Adriyatik denizi

Adriyatik Denizi, Akdeniz'in bir koludur. Çevresinde İtalya, Yunanistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Slovenya ve Karadağ bulunmaktadır. Adriya ismini Po Nehri'nin denize döküldüğü delta üzerindeki Adris şehrinden alır.

ADRIYATIK DENIZI (türkçe) ingilizcesi
1. Adriatic Sea,

Adriyatik Denizi hakkında detaylı bilgi

Akdeniz’in bir parçası olan bu deniz, Balkan yarımadası ile İtalya Yarımadası arasında bulunur. Otranto Boğazı ile (genişliği 80 km) İyon denizine birleşir. Yüzölçümü 132 bin kilometrekaredir. Uzunluğu 800, en geniş yeri 220 kilometredir. Kuzey-batıdan, güney-doğuya doğru uzanır. Dilimizde bu denizin eski adı Venedik Körfezidir. Adriya ismini Po Nehrinin denize döküldüğü delta üzerindeki Adris şehrinden alır.

Derinliği azdır. Kuzey bölgede ortalama derinlik 70-80 metredir. Burada en derin yer Cara kuzey-doğusunda 243 metredir. Güney bölgede ise en derin yer Bocch Cattaro önünde 1251 metredir. Tuzluluk derecesi binde 35 ile 16 arasında değişir. Doğu sahilleri girintili ve çıkıntılıdır. Doğusunda Arnavutluk, Hırvatistan, Slovenya ve Karadağ, batısında İtalya vardır.

Adriya Denizinin doğu kıyılarının güneyi bataklık, batı kıyıları ise 150-200 m derinlikte kumsaldır. Her iki sahil de iyi limanlardan mahrumdur. Bu denizin en elverişli limanı Orta Avrupa yolu üzerinde bulunan Venedik limanıdır. Gel-git (med-cezir) hadiseleri ile 90-95 cm yükselir ve alçalır. Bu alçalma ve yükselme güneyde yarım metre, Venedik ve Trieste limanlarında ise bir metreyi bulur.

Adriya Denizinin doğu sahilleri, on dokuzuncu asır başlarına kadar Osmanlı Devletinin hakimiyeti altında idi.

Adriyatik denizi nerede?

Adriyatik denizi haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Adriyatik

Adriyatik Denizi, Akdeniz'in bir koludur. Çevresinde İtalya, Yunanistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Slovenya ve Karadağ bulunmaktadır. Adriya ismini Po Nehri'nin denize döküldüğü delta üzerindeki Adris şehrinden alır.

Adriya Denizi

Adriyatik Denizi, Akdeniz'in bir koludur. Çevresinde İtalya, Yunanistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Slovenya ve Karadağ bulunmaktadır. Adriya ismini Po Nehri'nin denize döküldüğü delta üzerindeki Adris şehrinden alır.

Dalmaçya Denizi

Adriyatik Denizi, Akdeniz'in İtalya Yarımadası ve Balkan Yarımadası arasında kalmış koludur. Akdeniz'e Otranto Boğazı ve İyonya Denizi vasıtasıyla bağlanır.

Birleşik Dünya Kolejleri Adriyatik

Birleşik Dünya Kolejleri Adriyatik (İngilizce: United World Colleges Adriatic, UWC Adriatic ya da UWCAd), dünyanın farklı yerlerinden öğrencileri barış ve uluslararası anlayış fikirleriyle eğitmeyi hedefleyen Birleşik Dünya Kolejleri'ne bağlı bir okuldur. Her sene 16-19 yaş ...

İyon Denizi

İyonya Denizi ya da İyon Denizi ya da Yanya Denizi (Yunanca: Ιόνιο Πέλαγος, İtalyanca: Mare Ionio, Arnavutça: Deti Jon ("Bizim Deniz")). Adriyatik Denizi ile Akdeniz arasında deniz.

Ploce

Ploče (Hırvatça: Ploče; İtalyanca: Porto Tòlero) Hırvatistan’ın Adriyatik Denizi kıyısında yer alan bir kasabasıdır. Bölgede önemli bir limandır. Ülke içindeki idari dağılımda Dubrovnik-Neretva bölgesi içinde konumlanır.

Rubicon

Rubicon (''Rubicō'', İtalyanca: ''Rubicone'') İtalya'nın kuzeyinde bulunan, 29 km uzunluğundaki nehir.

Split

Split (İtalyanca: Spalato, Latince: Spalatum, Yunanca: Aspalathos) Dalmaçya`nın en büyük ve en önemli şehridir. Ayrıca Split-Dalmaçya bölgesinin de idari merkezidir.Adriyatik Denizi`nin doğu sahilinde küçük bir yarımada üzerine kurulmuştur. Yüzölçümü 4534 km² nüfusu ...

Vis

Vis, (İtalyanca: ''Lissa''), Adriyatik Denizi'nde Hırvatistan'a bağlı ada.

Balkanlar

Avrupa kıtasının güneydoğusunda yer alan topraklara Balkanlar, Balkan Yarımadası ya da Güneydoğu Avrupa denilir. Bölge Avrupa'nın en yoksul, geri kalmış ve sorunlu yerlerinin başında gelir.

Rüzgâr

Rüzgâr, atmosferdeki havanın Dünya yüzeyine yakın, doğal, çoğunlukla yatay hareketleridir. Hava hareketlerinin temel sürücüsü, atmosfer basıncının bölgeler arasında farklı değerlerde bulunmasıdır.

Deniz

Deniz, bir okyanus ile bağı olan ve büyük bir alanı kaplayan ve genellikle tuzlu olan su birikintisidir. Terim genellikle okyanus terimi yerine de kullanılır.

Susak

Susak, Hırvatistan'a bağlı olan Adriyatik Denizi'ndeki küçük bir adadır. Yüzölçümü 3,8 km2, uzunluğu 3 km ve genişliği 1,5 km'dir. En yüksek noktası 98 m yüksekliğindeki Garba'dır. Nüfusu 2001 yılı itibarı ile 188 olup nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 49,47 kişidir.

Himaye

Himaye veya protektora (Fransızca: ''Protectorat''), uluslararası ilişkilerde, bir sözleşme ya da tek taraflı bir karar uyarınca, (güçlü) bir devletin (zayıf) ötekini koruma ve denetimi altına aldığı hukuksal rejim. Bu koruma ve denetimin derecesi bazı farklılıklar gösterir. ...