Preveze

Preveze Yunanistan`ın Adriyatik Denizi`ne kıyısı bulunan illerinden (nomos) birisidir.

Preveze

Preveze Yunanistan`ın Adriyatik Denizi`ne kıyısı bulunan illerinden (nomos) birisidir. Yunanistan’ın Epir bölgesinde idari bölüm merkezi şe­hir; 11 200 nüf. Şehir Ambrakikos Kolpos’un (Ambrakia körfezi; Narda [1] veya Preveze) kuzey ağzında bir kara çıkıntısı üzerine kurulmuştur.

Preveze Makedonya kralı Pyrros tarafından Narda körfezi ağzında kuruldu. Bulgar ve sırp akınlarıyle yıkılan Preveze, önce Venedik cumhuriyetine, sonra da Bayezid II devrinde Osmanlı devletine katıldı (1500). Uzun süre Yanya vilayetine bağlı bir sancak merkezi oldu. Tekrar Venedikli­lere geçti (1685). Campo Formio antlaşması (1797) ile Fransa’ya bırakıldı. Ertesi yıl Yan­ya valisi Tepedelenli Ali Paşa tarafından alındı. Birinci Balkan savaşı sonunda imzalanan (1913) Londra barışı ile Yunanlılara bırakıldı.

27 Eylül 1538 tarihinde, Kaptan-ı derya Barbaros Hayreddin Paşa`nın Preveze Kalesi önünde , Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması ile yaptığı Preveze Deniz Savaşı Osmanlı donanmasının zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu savaşta Andrea Doria`nın 166 (bazı tarihçilere göre 162) kadırgası, Barbaros`un ise büyüklü-küçüklü 40 gemisi bulunuyordu.

İlgili konuları ara

Yanıtlar