radyoaktif

Radyoaktivite (Radyoaktiflik / Işınetkinlik) , atom çekirdeğinin, tanecikler veya elektromanyetik ışımalar yayarak kendiliğinden parçalanmasıdır, bir enerji türüdür. Çekirdek tepkimesi sırasında ortaya çıkar.

Radyoaktif

Radyasyon yayan özelliğe sahip.

radyoaktif

işınetkinliği olan, ışınetkin.

radyoaktif

Işınetkin.

radyoaktif

Türkçe radyoaktif kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. radioactive, hot

radyoaktif

Türkçe radyoaktif kelimesinin Fransızca karşılığı.
radioactif/ive

radyoaktif

Türkçe radyoaktif kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. radioaktiv

İlgili konuları ara

Yanıtlar