Ptolemaios

Ptolemaios hanedanı : MÖ 305 ile MÖ 30 arasında Mısır'da hüküm süren hanedan. I. Ptolemaios Soter (MÖ 305-MÖ 282): Büyük İskender'in generali; Ptolemaios hanedanı kurucusu Mısır hükümdarı.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ptolemaios ilgili konular

 • Astronom

  Astronom, evrenimizde bulunan güneş sistemleri, galaksiler, yıldız kümeleri, samanyolu gibi astronomik kütlelerin oluşumunu, hareketlerini, fiz
 • Yer merkezli teori

  İlkçağda yunalı astronom Batlamyus tarafından geliştirilen ve sistemleştirilen Polonyalı ünlü astronom Kopernik, güneş merkezli sistemine
 • Astronomi Tarihi

  Astronomi, ilk çağlardan beri insanların gökyüzüne karşı duydukları merak nedeniyle en hızlı gelişen bilim dallarından biri olmuştur. Bu
 • Bitruci

  Kurtuba'nın kuzeyinde bulunan Bîtrûc şehrinde doğduğu için bu adla anılan Ebû İshak Nûreddîn, 13. yüzyılın önde gelen bilginlerindendi
 • Eratosthenes

  Eratosthenes Kyrene'de doğmuş, Atina'da öğrenim görmüş ve III. Ptolemaios'un daveti üzerine İskenderiye'ye gelerek yaşamının geri kalan k
 • İlahi Komedya

  İlâhi Komedya, Dante'nin Cehennem, Araf ve Cennet'e yaptığı hayalî bir seyahatin öyküsüdür ve burada sunduğu Evren Dizgesi tamamen Batlamyu
 • Batlamyus

  Geç İskenderiye Dönemi'nde yaşamış (M.S. II. yüzyılın birinci yarısı) ünlü bilim adamlarından birisi de Batlamyus'tur. Hayatı hakkında
 • El-Birûni

  Bîrûnî (4 Eylül 973 - 13 Aralık 1048, 1061?), FarsRahman Habib, ''A Chronology of Islamic History, 570-1000 CE'', Mansell Publishing, p. 167: "A
 • Battanî

  Ebu Abdullah Muhammed bin Cabir bin Sinan er-Rekki es-Sabi el-Battani (858, Harran - 929, Samara yakınlarındaki Kasr el-Cis kazası) Latince Albateg
 • Abdurrahman es-Sufî

  'Abdurrahman el-Sufi (Farsça عبدالرحمن صوفی; d. Aralık 903 – ö. 25 Mayıs 986), Farisi gökbilimci. Ayrıca ''Abdurrahman es-Sufi'',