Prolog Mantık programlama dilidir. Yapay zeka uygulamalarında kullanılan beşinci nesil bilgisayar dili ailesindendir.1970'li yılların başlarında Fransa'nın Marseille Aux Üniversitesi'nde Alain Colmerauer ve çalışma grubu tarafından icat edilmiştir.

Prolog

Prolog Mantık programlama dilidir. Yapay zeka uygulamalarında kullanılan beşinci nesil bilgisayar dili ailesindendir. 1970'li yılların başlarında Fransa'nın Marseille Aux Üniversitesi'nde Alain Colmerauer ve çalışma grubu tarafından icat edilmiştir. Fransızca "Programmation en Logique" kelimesinden gelmektir. Mantığın doğrudan doğruya bir bilgisayar dili olarak kullanılabilmesini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar da 1980 yıllarının başlarında da yoğunluk kazanmıştır. 1981 yılında Japonlar beşinci nesil bilgisayar projesini açıklamalarıyla da konuya olan ilgi büyük bir ölçüde artmıştır. Prolog üzerine çeşitli amaç ve seviyelerde birçok kitap yayınlanmış ve dilin bir standardı oluşmuştur.

Bilgisayarın belirli bir problemi çözebilmesi için kendisine problemle ve çözüm yoluyla ilgili bilgi verilmesi gereklidir. Programlama dileri aracılığıyla insan bilgisayarlarla iletişim kurabilir. Prolog mantıksal ve sembolik düşünmeye uygun yapısıyla , problemin tanımlanması ve çözümü için gerekli yöntemlerin geliştirilmesi aşamalarında insanoğluna yardımcı olan bir araçtır.

Bir örnek verecek olursak Sokrat bir insandır ve Tüm insanlar ölümlüdür cümlelerinden , Sokrat ölümlüdür sonucuna varırız. Şimdi bu basit mantık probleminin bir prolog programı olarak nasıl ifade edilebileceğini görelim. Problem önce dilin iki öğesi olan, gerçekler ve kurallar aracılığıyla tanımlanır. Gerçekler, matematiksel aksiyomlar gibi, bir veya daha fazla nesne anasında bulunan bir ilişkiyi veya bir nesneyle ilgili bir özelliği, deklare etmek için yazılan Prolog tümceleridir. Örneğin, Sokrat bir insandır tümcesini bir Prolog gerçeği olarak şöyle yazabiliriz:

insan(sokrat)

Prolog

1. anlamı i., f. başlangıç, giriş, önsöz; prolog, piyes girişi; f. önsöz olarak söylemek. ,prolog.
2. anlamı prologue.
3. anlamı bkz. prologue.
4. prologue. prolog. öndeyiş.

Prolog

i. başlangıç, önsöz, giriş bölümü, prolog

Prolog

öndeyiş.

Prolog

Almanca Prolog kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. önsöz (m), dibace (m)

Prolog

Prolog İngilizce anlamı ve tanımı

Prolog anlamları

  1. (n. & v.) Prologue.

Prolog tanım:

Kelime: pro·logue
Variant(s): also pro·log /'prO-"log, -"läg/
İşlev: noun
Kökeni: Middle English prolog, from Middle French prologue, from Latin prologus preface to a play, from Greek prologos part of a Greek play preceding the entry of the chorus, from pro- before legein to speak -- more at PRO-, LEGEND
1 : the preface or introduction to a literary work
2 a : a speech often in verse addressed to the audience by an actor at the beginning of a play b : the actor speaking such a prologue
3 : an introductory or preceding event or development

Prolog

Fransızca Prolog kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. Prolog, programming language used in artificial intelligence applications (Computers)

Prolog

Almanca Prolog kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. introduction, opening, foreword, prologue

Prolog

Türkçe Prolog kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. introduction, opening, foreword, prologue n. programming language used in artificial intelligence applications (Computers) n. prolog, prologue, introduction, opening, foreword

Prolog

n. programming language used in artificial intelligence applications (Computers) n. prolog, prologue, introduction, opening, foreword n. Prolog, programming language used in artificial intelligence applications (Computers)


İlgili konuları ara

Yanıtlar