Rauf Yekta

Kısaca: Klasik Türk müziğinde Batılı anlayış ve yöntemlerle ilk müzikbilim çalışmalarını yapan besteci ve müzikbilimci Rauf Yekta Bey 8 Ocak' ta İstanbul' da öldü. Asıl adı Mehmet Rauf olan Rauf Yekta Bey 1871'de İstanbul'da doğdu. Lisan Mekteb-i Alisi'nin Fransızca bölümünü bitirdikten sonra Sadaret Dairesi'nde görev aldı ve Divan-ı Hümayun beylikçi muavinliğine kadar yükseldi. ...devamı ☟

Rauf Yekta
Rauf Yekta

Klasik Türk müziğinde Batılı anlayış ve yöntemlerle ilk müzikbilim çalışmalarını yapan besteci ve müzikbilimci Rauf Yekta Bey 8 Ocak' ta İstanbul' da öldü. Asıl adı Mehmet Rauf olan Rauf Yekta Bey 1871'de İstanbul'da doğdu. Lisan Mekteb-i Alisi'nin Fransızca bölümünü bitirdikten sonra Sadaret Dairesi'nde görev aldı ve Divan-ı Hümayun beylikçi muavinliğine kadar yükseldi. 1922' de bu görevden emekliye ayrıldıktan sonra Darülelhan' da Türk müziği tarihi ve kuramı dersleri vermeye başladı. 1926' da bu okulun Türk müziği bölümü kapatılınca aynı okul bünyesindeki Tarihi Türk Musikisi Eserleri Tespit ve Tasnif Heyeti'nin başına getirildi. Ölümüne değin görev yaptığı bu kurulda, din dışı klasik yapıtların yanı sıra dini müziğin en önemli yapıtlarının da notaya alınıp yayımlanmasını sağladı. 1922'de Fransa' da Albert Lavignac yönetiminde bir kurulca yayımlanan Encyclopedie de la Musique' e yazdığı “La Musique Turque” adlı uzun makalesi, uluslararası Türk müziği çalışmalarında birinci derecede bir başvuru kaynağı olma özelliğini sonraki yıllarda da korudu. Bu eseri 1986' da Türk Musikisi adıyla Türkçeye çevrilerek yayımlandı. 1932'deki Kahire Müzik Kongresi'nde Mesut Cemil Bey'le (Tel) Türkiye'yi temsil eden Rauf Yekta Bey kongrenin makam, ika, bestekarlık komisyonu başkanı seçilmişti. Rauf Yekta Bey müziğe genç yaşta Zekai Dede Efendi ile Bolahenk Nuri Bey' den meşk ederek başladı, Celalettin Dede' den tambur dersleri aldı. Cemal Efendi ile Aziz Dede' den de ney çalmayı öğrenen Rauf Yekta, Yenikapı Mevlevihanesi' nde zaman zaman neyzenbaşılık yaptı. Fizikçi Salih Murat Uzdilek' ten akustik dersleri aldı; müzik kuramına ilişkin Fransızca, Arapça ve Farsça kaynakları taradı. Bu çalışmalar sonunda Ataullah Dede, Celalettin Dede ve Hüseyin Fahrettin Dede’yle ilk kez Türk müziği ses sistemini akustik açıdan açıklamaya çalıştı. Türk müziğinin Batı notasıyla yazılabilmesi için özel yöntemler belirledi. Darülelhan' ın yayımladığı tüm notalarda onun belirlediği “Rauf Yekta Sistemi” adı verilen yön kullanıldı. Rauf Yekta Sistemi, daha sonra Şaadettin Arel ve Suphi Ezgi'nin belirlediği Arel-Ezgi Sisteminin temelini oluşturdu. Türkiye' de gerçek anlamda müzikbilim yayımcılığının öncüsü olan Rauf Yekta “Yegah Mevlevi Ayini”, “Mahur Peşrev”, “Bayatiaraban Saz Semaisi” başta olmak üzere geleneksel üslupta bestelediği yapıtlar, türünün başarılı örnekleri kabul edilir. Müzik üstatları dizisini oluşturan Hoca Zekai Efendi (1900), Hoca Abdülkadir Meragi (1902) ve Dede Efendi (1925) başlıca yapıtlarından birkaçıdır. Şark Musikisi Tarihi (1925) ve Türk Musikisi Nazariyatı (1924-1929) adlı yapıtları Türk üziği tarihi ve kuramı açısından önemli bir kaynak oluşturmakla birlikte basımı tamamlanamamıştır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Türkiye'de Müzikoloji
3 yıl önce

ilk ciddi anlamda müzikolog olarak anılmaya değer kişi Rauf Yekta Bey'dır (1871-1935). Rauf Yekta Bey, çoğunlukla meşk sistemiyle gelen notaları yazıya...

Türkiye`de müzikoloji, 1850, 1913, 1920, Dârülelhan, Farabi, Gültekin Oransay, Karl Signell, Mehmed Celaleddin Dede, Müzikolog, Müzikoloji
şehbal
4 ay önce

Şahabettin Süleyman, Yunus Nadi, Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Nigar Hanım, Rauf Yekta, Cenap Şahabettin, Abdülhak Hamit, Falih Rıfkı Atay gibi dönemin yazarları...

Mesut Cemil
4 ay önce

Cemiyeti’nin konserlerinde sahneye çıktı. Mevlevîhanelere devam ederek Rauf Yekta, Zekâizade Ahmed Efendi, Abdülbaki Baykara, Neyzen Emin Efendi gibi üstadlarla...

Mesut Cemil, 1902, 1963, 31 Ekim, Ankara, Kahire, Refik Fersan, Tamburi Cemil Bey, İstanbul, Rauf Yekta, Kuştepe
Gavsi Baykara
3 yıl önce

Medresesinde okuduysa da mezun olamadı. 1919'da Mevlevî dedesi oldu. Rauf Yekta Bey ve Ahmet Irsoy'dan ney öğrendi. 1941 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'na...

Suphi Ezgi
3 yıl önce

musiki ekibine katıldı. Bu ekibe daha sonra önemli müzikolog ve bestekâr Rauf Yekta ile Hacı Arif Bey de katılacaktır. Bu sıralarda Mısırlı Halim Paşa ve...

Mâhur
3 yıl önce

Efendi ve Nafiz Bey'in ilahileri; Gazi Giray Han, Osman Bey, Cemil Bey ve Rauf Yekta Bey'in peşrevleri; Gazi Giray Han, Nikolaki Efendi, Refik Talat Bey ve...

Mâhur, Mahur, Ahmet Hamdi Tanpınar, Buselik, Cemil Bey, Dede Efendi, Durak, Dügah, Evcara, Hicaz, Hicazkar
Laika Karabey
4 ay önce

Musikisi Cemiyeti'ne girdi. Burada Leon Hancıyan'la uzun süre çalıştı. Rauf Yekta Bey, Rahmi Bey'le eser meşk etti. Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nde 12 yıl...

Mahmut Ragıp Gazimihal
4 ay önce

iyileşmesi sonrasında Ankara'da lise eğitimini tamamladı. Hastalık günlerinde Rauf Yekta Bey'in çeşitli dergilerde çıkan yazılarını okumaya başladı. Yine bu dönemlerinde...