Programlama Dili

Programlama dili, yazılımcının bir algoritmayı ifade etmek amacıyla, bir bilgisayara ne yapmasını istediğini anlatmasının tektipleştirilmiş yoludur. Programlama dilleri, yazılımcının bilgisayara hangi veri üzerinde işlem yapacağını, verinin nasıl depolanıp iletileceğini, hangi koşullarda hangi işlemlerin yapılacağını tam olarak anlatmasını sağlar.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Programlama Dili ilgili konular

 • Program

  Program kelimesi sözcük kaynağı olarak belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelmekte ve ayr
 • Algol

  ALGOL, ileri düzey bir programlam dilidir. Adı ALGOritmic Language 'den gelmektedir.TarihçesiALGOL evrensel bir programla dili yaratmak için yapı
 • Programlama

  Programlama ya da diğer adıyla yazılım, bilgisayarın donanımına nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara yön veren komutlar, kelimeler, ar
 • Programlama dilleri

  Programlama dili, programcının bir bilgisayara ne yapmasını istediğini anlatmasının standartlaştırılmış bir yoludur. Programlama dilleri,
 • Ada (Programlama Dili)

  Ada, yapısal, statik tipli, zorunlu, geniş spektrumlu ve nesne yönelimli bir üst düzey bilgisayar programlama dilidir. İngiliz şairi Lord Byron
 • Ada (anlam ayrım)

  Ada, her tarafı suyla çevrili kara parçasıdır.
 • C Sharp programlama dili

  C# Programlama Dili, Microsoft`un geliştirmiş olduğu yeni nesil dilidir. Yine Microsoft tarafından geliştirilmiş .NET teknolojisinin sunduğu di
 • Nesne tabanlı programlama dili

  Nesne tabanlı programlama dili, nesne kullanımını destekleyen ve sarma ilkesine uyan programlama dillerini tanımlar. Ancak nesne tabanlı program
 • Yorumlanan programlama dili

  Yorumlanan programlama dili bilgisayar programlamada yazılan programların çalışabilmeleri için kaynak kodlarının bir yorumlayıcı tarafından
 • C Sharp (programlama dili)

  → Bu maddenin özgün adı C# programlama dili olup, MediaWiki'ye özgü teknik nedenlerle C Sharp olarak yazılmıştır. C# Programlama Dili (si
Programlama Dili
programlama dili