye, suyun dinamik seviyesidir.

Yağ ile yağlamalı ve suyla yağlamalı tip olmak üzere iki çeşit derinkuyu pompası vardır. Tahrik motoru elektrikli veya dizel motorlu olup, yer üstünde ve dikey vaziyettedir. Hem pompa, hem de elektrik motorunun komple halinde suyun içinde olduğu keson kuyulara monte edilebilen dalgıç tip pompalar da vardır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

pompa


1 .
Hava veya herhangi bir akışkanı bir yerden başka bir yere aktarmaya yarayan makine.
2 .
Bir kapta boşluk oluşturmak için o kaptaki havayı emmeye yarayan alet.

pompa

İtalyanca pompa kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. pump, pomp, state, showiness

pompa

Portekizce pompa kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. showiness, grandiosity; magnificence, pomp; flaunt, shew, show; grandeur, splendor; pride

pompa

İspanyolca pompa kelimesinin İngilizce karşılığı.
[pompa (f)] n. pomp, luxury, magnificence; splendor, majesty; display, presentation

pompa

Türkçe pompa kelimesinin İngilizce karşılığı.
[pomper] v. pump, draw out or move with a pump, inflate n. pump, pomp, state, showiness v. pump, draw up

pompa

hava ya da herhangi bir akışkanı bir yerden başka bir yere aktarmaya (basmaya) yarayan makine. bir kapta boşluk oluşturmak için, o kaptaki havayı emmeye yarayan aygıt.

pompa

İtalyanca pompa kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (generale) pompe (f); faste (m) 2. (tecnico) pompe (f)

pompa

İtalyanca pompa kelimesinin Almanca karşılığı.
n. pumpe, spritze, wasserspritze, pracht, staat, aufputz, pomp, luxus

pompa

Portekizce pompa kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (geral) pompe (f); faste (m); majesté (f) 2. (conversar) grandiloquence (f) 3. (comportamento) air pompeux; solennité (f)

pompa

İspanyolca pompa kelimesinin Fransızca karşılığı.
(general) pompe (f); faste (m)

pompa

İspanyolca pompa kelimesinin Almanca karşılığı.
n. pracht, gepränge, prunk, pomp, staat, glanz, aufwand, wasserblase

pompa

Türkçe pompa kelimesinin Fransızca karşılığı.
pompe pneumatique

pompa

Türkçe pompa kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Druckpumpe

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Pompa ilgili konular

 • Hidrolik

  Alm. Hydraulik, Fr. Hydraulique (f), İng. Hydraulics. Sıvıların ve bilhassa suyun mekanik özellik ve davranışlarını deneysel (tecrübî) ve t
 • Enjektör

  Ejektörlü pompa, bir enjektör veya fışkırtıcı kısılıp genişleyen bir memenin ventüri etkisini kullanarak, hareketli akışkanın basınç
 • MANOMETRE

  Manometre Gaz veya sıvı akışkanların basıncını ölçmek için kullanılan bir alet. U şeklindeki bir borudan meydana gelir. Boru içinde bulu
 • Pompa

  Pompa Sıvıya enerji veren makinalar. Bir tahrik motorundan alınan mekanik enerjiyi pompa içinden geçen sıvıya aktarırlar. Genel olarak, pompa
 • Common rail

  Common Rail , “tutuculu püskürtme” veya “ortak boru” anlamına gelen , dizel motorlarda kullanılan bir yakıt enjeksiyon sistemidir. Bugün
 • Gaz kompresörü

  Gaz, gazın hacminin indirgenmesi(sıkıştırılması) yolu ile gazın basıncını arttıran mekanik bir alettir. Gazlar sıkıştırılabilir madde
 • Rankine çevrimi

  Rankine çevrimi, termodinamik bir çevrimdir. Diğer termodinamik çevrimler gibi, Rankine çevriminin maksimum verimi de, Carnot çevriminin maksimu
 • Ejektörlü pompa

  Ejektörlü pompa, bir enjektör veya fışkırtıcı kısılıp genişleyen bir memenin ventüri etkisini kullanarak, hareketli akışkanın basınç
 • Hidrolik benzetim

  Elektrik, elektron hareketlerinin incelendiği, bu hareketlerin mekanik ve elektriksel etkilerinin ortaya koyulduğu bilim dalıdır. Yani elektriğin
 • Diyaframlı pompa

  Havayla çalışan diyaframlı pompalar (kısaca "havalı pompalar") endüstrinin bir çok alanında değişik amaçlarla kullanılmaktadır. Pompa ö
Pompa
pompa