Quaker

Dostların Dini Derneği (Religious Society of Friends), mevcut Hıristiyan mezheplerinden ve tarikatlarından memnun olmayanlar tarafından 17. yüzyıl ortalarında İngiltere'nin kuzeybatısında ortaya çıkmış bir mezheptir. Üyeleri Quakers ya da Friends olarak adlandırılır.

Quaker

Quaker ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Religious Society of Friends

Quaker

1. anlamı bubi tuzağı siyah albatros.

Quaker

Quaker İngilizce anlamı ve tanımı

Quaker anlamları

  1. (noun) The sooty albatross.
  2. (noun) One who quakes.
  3. (noun) The nankeen bird.
  4. (noun) Any grasshopper or locust of the genus (Edipoda; -- so called from the quaking noise made during flight.
  5. (noun) One of a religious sect founded by George Fox, of Leicestershire, England, about 1650, -- the members of which call themselves Friends. They were called Quakers, originally, in derision. See Friend, n., 4.

Quaker tanım:

Kelime: quak·er
Söyleniş: 'kwA-k&r
İşlev: noun
1 : one that quakes
2 capitalized : FRIEND 5
- Quak·er·ish /'kwA-k(&-)rish/ adjective
- Quak·er·ism /-k&-"ri-z&m/ noun
- Quak·er·ly /-k&r-lE/ adjective

Quaker ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Friend, Trembler,

Yanıtlar