Prens

Kısaca: Prens, Avrupa hanedanlarında kral olmayan erkek üyelere verilen genel soyluluk unvanıdır. Osmanlı'daki şehzade unvanına denk gelir. ...devamı ☟

Prens (lat. princeps, birinci’den fr. prince). Hükümdar veya hükümdar ailesinden olan erkek. Bazı ülkelerde en yüksek soyluluk unvanı. Bir prensliğin başında bulunan kimse: Monaco prensi.

Eski Roma’da birin­ci ve ikinci yüzyıllarda imparatora verilen ad. Derebeylik çağın­da yetkisini doğrudan doğruya imparator­dan alan kimse. XII. yy.dan sonra hü­kümdardan bu unvanı alan ve asker sınıfının bütün ayrıcalıklarından yararlanan kimse. Soydan prens, iktidardaki hanedandan olan prens. (Evlenebilmesi için ailenin başı sayılan hükümdardan izin al­ması gerekir.) Varis prens, tahtın intikal edeceği prens, veliaht. (Çeşitli ülkelerde ayrı ayrı terimlerle Fransa'da Dauphin, Almanya'da Kronprinz, İngiltere'de Prince of Wales (Galler prensi), İspanya'da Asturia prensi anılan varis prenslere hu­kuki ve mali birçok imtiyaz tanınır.) Konsor prensi. Bk. KONSOR. || Büyük prens, Ortaçağ Rusya’sında Riyurikoviç ailesinin yaşça en büyük olan prenslerinin unvanı. imparatorluk prensi, Eugene Louis Napoleon Bonaparte. Meşrulaştırılmış prensler, Fransa krallarının,’ baba­ları tarafından evlat olarak tanınmış evlen­me dışı çocukları (mesela Louis XIV’ün Madame de Montespan’dan olan çocukları). II Kara Prens, İngiltere kralı Edward III’ün oğlu Galler prensi Edward’ın lakabı.

Geç İmparatorluk sonun­da kaybolan prens unvanı, Ortaçağda bir küçük devletin hükümdarını belirtmek için latinee şekliyle ortaya çıktı: 774′te Benevento’nun Lombardia’lı dukası Arici Pavia mo­narşisinin yıkılmasıyle bağımsızlığa kavuşur kavuşmaz princeps unvanını aldı. Ardından, Benevento prensliğinin parçalanması (IX. yy.) üzerine de, XI. – XII. yy.larda Capua ve Salerno prenslikleri kuruldu ve bunlar da Roberto Guiscardo’nun norman hane­danı tarafından ilhak edildi. Hıristiyan doğuya bu unvanı götürenler her halde Normanlardı: Antakya (Antiokheia) prensliği (1098-1268), Celile veya Teberiye prenslik­leri. İtalya’da Ortaçağın sonundan itibaren prenslik unvanları çoğalmağa başladı (Ro­ma, Napoli ve Sicilya prensleri). Almanya’da prens (Fürst) önceleri; dük, markgraf, saray kontu unvanlarını alan bir görevliydi. Prenslik veraset hakkını ancak XII. yy.da kazandı. 1180′den sonra da, imparatorluk kançılarlığı, prens unvanını yal­nız, doğrudan doğruya imparatora bağlı ve İmparatorluk Diyanet meclisinde (Reich-stag) hazır bulunmakla yükümlü derebeylik soyluları için tanıdı. Bu kimselerin sayısı gitgide arttı ve sonunda da Altın Mühürlü fermanla, içlerinden yalnız yedi tanesine imparatoru seçmek hakkı tanındı. Bunun üzerine, imparatorluğun basit prensleri Reichstag’da artık İkinci curia’nın (meclisin ikinci dereceden olan topluluğu) üyelerini meydana getirdiler. XVI. yy.ın başında otuz kadar kilise prensi (başpiskoposlar, pis­koposlar, başrahipler ve tarikat başkanları) ve altmış kadar laik prens vardı. Zaten geniş olan prens muhtariyeti, Vestfalya ant­laşmalarından da (1648) anlaşılacağı gibi XVII. yy.da daha da arttı.

