Ptolemaios Hanedanı

Kısaca: Ptolemaios hanedanı Mısır'da MÖ 305 ile MS 30), Makedonyalı III. Aleksanderin ölümünden sonra onun fethediği ülkelerde Diadoklar tarafından kurulan Helenistik krallıklardan biridir. ...devamı ☟

Ptolemaios hanedanı
Ptolemaios Hanedanı

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ptolemaios hanedanı
3 yıl önce

Ptolemaios hanedanı ya da Batlamyus Hânedânı Mısır'da MÖ 305 ile MS 30), Makedonyalı III. Aleksanderin ölümünden sonra onun fethediği ülkelerde Diadoklar...

Ptolemaios
3 yıl önce

Ptolemaios hanedanı kurucusu Mısır hükümdarı. II. Ptolemaios Filadelfus (MÖ 284-MÖ 246): Ptolemaios hanedanı üyesi Mısır hükümdarı. III. Ptolemaios Euergetes...

Batlamyus, Antik Yunanca, Arapça, Aristoteles, Astroloji, Astronom, Astronomi, Ay, Boylam, Coğrafya, Devinme
I. Ptolemaios
6 yıl önce

krallık yapmıştır. Ptolemaios Krallığı ve Ptolemaios hanedanı kurucusudur. Kurduğu hanedana babasının ismine atfen da Lagidan hanedanı ismi de verilmiştir...

XIII. Ptolemaios
6 yıl önce

Mısır'ın son Hellenistik kökenli Ptolemy hanedanı (MÖ 305– MÖ 30) krallarından biridir. Mısır Firavun'u XII. Ptolemaios'un oğludur. MÖ 51 yılı baharında büyük...

Nom
3 yıl önce

Mısır'ın idari yöreleri. Antik Mısır'da ūlke, bölgesel idare düzeyinde, Ptolemaios Hanedanı döneminde sayıları 42 kadar yörel yönetim birimine ayrılmıştı. Bunlar...

MÖ 305
6 yıl önce

Selevkos İmparatorluğu'nun başkenti olarak ilan etti. Ptolemaios Hanedanı kuruldu, I. Ptolemaios firavun unvanını da alarak kral oldu. Roma İmparatoru...

MÖ 80
6 yıl önce

Nikomidis'in sarayında bulundu. Ptolemaios Hanedanı'nda III. Berenike hükümdarlığı sona erdi, önce XI. Ptolemaios, sonra XII. Ptolemaios hükümdarlıkları başladı...

MÖ 47
6 yıl önce

çıkmış olan Ptolemaios hanedanının son Kralı (ö. MÖ 30) 13 Ocak - XIII. Ptolemaios, Antik Mısır'ın son Hellenistik kökenli Ptolemy hanedanı krallarından...