Potansiyel

Kısaca: Potansiyel enerji, cisimlerin bir alanda bulundukları fiziksel durumlardan ötürü depoladığı kabul edilen enerjidir. Örneğin yükseğe kaldırılan bir cisim, barajlarda biriken su, sıkıştırılan veya gerilen yay potansiyel enerji depolar. ...devamı ☟

potansiyel
Potansiyel

isim

potansiyel (belirtme hâli potansiyeli, çoğulu potansiyeller)

1. anlamı: (fizik) gizil güç

Kelimenin kökeni

Fransızca potentiel (fr)

Kaynaklar

  • TDK Sözlüğü: "potansiyel"

Türk lehçeleri

Ön ad

potansiyel (karşılaştırma daha potansiyel, üstünlük en potansiyel)

1. anlamı: gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, gizil
“Bu kişi bizim için birden potansiyel bir tehlike oldu.” -O. Aysu.
2. anlamı: gelecekte oluşması, gelişmesi mümkün olan
3. anlamı: kullanılmaya hazır

Türk lehçeleri

potansiyel

1 . Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil.
2 . isim, fizikGizil güç.

potansiyel

Türkçe potansiyel kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. potential, back demand
n. potential, potency

potansiyel

gizil.
gizilgüç.
ortaya çıkmamış ancak ortaya çıkmaya hazır güç.

potansiyel

Türkçe potansiyel kelimesinin Fransızca karşılığı.
potentiel/le

potansiyel

Türkçe potansiyel kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Potential, Potenzial

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Potansiyel enerji
1 yıl önce

Potansiyel enerji, cisimlerin bir alanda bulundukları fiziksel durumlardan ötürü depoladığı kabul edilen enerjidir. Örneğin yükseğe kaldırılan bir cisim...

Elektrik potansiyeli
1 yıl önce

Elektrik potansiyeli (veya Elektrostatik potansiyel), bir elektriksel alan içerisindeki herhangi bir noktada birim Elektriksel yük (+1 C) başına düşen...

Elektriksel Potansiyel Enerji
1 yıl önce

Elektriksel potansiyel enerji (Yüklü parçacığın potansiyel enerjisi veya Elektrostatik potansiyel enerji olarak da adlandırılır.), bir " q {\displaystyle...

Aksiyon Potansiyeli
4 yıl önce

potansiyel, bir hücrenin elektriksel zar potansiyelinin kısa bir süre içinde aniden yükselmesi ve azalmasıdır. Aksiyon potansiyeli, zar potansiyeli olarak...

Liénard-Wiechert potansiyelleri
4 yıl önce

potansiyelleri yüklü bir noktasal parçacığın hareketi esnasında oluşan klasik elektromanyetik etkiyi bir vektör potansiyeli ve bir skaler potansiyel cinsinden...

Elektrokimyasal potansiyel dizisi
4 yıl önce

Belirli bir oksidasyon veya redüksiyon yarı-reaksiyonu için “redüksiyon potansiyeli” adıyla bilinen rakamsal bir değer mevcuttur. Sembolü E° olup standart...

Elektrokimyasal potansiyel dizisi, Atom, Flor, Lityum, Molekül, Termodinamik, Referans elektrodu, Standart hidrojen elektrodu
Yer çekimi Potansiyel Enerjisi
4 yıl önce

Yer çekimi Potansiyel Enerjisi, bir kütlenin yer çekimi alanında bulunduğu yerden dolayı sahip olduğu enerjidir. E P o t = ∫ ∞ s F G ( r ) ( d r ) {\displaystyle...

Yer çekimi potansiyel enerjisi, Enerji, Potansiyel enerji, Taslak
Potansiyel Kuyusu
4 yıl önce

Potansiyel kuyusu, bir parçacığın bağlı olması durumunu modelleyen sistemdir. Tek boyutta uygulanan potansiyel, V ( x ) = { 0 , 0 < x < a ∞ , diger  {\displaystyle...

Potansiyel kuyusu, Dalga fonksiyonu, Schrödinger denklemi