protesto

Protesto Bir hareketi, işi, haksız, usulsüz kabul ederek ona karşı olduğunu belli etmeye çalışma, kabul etmeme, kınama, reddetme eylemi. Beğenmediğine, doğru bulmadığına karşı çıkmak insanın yaratılışında vardır. İnsanlık tarihi boyunca insanlar gerek topluluk, gerekse fert olarak bir işin yapılmasını sağlamak veya yapılmasına mani olmak için protesto silahına başvurmuşlardır. Protesto; aktif bir işi yapmak suretiyle olduğu gibi, pasif bir işi yapmamak suretiyle de olabilir. Açlık grevi,

Protesto

Protesto Bir hareketi, işi, haksız, usulsüz kabul ederek ona karşı olduğunu belli etmeye çalışma, kabul etmeme, kınama, reddetme eylemi. Beğenmediğine, doğru bulmadığına karşı çıkmak insanın yaratılışında vardır. İnsanlık tarihi boyunca insanlar gerek topluluk, gerekse fert olarak bir işin yapılmasını sağlamak veya yapılmasına mani olmak için protesto silahına başvurmuşlardır. Protesto; aktif bir işi yapmak suretiyle olduğu gibi, pasif bir işi yapmamak suretiyle de olabilir. Açlık grevi, fabrikayı çalıştırmamak gibi.

Toplu yapılan protesto gösterileri, idareler ve hükümetler üzerinde gerek demokrasi, gerekse diğer rejimlerde etkili olmaktadır. Bu rejimlerde idareciler, iktidara gelebilmek için halkın tepkisine dikkat etmek zorundadırlar. Güney Amerika'da kadınlar boş tencere, Avrupa'da boş filelerle protestoya giriştiklerinde hükümetler seçimi kaybetmiş, demektir.

Komünist rejimlerde her türlü protesto yasak olmasına rağmen, Polonya'da olduğu gibi zaman zaman büyük protesto gösterileri görülmektedir.

Protesto; ferdi, ictimai, mahalli, genel, milli fikri ve milletlerarası olabilir.

Hukuki protesto: Bir kimseyi mütemerrit, yani “yapmakla yükümlü olduğunu yapmamış olmak” durumuna sokmak veya bir hakkın düşmesini, kaybolmasını önlemek maksadıyle resmen tebligat yapılarak ihtarda bulunulması.

Hukuki protestoya yerine göre, itiraz, itiraz beyannamesi, ihtarname veya ihtar mektubu da denir. Hukuki protesto, ticaret hukukunda ve borçlar hukukunda kullanılır.

Protesto, Ticaret Hukukunda en fazla uygulama alanını kıymetli evrakta (çek, poliçe, bono, emtia senedi vs.) bulur.

Poliçede protesto iki çeşittir:

a) Ödememe protestosu: Ödememe durumunun resmen noter aracılığıyla tespit edilmesidir.

b) Kabul etmeme protestosu: Poliçeyi ödemesi gerekene poliçe sunulduğunda, bunun poliçeyi kabul etmediğinin resmen noter aracılığıyla tespit edilmesidir.

Bonoda (emre muharrer senette) protesto: Poliçedeki hükümlere tabidir.

Çekte protesto: Vaktinde ibraz edilmiş olan çekin ödenmediğinin resmen tespit ettirilerek, çeki yazan ve ciro edenlere bildirilmesidir. Borçlar hukukunda protestoya daha çok kira akdinde rastlanır. Kiralayan, kiracı borcunu ödemezse, kiracıya protesto çekerek belirli bir zaman verir. Bu zaman içerisinde de borcunu ödemezse akdi fesh edeceğini bildirir.

6570 sayılı kanuna göre, kiracı hakkında borcunu ödememekten dolayı tahliye davası açılabilmesi için, bir yıl içnde 2 defa borcunu ödemesi için yazılı ihtar ile protesto çekilmesi gerekir.

