Rakam

Kısaca: Sayıları yazılı olarak göstermeye yarayan sembollere verilen ad. On tane rakam vardır: ...devamı ☟

Sayıları yazılı olarak göstermeye yarayan sembollere verilen ad. On tane rakam vardır:

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9

İki tür sayı gösterme şekli(rakam) vardır: Toplamalı sistem ile Basamaklı sistem.

Toplamalı sistem sayıları ilk göstermek üzere oluşturulmuş sistemdir. En ilkel haliyle her bir birim için tek bir çizgi kullanılır. "Dört" sayısını göstermek üzere "ıııı" yapmak gibi. Zamandan kazanmak ve daha büyükçe sayıları kolayca algılayabilmek üzere bu çizgilerin beşli halde gruplanması, yani bu dört dikey çizginin üzerine bir yatay çizgi çekilerek beşli gruplar yaratılmış olur, böylece mesela onüç sayısı tek tek çizgi saymak yerine, iki grup ile üç çizgi saymakla daha kolay okunmuş olur.

Bu toplamalı sistemin daha gelişmiş formu, 10 ve 10un üsleri için özel başka simgeler kullanmakla görülür. Örneğin 10 için "-", 100 için "+", 1000 için "*" vs. Böylece daha da büyük sayılar kolayca okunabilir. İkibinüçyüzyirmibir için mesela "**+++--ı" gibi. Bunun bir parça daha karmaşık formu olan ve büyük rakamların önüne küçüğü yazılarak büyükten küçüğün çıkarılması, arkasına getirilirse toplanması kuralına sahip roma rakamları sistemi vardır. Toplamalı sistemlerde gene de ne kadar karmaşık olursa olsun çok çok daha büyük sayıların gösterilmesi inanılmaz zor ve can sıkıcı olmaya başlar ve sonsuz sayılar asla gösterilemez.

Toplamalı sistemlerde sıfır rakamının olmayışı önemlidir, bu sistemlerde sıfıra gerek yoktur.

Basamaklı sistemdeyse, kullanılan sayı tabanı ndaki sayılar kadar değişik rakam kullanılması yolu kullanılır, toplamalı siteme göre daha gelişmiş bir yöntemdir. Burada basamak belirtilmesi için değer tekrarı yerine, sayı tabanı üslerine göre sıralanmış basamaklara yerleşmiş rakamlar kullanılır. Şu an kullandığımız onluk taban sisteminde, her basamağın 10un üslerine göre dizilmiş olması gibi. Dolayısıyla onluk tabandaki on değişik rakam (0123456789) ile istenilen büyüklükte(ve küçüklükte) her türlü sayı rahatça yazılabilir. İkibinüçyüzyirmibir`in 2321 şeklinde gösterimi aslında (2x10*3 + 3x10*2 + 2x10*1 + 1x10*0) ın kısaca gösterimidir.

Basamaklı sistemlerde sıfır rakamının bulunması kritik öneme sahiptir çünkü sıfır kullanılmadan basamak gösterilemez. örneğin 302 sayısının basamaklı sistemde sıfırsız yazılması olanaksızdır. }

Kaynaklar

Vikipedi

rakam

Osmanlıca rakam kelimesinin Türkçe karşılığı.
Bütün satıcı, bütün satan.

rakam

Türkçe rakam kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. figure, number, numeral

rakam

sayıları göstermek için kullanılan imlerden her biri. bu imlerle yazılmış sayı. nicelik, miktar.

rakam

Türkçe rakam kelimesinin Fransızca karşılığı.
chiffre [le]

rakam

Türkçe rakam kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Numerus, Ziffer

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Rakam
1 yıl önce

Rakam, sayıları yazılı olarak göstermeye yarayan sembollerden her biri. Pek çok dil ve kültürde kullanılan Arap kökenli rakamlar şunlardır: 0 , 1 , 2 ...

Rakam, Matematik, Roma rakamları, Sayı tabanı, Sıfır, Taslak, Basamaklı sistem, Toplamalı sistem
Hint-Arap rakam sistemi
1 yıl önce

Hint-Arap rakam sistemi, ilk olarak antik Hindistan'da kullanılmış, daha sonra Arap matematikçileri sayesinde batı dünyasına da yayılmış onluk tabanda rakam sistemidir...

Roma rakamları
1 yıl önce

geriye 2 (II) kalır. Romen rakamlarında sıfır sayısı ve basamak kavramı yoktur. Rakam, ifade ettiği sembol kadardır; yani X rakamı, hangi basamakta olursa...

Romalılar, Sıfır, Rakam, Sayı, Matematik, Dört işlem
Sayısal sistem
4 yıl önce

kullanılmaktadır: Rakam sistemleri Değer sistemleri Günümüzde rakamların yazımında kullanılan en yaygın sistem, Türkçe için de kullanılan, Arap rakamları ya da Hint-Arab...

2 (sayı)
4 yıl önce

2 (iki) bir sayı, rakam ve gliftir. 1'den sonraki ve 3'ten önceki doğal sayıdır. En küçük ve hatta yegâne çift asal sayıdır. Bir dualitenin temelini oluşturduğundan...

2 (sayı), 1 (sayı), 3 (sayı), Asal sayı, Doğal sayılar, Matematik, Rakam, Sayı, Sayı sistemi, Tam sayılar, Taslak
Maximum elevation figure
4 yıl önce

MEF'ler 1 büyük 1 küçük rakamdan meydana gelir. Büyük rakam 1000 feetleri, küçük rakam yüz feetleri belirtir ve büyük rakamın üssü şeklinde gösterilir...

Parite (matematik)
2 yıl önce

bölünemeyen (2'nin tam katı olmayan) sayılardır. Örneğin onluk sistemde 4 ve 8 rakamlarının her ikisi de çift olduğu için "aynı pariteye sahip" kabul edilirler....

Parite (matematik), Matematik
Hint rakamları
1 yıl önce

Hint rakamları, Hint-Arap rakam sistemi'nde yer almaktadır. Onluk tabanda rakam sistemidir. ஐ Georges Ifrah, The Universal History of Numbers. John Wiley...