potansiyel

Potansiyel enerji, cisimlerin bir alanda bulundukları fiziksel durumlardan ötürü depoladığı kabul edilen enerjidir. Örneğin yükseğe kaldırılan bir cisim, barajlarda biriken su, sıkıştırılan veya gerilen yay potansiyel enerji depolar.

POTANSIYEL (türkçe) anlamı
1. 1 . Varlığı
2. gücü ortaya çıkmamış olan
3. gizil
4. 2 . isim
5. fizikGizil güç.
POTANSIYEL (türkçe) anlamı
6. gizil
7. gizilgüç
8. ortaya çıkmamış ancak ortaya çıkmaya hazır güç.
POTANSIYEL (türkçe) ingilizcesi
1. adj. potential
2. back demand
3. n. potential
4. potency
POTANSIYEL (türkçe) fransızcası
1. potentiel/le
POTANSIYEL (türkçe) almancası
1. n. Potential
2. Potenzial

Potansiyel hakkında bilgiler

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Potansiyel Enerji

Cisimlerin , bulundukları fiziksel durumlardan ötürü depolandığı kabul edilen enerjidir. Ep ile gösterilir. Başlıca çeşitleri:

Potansiyel Odaklama

Yeni bir çok elektrotlu dizi kamyonu, similasyon çalışması ve arkeolojik prospeksiyon arazi testleri.ÖZET: Arkeoloji,pedoloji ve çevresel çalışmalar için uygulanan pek çok fiziksel araştırmalarda elektriksel metotlar uygulanmaktadır.Bu yöntemler, uygulaması kolay ,pek pahalı ...

Elektrokimyasal Potansiyel Dizisi

Belirli bir oksidasyon veya redüksiyon yarı-reaksiyonu için “redüksiyon potansiyeli” adıyla bilinen rakamsal bir değer mevcuttur. Sembolü E° olup standart termodinamik şartlar altında (tüm gazların 25°C, 1 atm de ve tüm sulu çözeltilerin 1M konsantrasyonda olduğu) anlamına ...

Potansiyel Kuyusu

Potansiyel kuyusu, bir parçacığın bağlı olması durumunu modelleyen sistemdir.

Yer çekimi Potansiyel Enerjisi

Yer çekimi Potansiyel Enerjisi, bir kütlenin yer çekimi alanında bulunduğu yerden dolayı sahip olduğu enerjidir. Potansiyel Enerji Cisimlerin hareket halinde olmadıkları durumlarda sahip oldukları enerjiye potansiyel enerji denir.