Populasyon

Kısaca: Populasyon kavramı; ilk zamanlar insan topluluklarını belirlemek amacıyla kullanılmış olup, daha sonra ekoloji de hayvan topluluklarını da içerecek şekilde genişletilmiştir. Ekolojik anlamıyla populasyon; belli bir bölgede belli bir zaman içinde yaşayan ve karşılıklı ilişkiler içinde bulunan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluklara denir. ...devamı ☟

Populasyon kavramı; ilk zamanlar insan topluluklarını belirlemek amacıyla kullanılmış olup, daha sonra ekoloji de hayvan topluluklarını da içerecek şekilde genişletilmiştir. Ekolojik anlamıyla populasyon; belli bir bölgede belli bir zaman içinde yaşayan ve karşılıklı ilişkiler içinde bulunan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluklara denir.

İlgili konular

ekoloji tür

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Popülasyon
3 yıl önce

Popülasyon şu bağlamlarda kullanılmaktadır: Popülasyon, İstatistiksel yığın Kendisine ilişkin olarak istatistiksel çıkarımda bulunulacak belirli türden...

Popülasyon, Biyoloji, Fransızca, Nüfus, Toplumbilim, Türkçe
Ekosistem
3 yıl önce

Bunlar enerji akımı, ekolojik döngüler(kimyasal madde döngüleri) ve populasyon denetimleridir. Bu üç işlev, ekosistemin ögelerinin birbirleriyle ilişkilerini...

Ekosistem, Atmosfer, Fotosentetik, Heterotrof, Işık, Katabolizma, Kemosentetik, Ototrof, Ototroflar, Saprofitler, Anabolizma
Ortalama öldürücü doz
3 yıl önce

kısaltması) veya LCt50 (Öldürücü konsantrasyon ve zaman) test edilen populasyonun yarısını öldürmek için gereken dozdur. LD50 değerleri bir maddenin akut...

Black Hills
6 yıl önce

bakıldığında karanlık bir görüntü sergiler. Ak ladinin en ayrıksı izole populasyonu buradadır ve Black Hills ak ladini (Picea glauca var. densata ) adıyla...

Küçük orman kartalı
3 yıl önce

güneydoğuya doğru Türkiye'de çoğalır ve Afrika'da kışlar. Bu türün bütün dünya populasyonu Türkiye üzerinden göç etmektedir. ^ Bilim ve Teknik Dergisi’nin Mayıs...

Küçük orman kartalı, Taksokutu, 1831, Accipitridae, Afrika, Animalia, Aquila, Atmacagiller, Aves, Avrupa
Asgari Endişe Altındaki Türler
6 yıl önce

(1410 tür, 55 alttürü ve 35 varyete) bu listededir. Ayrıca iki hayvan populasyonu da asgari endişe altında olarak sınıflandırılmıştır. Hiçbir mantar asgari...

Bali kaplanı
3 yıl önce

açıklandı. Adanın küçük boyutu ve sınırlı orman örtüsü sebebiyle türe ait populasyonun büyük sayılara ulaşabilmesi imkânsızdı. Erkek kaplan 90–100 kg Dişi kaplan...

Bali kaplanı, Taksokutu, 1912, 1925, 1937, 27 Eylül, Animalia, Bilimsel sınıflandırma, Carnivora, Chordata
Mermer alabalık
6 yıl önce

sanılan mermer alabalığın bir gün Isonzo ırmağının bir kolunda tekrar bir populasyonu bulundu. Bu bulunanlar yetiştirilip sayıları çoğaltılarak tekrar ırmağa...