Protesto notası: Herhangi bir davranışın haksız görülerek tasvip edilmediğini bildiren, başka bir devlete karşı Dışişleri Bakanlığınca yapılan resmi açıklama. (Bkz. Nota)

Tehlikeli fırtına sırasında denize atılan yük için tutulan tutanağa da protesto denir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

protesto

bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme. herhangi bir davranışın haksız, yersiz, gereksiz görülerek onanmadığını bildiren resmi açıklama. değerli evrak niteliğindeki borç senedinin ödenmemesi durumunda,özel bir biçime bağlı ve belli hukuksal sonuçlar doğuran bildirim.

protesto


1 .
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme.
2 .
Herhangi bir davranışın haksız, yersiz, gereksiz görülerek onaylanmadığını bildiren resmî açıklama:
"Efendiler, aynı günde muhtelif vesaitle şu protestoyu gönderdim."- Atatürk.
3 .
hukuk Değerli evrak niteliğindeki borç senedinin ödenmemesi durumunda, özel bir biçime bağlı ve belli hukuki sonuçlar doğuran bildirim.

protesto

İtalyanca protesto kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. protest

protesto

Portekizce protesto kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. protest; protestation, remonstrance; kick

protesto

Türkçe protesto kelimesinin İngilizce karşılığı.
[protestare] v. protest, remonstrate, expostulate, complain n. protest, objection, opposition v. protest, demonstrate, remonstrate; assert, make a declaration; assert objection, declare opposition

protesto

İtalyanca protesto kelimesinin Almanca karşılığı.
n. protest

protesto

Portekizce protesto kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (geral) protestation (f); protestation (f) 2. (política) manifestation (f); démonstration (f)

protesto

İspanyolca protesto kelimesinin Almanca karşılığı.
n. protest

protesto

Türkçe protesto kelimesinin Fransızca karşılığı.
protét [le]

protesto

Türkçe protesto kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Protest

Protesto (Hatal Kayber) sözleri

Hatal Kayber tarafından albümünde söylenen Protesto adlı şarkının sözleri.

iki tarafı pis paralar sizi çıkardı baştan
Sizin sesiniz kısılınca bizim sesimiz başlar
Ha kömür yanmış ha kalbiniz yanmış
Nasılsa kömürde kararmış kalbiniz kadar taştan

Yeraltına umut gömüpte canlı beden beklememek
Başbakan müşaviri görevi işçi yakını tekmelemek
Anlamada zorluk çekenler kaos dolu sokaklar
Kimisi varki vatandaşını sağlı sollu tokatlar

İstesende kısamazsın bak bu halkın kendi sesi
Sokaklarda tomalarla plastik mermi sesi
Kimisi çizmesini çıkarır sedye kirlenmesin diye
Bazılarıda yaklaşamaz pahalı takım elbisesi

Yeraltından çıkartıpta yerin altına gömdük
kurtulanların gözlerinde o korkuyu gördük
Bu işin fıtratında var nasılsa kaderdir
Orda maden ocağı yanarken aile ocağı söndü

3 gün sonra unutup bunu işine bakcan doğru
Acınla boynunu bük sonra nefretinle doğrul
Kaza değil cinayette hiç değilse kaderdir
Nasılsa o insanlar madende ölmek için doğdu

Medya gündem aynı yazın zenginlerin teknesi
Benim coğrafyamda adalet iktidarın metresi
Çıkamadığını anladıkça kendi kuyunu sen kazdın
70 milyon yaralı var sen nasıl bir enkazsın ?

Protesto (Abluka Alarm) sözleri

Abluka Alarm tarafından albümünde söylenen Protesto adlı şarkının sözleri.