1803 İmparatorluk fermanıyle bütün dini prenslikler laikleştirildi, nihayet 1806′da imparatorluğun kalkmasıyle birlikte Alman­ya’da prenslik unvanı da kullanılmaz ol­du. Fransa’da Charles V soydan prensler sınıfını ihdas etti. Devrimin 1790′da kaldır­dığı bütün unvanları Napolyon 1808′de tek­rar koydu. Bütün yüksek mevkilerde bulu­nanlara ve birkaç mareşale prens unvanı verdi ve prenslik unvanını soyluluk unvan­larının en büyüğü saydı. Rusya’da Kiev prensi Vladimir’in (1015) çocukları prens unvanını alarak, memleketi aralarında bö­lüştüler. İçlerinden birini de büyük prens unvanıyle başa geçirdiler. Bu durum ilke­nin aşırı derecede parçalanmasına yol açtı­ğından, Moskova büyük prensleri küçük prenslere metbuluklannı kabul ettirerek Rusya’yı eski birliğine kavuşturdular. Kor­kunç İvan ve Büyük Petro gibi otokrasi peşinde koşan çarların tutmadığı prensler yavaş yavaş bütün siyasi etkilerini kaybettiler.prens

Türkçe prens kelimesinin İngilizce karşılığı.
[PRINCE2] n. prince, mirza, infante

prens

hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen san.
bir prensliğin başında bulunan kimse.
kimi ülkelerde en yüksek soyluluk sanı.

prens

Türkçe prens kelimesinin Fransızca karşılığı.
prince [le]

prens

Türkçe prens kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Dynast, Prinz

prens


1 .
Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan.
2 .
Bir prensliğin başında bulunan kimse.
3 .
Bazı ülkelerde en yüksek soyluluk unvanı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Prens
3 yıl önce

Prens, Avrupa hanedanlarında kral olmayan erkek üyelere verilen genel soyluluk unvanıdır. Osmanlı'daki şehzade unvanına denk gelir. Prensler çoğu ülkede...

Prens, Niccolo Machiavelli, Prens (Kitap), Prens (unvan), Anlam ayrım
Küçük prens
3 yıl önce

Küçük Prens (Fransızca özgün adı: Le Petit Prince), Fransız yazar ve pilot Antoine de Saint-Exupéry tarafından yazılan ve 1943'te yayımlanan masal. Dünyanın...

Küçük Prens (kitap), 1943, 2005, Akdeniz, Antoine de Saint-Exupí©ry, Asteroit, Atatürk, Küçük Prens (şiir), MEB 100 temel eser listesi (ilköğretim), New York, Sahra Çölü
Prens Sabahaddin
6 yıl önce

“Mehmed Sabahaddin”, Prens Sabahaddin (d. ‎13 Şubat 1879, İstanbul - ö. 30 Haziran 1948, Neuchâtel Kantonu, İsviçre), Türk siyasetçi ve düşünür. Babası...

Prens (Kitap)
3 yıl önce

Prens veya Hükümdar (İtalyanca özgün adı Il Principe), Floransalı yazar Niccolò Machiavelli tarafından politika hakkında yazılmış bilimsel bir incelemedir...

Prens (kitap), 1513, 1532, Antik Roma, Aristokrasi, Denge, Etik, Floransa, Güç, Kitap, Liderlik
Sado (prens)
3 yıl önce

Prens Sado (Korece: 사도세자, Hanja: 思悼世子, d. 1735 - ö. 1762), Joseon Kralı Yeongjo'nun ikinci oğludur.Abisi Prens Hyojang 1728'de ölünce Prens Sado kraliyet...

Prens Caspian
3 yıl önce

Prens Caspian C. S. Lewis'in Narnia Günlükleri kitap serisine bağlı bir kitap. Yazarın 1949'ların sonunda tamamladığı eser, ilk kez 1951 yılında basılmıştır...

Prens Caspian, Taslak şablonları, Resim narnias :, Taslak madde, ,
Harry Potter ve Melez Prens
3 yıl önce

Harry Potter ve Melez Prens (Özgün adı: Harry Potter and the Half-Blood Prince), J.K. Rowling'in yedi kitaplık Harry Potter serisinin altıncı kitabı....

Harry Potter ve Melez Prens, Harry Potter ve Melez Prens (film), Harry Potter ve Melez Prens (kitap), Anlam ayrım
Kurbağa prens
3 yıl önce

Kurbağa Prens, (Almanca: Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich, İngilizce: The Frog Prince), Grimm Kardeşler'in yazmış olduğu bir masal kitabıdır...