Protesto
savaş verse:
Bas git çölde boş duran atları koştur ip atlayan rhymelara
Cümle sostur kaynağı dille inceden ince işle önüme atma pençe
Gevşek civatam pitonlu bak kafam at konuşalım butona bas ki bazan
Sözleriniz Yalan oldu talan yine benim hitlerimde söz number one
Mandıra küstah kızlara kılıçla saldır genelde saygıyı kaldır
Tokmaga vur lege illet manşete şükret Rap lere gümlet kakareyi
Yak bu sayfa bana çok içimdekine yok elinde kaldı tahtı denge yattı
Saftı savaşa battı aşkı farklı filme baktım Sonuç aynı
Daldır hükmüme yol ver soytarı ettin attın önüme hep bi nedenle
Yaptıgım işlere gelmedi faiz yok kârım üstüne konmalı caiz
Yattı kalktı önüme hep bi hayat ve kalktı yattı doguma hep bi çogumki
Kanca attı canıma belki boom tatlı tanımı kaypak gibi sun
Poyrazım esti faal sonu sözlerimin tipi safkan elen türüleri gibi
Gözlere yansıdı insanın ahlatı kendime sordum ruhum gedik
Damgalı bellegin işlevi yok gene kavga çıkartır bilgiye erdemi ekle
Sonunda kazan puan artıya tuşla cebindeki haini harca
Ben kimin oynunu sorki devrana yapmayın oglum çokca tantana
Kızlara ver ismi yapsın yaygara köz olur kalbim kanayan yara
Dilbazın aşkına ver bi çare ok zilleri tak oyna bayrama deli yok
Tek bi mermi düşmesin ki aklaa ruhuna fatiha okumuş abla


nakarat
Dogrularda aldı gitti başını şimdi yalnız kaldım ben daha dur
Canıma minnet istemem ki ben kimseyi zaten duygularım magdur
Ruhum girdablara düşmüş söylentiler var elimde illegal
Olmadı oluruna bırakamadık yalan herseye bizden protestoLaedri Verse:
Benim varım yogum rapim alın yazım nedirki bak topu topu bi sayfa
Yalana müsammahası yok hadi kır yine gerçegi karalar kalemim nasılsa
Bulut olur suretim gökyüzünden gözlerimden yagmur olda gel
Biri güneş birisi ay biri yıldız anladık oglum yoktu kalender
Sendele sende yıkılma sen dik dur hadi koş ara bul yardım melegini
Kim nederse desin aldırış etmeden durma hadi yaz anlat dilegini
Malesef maglubun talibi yok alameti boşluk olacak oglum ögren
Önce bi kibriti çak vede kalbini çıkar öne at hadi harman o ateşini
Beni unutanı unutamam onu unufak edene kadar elemeden avutamam içimi
Cenazesi gömülecek merhumun merhamet edin hadi gelin iki kürek atın
Evet hadi tarifi yanlış yapılmış o adresin aslını sordum kimbilirdi
Duramadı bak yine bilemedim amac yine beni yine ters yola saptıracak gibi
Dilimiz kılavuz ederek kadının yolunu bulurum ama getiremem aşkın sonunu
Yazık diye dövünerek atılacak iki adımın biri malesef kasvet sonucu
Methaneti taruman edip aglamanın anlamı yok kaldırın basınızı
Agça azameti görüp aklını kullanan insanın işi olamaz asla şansla

Protesto (İzah) sözleri

İzah tarafından albümünde söylenen Protesto adlı şarkının sözleri.

dünya dönsün yerinde say
benim olan her şeyi gel elimden al
protestom west sana yerinde kal
bir yıldız doğar ve zeminde kan
cennet saatine konuk cehennem
elalem oldu yerde rahat
biz gece yarısına kadar hayat verirken
zebani dolmuş bütün mahalle
bana artist zaten her biri
dostum gösteremez kendini
ana rahmine geri dön serseri der bana
tanımadığım bir serseri
vesvese var sadelikte onur
kırılan gururu garip bi durum
bitti sananlara şu anı duyur
en başa sar daha yeni başladı oyun

merakını gider ben abin
dostun sokaktan da bi hain
ver velakin sonra yok gerisi
tek tedavi kanka çok iyisin
kafamda dünya senfoni hat
istisnasız ben tek barikat
hasat zamanına bekler sizi
yok adımız şimdi ki tek tarikat
kalemi kırdıysa halin idam
seni kurtaramaz geldiğin iman
demir attım sonsuzluğa
çünkü cehennemin içi dolu insan
dilimde lisan sokakta kin
bin arabana en yakın yerde in
bozuk bi türkçeye sahibim moruk
şimdi buldun mu faili
kendini bilen bir embesil
restime düşman sence kim
ben yazarım sen sus bakim
tek başımayım ki sence tim
sence kim haklı olmasa kaygın
aydın herkesin gözleri baygın
bi dumanlasın herkes fazıl
göt gibi açılır sonra da ağzın

Yanıtlar